Archiwum postów 2013/01

III Niedziela zwykła

Łk 1, 1-4,; 4, 14-21

Misja Mesjasza

Świat, na który patrzymy przez okienko telewizora lub o którym czytamy w kolorowych gazetach, to świat sukcesu materialnego, zawodowego lub medialnego. Jest to świat schlebiania naszym ułomnościom moralnym i niskim instynktom. Świat, gdzie trzeba byś silnym, aby wygrać. A Jezus zaczyna swoją misję, ogłaszając, że przyszedł do tych, którzy nic nie mają, są chorzy fizycznie lub moralnie, są prześladowani. Nie jest rewolucjonistą, który pragnie zburzyć istniejący porządek społeczny, ale jest pokornym Mesjaszem niosącym Dobrą Nowinę, która ma moc przemieniania ludzkiego życia.

Panie, pokazuj mi, jak mam głosić Dobrą Nowinę tym, którzy są wokół mnie, zwłaszcza słabym i ułomnym, daj mi gorliwość i ufność w swoją moc.

 • Bóg zapłać Księdzu Janowi Paszulewiczowi za pomoc w dniu dzisiejszym.
 • W tym tygodniu wypada I Piątek lutego. Przed południem odwiedziny chorych. Po południu Spowiedź Święta od godziny 16.30.
 • W sobotę – 2 lutego obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego. W tym dniu czcimy Chrystusa Pana – Światłość Świata  (symbolizują to świece) i Jego Matkę pod nazwą Matki Bożej Gromnicznej. Tradycyjnie w czasie Mszy Świętej będzie poświęcenie świec zwanych gromnicami, które przynosimy ze sobą. Można będzie też nabyć je w zakrystii. Msze Święte o godzinie 10.00 i 17.00.
 • Zmiana tajemnic różańcowych w następną niedzielę po Mszy Świętej o godzinie 9.00.
 • Porządek kolędy w tym tygodniu: ulica Sosnowa, Brzozowa, Dębowa i Leszczynowa – poniedziałek, godzina 13.30; ulica Wrzosowa 1, 11, 13 i Jagodowa 1, 3 – wtorek, godzina 15.00; ulica Wrzosowa 5b, 5c, 5d, 7, 9 – środa, godzina 15.00; ulica Wiśniowa 22, 29, 31, 33 i Jagodowa – c.d. – czwartek, godzina 15.00.
 • Msze Święte w tym tygodniu: poniedziałek – czwartek: godzina 8.00, piątek: 17.00, sobota: 10.00 i 17.00.
 • W minionym tygodniu odszedł do wieczności nasz parafianin ś.p. Romuald Stupek lat 50.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • Jutro odbędzie się pogrzeb Księdza Józefa Kardynała Glempa, Prymasa Polski (w latach 1979-1981 był biskupem warmińskim).

II Niedziela zwykła

J 2, 1-12

Bóg Oblubieńcem i Gospodarzem

Jan Ewangelista powtarza w swoich listach, że „Bóg jest miłością”. A skoro tak, to Jego relacja do człowieka nie może się dokonywać inaczej, jak tylko w miłości. Jezus, przychodząc zbawić każdego z nas, rozpoczyna swą misję od uczty weselnej. Bóg-Oblubieniec obdarza swą miłością Lud-Oblubienicę. Zawiera przymierze, którego obrazem jest małżeństwo, gdzie małżonkowie z miłości oddają się sobie nawzajem. I mimo, że człowiek nie jest przygotowany na takie wydarzenie, On sam okazuje się także gospodarzem, który zapewnia wyborne wino swej miłości tym, którzy żyją w smutku powszedniości.

Panie Jezu, nie pozwól mi zapomnieć, że Ciebie pierwszego mam zapraszać do mojego życia, że Ty, zaproszony jako jeden z gości, stajesz się hojnym Gospodarzem i Oblubieńcem oddającym z miłości swoje życie na krzyżu.

 • Bóg zapłać za ofiary składane w dniu dzisiejszym na tacę na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie.
 • W piątek – 25 stycznia wypada liturgiczne Święto Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła i zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Wszystkich Chrześcijan.
 • Porządek kolędy w tym tygodniu: ulica Klonowa i Akacjowa 9-19 (numery nieparzyste) – poniedziałek, godzina 15.00; ulica Sportowa 2, 4, 6, 8, 10, 17 i Akacjowa (numery parzyste i 23) – wtorek, godzina 15.00; ulica Sportowa – c.d. – środa, godzina 14.30; ulica Mrongowiusza i Leśna (bez numerów 22, 26, 28, 30) – czwartek, godzina 9.30, c.d. godzina 15.00; ulica Wrzosowa 2, 4, 6, 8, 5A – piątek, godzina 15.00; ulica Leśna 22, 26, 28, 30 i Wrzosowa 3, 5 – sobota, godzina 9.00.
 • Msze Święte w tym tygodniu: w poniedziałek Mszy Świętej nie będzie, w sobotę o godzinie 17.00, w pozostałe dni o godzinie 8.00.
 • Wszystkim nauczycielom, dzieciom i młodzieży u progu ferii zimowych życzę obfitego odpoczynku i wielu miłych wrażeń.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • W minionym tygodniu odeszło do wieczności dwóch naszych parafian: ś.p. Edward Niedźwiecki – lat 58 oraz ś.p. Bronisław Sokół – lat 82.

