Archiwum postów 2012/10

XXX Niedziela Zwykła

Mk 10, 46-52

Bartymeusz

Jest taka bolesna uwaga, którą niekiedy można usłyszeć. Pojawia się ona wówczas, gdy ktoś czegoś szuka i nie może znaleźć mimo różnego rodzaju wskazówek. Brzmi ona: „Jesteś ślepy!”. Tym razem niewidomy z Ewangelii to postać znana. Moglibyśmy powiedzieć: „Bartymeusz z Jerycha”. Ponadto zastanawia nawet to, że jest podane imię jego ojca – Tymeusz. Na tej podstawie można wnioskować, że była to osoba znana w tamtejszej społeczności. Gdy Bartymeusz prosi Jezusa o litość, inni go uciszają, a gdy Jezus mówi, aby go zawołali, pojawiają się głosy otuchy. Dopiero jednak samo spotkanie z Jezusem doprowadza do cudu. Bartymeusz przejrzał. Jego wiara to sprawiła.

Panie Jezu, miej w opiece wszystkich, którzy z braku wiary nie widzą Boga. Daj im światło łaski. Postaw na drodze ich życia świadków wiary. Spraw, aby Twoje życie było dla nich wzorem wypełnienia woli Ojca. Niech w duchu wiary na modlitwie Twoi wierni zanoszą modlitwy.

 • W środę ostatnie nabożeństwo różańcowe.
 • Uroczystość Wszystkich Świętych obchodzimy w czwartek – 1 listopada. Msze Święte w tym dniu zostaną odprawione o godzinie 9.00 i 11.00. Nie będzie Mszy Świętej o godzinie 17.00. Procesja żałobna z naszego kościoła na cmentarz komunalny bezpośrednio po Mszy Świętej o godzinie 11.00. Na cmentarzu nabożeństwo za zmarłych. Po nabożeństwie będzie okazja do poświęcenia nowych krzyży i pomników na grobach zmarłych.
 • Natomiast na cmentarzu przy ulicy Grunwaldzkiej Msza Święta odprawiona zostanie o godzinie 14.00. Po niej odbędzie się procesja i nabożeństwo za zmarłych.
 • Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych – tzw. Dzień Zaduszny – wypada w piątek – 2 listopada. Jest to jednocześnie I Piątek listopada. W tym dniu odwiedziny chorych przed południem. Po południu Spowiedź Święta od godziny 16.00.
 • Dniem Zadusznym rozpoczyna się Tydzień Modlitw za Zmarłych – do 8 listopada włącznie. Od piątku, więc do 8 listopada, będzie odprawiane nabożeństwo za zmarłych, tzw. wypominki, o godzinie 16.30. W niedzielę za tydzień zaśpiewamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji zmarłych, o godzinie 8.45. Natomiast po Mszy Świętej o godzinie 9.00 zmiana tajemnic różańcowych. Przez cały listopad będzie odprawiana Msza Święta za tych wiernych zmarłych z naszych rodzin, których imiona wypisaliśmy na kartkach.
 • Informujemy, że w dniach 29, 30 i 31 października będzie uruchomiony bezpośredni transport dla mieszkańców Olsztynka na cmentarz przy ulicy Wilczej, według następującego rozkładu: I kurs – godzina 10.00-11.40; II kurs – godzina 11.30-13.00. Autobus odjedzie sprzed Szkoły Podstawowej, będzie zatrzymywał się przy naszym kościele.
 • Po Mszy Świętej przy wyjściu można jeszcze nabywać kartki na wypominki i Mszę Świętą gregoriańską.
 • W związku z liczeniem wiernych obecnych na Mszy Świętej w poprzednią niedzielę – 21 października – uzyskano następujące dane: frekwencja wyniosła 24,8 % w stosunku do wszystkich statystycznych parafian (2014). Obecnych było 500 osób. Po odliczeniu tych, których nie odwiedzam po kolędzie, jak również tych, którzy są zameldowani, a aktualnie tu nie mieszkają (398) frekwencja wyniosła 30,9%. Na Mszy Świętej o godzinie 9.00 obecnych było 251 osób, o godzinie 11.00 – 154 osoby, o godzinie 17.00 – 100 osób.
 • Składam serdeczne Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom za ofiary złożone w październiku na rzecz budowy kościoła i wszelkich inwestycji wokół kościoła oraz wyrażam wdzięczność wobec osób zaangażowanych w zbiórkę tych ofiar. Msza Święta w intencji ofiarodawców dziś o godzinie 17.00. W minionym miesiącu został położony polbruk, na solidnej podbudowie, wokół kościoła. Pozostał do położenia polbruk na drodze wzdłuż kaplicy. Łącznie będzie położone 460 mkw. polbruku. Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 64.000 złotych. Inwestycja ta nie byłaby możliwa w tym roku, gdyby nie zaangażowanie władz naszego miasta, dzięki ich staraniom znaleźli się sponsorzy tych inwestycji. Przy tej okazji pragnę wyrazić podziękowania osobom szczególnie zaangażowanym w to dzieło: Panu burmistrzowi Arturowi Wrochnie i jego zastępcy Krzysztofowi Wieczorkowi, rodzinie z naszej parafii, która wsparła tę inwestycję kwotą 4000 złotych, rodzinie, która udzieliła mi pożyczki w tym czasie, wszystkim firmom wspierającym tę inwestycję (firma wykonująca pracę, zajmująca się żwirem, piaskiem, krawężnikami, czarnoziemem).