Niedziela Chrztu Pańskiego

Łk 3, 15-16. 21-22

Pokorny Zbawca

Jezus staje pomiędzy grzesznikami, którzy przychodzili do Jana i podobnie jak oni zanurza się w wodzie. Dla Niego nie ma obmycia z grzechu, On wchodzi w wody Jordanu, aby wziąć na siebie grzechy ludu, aby „zabrudzić się” niewiernością ludu i przybić ją do krzyża. Jezus bierze na siebie nasz grzech, a w darze daje nam Tego, którego otrzymał od Ojca: Ducha Świętego. W Jezusie wszyscy jesteśmy umiłowanymi synami Boga. Jan zapowiada dzieło Jezusa w nas, dar Ducha Świętego i ogień, w którym będzie się spalać to, co nie jest w nas z woli Ojca.

W cierpieniu i niepowodzeniach tak często czuję się opuszczony, skrzywdzony, niepotrzebny. Nie daj mi zapomnieć, Ojcze, wyryj w mej pamięci, że jestem Twoim dzieckiem, że dałeś mi swego Ducha.

 • Dzisiejszą niedzielą Chrztu Pańskiego kończy się okres Bożego Narodzenia, a zaczyna się okres zwykły.
 • W następną niedzielę ofiary zbierane na tacę będą przeznaczone na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • Porządek kolędy w tym tygodniu: ulica Sportowa 1, 3, 5, 7 i ulica Kasztanowa – środa, godzina 13.00; ulica Akacjowa 1, 3, 5, 7, 4b, 6, 6a, 6b – czwartek, godzina 15.00; ulica Lipowa – domy jednorodzinne – piątek, godzina 15.00; ulica Lipowa 26, 28, 30 – sobota, godzina 9.00.
 • Msze Święte w tym tygodniu: do środy włącznie Mszy Świętej nie będzie; czwartek i piątek o godzinie 8.00; w sobotę o godzinie 17.00.
 • W minionym tygodniu dwóch parafian z Wilkowa odeszło do wieczności: śp. Marcin Szczepański – lat 19 i śp. Aleksander Zasański – lat 80. Pogrzeb dzisiaj o 13.00.

Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli

Mt 2, 1-12

Pragnienie poznania Boga

Co jestem w stanie poświęcić, jakie trudy podjąć, aby spotkać Boga? Na pewno wiele razy słyszeliśmy świadectwa ludzi, których życie zostało przemienione przez spotkanie z Jezusem. Owocem tego były uratowane rodziny, odnaleziona radość, zmiana pracy i zawsze zmiana kierunku życia. Ale czy ja osobiście przeżyłem takie objawienie Pańskie, które owocuje zmianą mojej drogi życia?

Panie, daj mi łaskę nieustannego spotykanie Ciebie w codzienności mojego życia, abym mógł kroczyć drogą wskazaną przez Twoje słowo.

 • Dziś po Mszy Świętej o godzinie 9.00 zmiana tajemnic różańcowych.
 • Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary składane na misje.
 • Bóg zapłać Ojcu Lazarowi za obecność, Słowo Boże i wprowadzenie nas w klimat misji.
 • Dziękuję Kameralnemu Chórowi Olsztyneckiemu za koncert kolęd.
 • W następną niedzielę wypada Święto Chrztu Pańskiego – to ostatni dzień okresu Bożego Narodzenia.
 • Porządek kolędy w tym tygodniu: ul. Wilcza – poniedziałek, godzina 14.30; ulica Świerkowa – wtorek, godzina 10.00, c.d. godzina 15.00; ulica Akacjowa 4, 4a, Park 7 – środa, godzina 15.00; ulica Akacjowa 1, 3, 5, 7, 4b, 6, 6a, 6b – czwartek, godzina 15.00; ulica Lipowa – domy jednorodzinne – piątek, godzina 15.00; ulica Lipowa 26,28, 30 – sobota, godzina 9.00.
 • Msze Święte w tym tygodniu: w sobotę o godzinie 17.00; w pozostałe dni o godzinie 8.00.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.