XXIX Niedziela Zwykła

Mk 10,  35-45

Ucisk

Iluż to ludzi narzeka na brak wolności, a w wielu zakątkach świata trwają walki. We współczesnym świecie nie brakuje również męczenników. Szacuje się, że co 3 minuty ginie jeden chrześcijanin prześladowany za wiarę, a więc 175 000 rocznie. Jezus wiedział doskonale, że władza tego świata niesie ze sobą ucisk, a wielcy tego świata – o ile tylko mogą – dają odczuć swoją władzę, a więc wyższość. Nie komentował tej prawdy dalej i nie wyjaśniał. Zastrzegł sobie jednak, że takie relacje wśród Jego uczniów nie mogą mieć miejsca. Dlaczego? Ci, którzy przyznają się do Chrystusa, mają służyć bliźnim, tak jak On dał świadectwo wiernego sługi Boga Ojca.

Panie Jezu, który wypełniając wolę swojego Ojca stałeś się sługą wszystkich ludzi i wzorem dla sług, daj nam ducha służby i miłości w świetle przykazania miłości Boga i bliźniego. Niech Twoje słowo będzie dla nas drogowskazem, jak mamy wypełniać wolę Ojca.


 • Bóg zapłać za ofiary złożone w dniu dzisiejszym na tacę na potrzeby misji.
 • Po Mszy Świętej można nabywać przy wyjściu kartki na wypominki i Mszę Świętą gregoriańską.
 • Jutro – 22 października – obchodzimy liturgiczne wspomnienie Błogosławionego Jana Pawła II – Papieża.
 • Zachęcam i zapraszam na wspólną modlitwę różańcową.
 • jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego” i „Miłujcie się”.

XXVIII Niedziela Zwykła

Mk 10, 17-30

Bogactwo

Iluż to ludzi straciło bogactwo? Widzimy, że na świecie obok bogatych nie brakuje biedy, nędzy i ubóstwa. Okazuje się jednak, że ani bogactwo, ani bieda nie są w stanie nikogo zbawić. Pełen ideałów człowiek stanął przed Jezusem. Miał jedno szczególne pragnienie sformułowane w pytaniu: Co ma czynić, aby osiągnąć wieczność? Jezus wylicza sześć z dziesięciu przykazań Dekalogu jako drogę do świętości. Gdy człowiek stwierdza, że to czyni, Chrystus wskazuje mu, co jest brakiem w jego życiu. Propozycja sprzedania wszystkiego, rozdania majątku ubogim i pójścia za Jezusem spotkała się ze smutkiem na twarzy. Szkoda. Zmarnował szansę. Bał się być bez tego, co ma.

Panie dobry jak chleb, bądź nadzieją dla biednych, zapomnianych, samotnych. Okaż swoje bogactwo tym, którzy czują swoją duchową nędzę. Stań się ich mocą i tarczą. Ciebie,Panie Jezu, wysławiamy za dar Eucharystii. Niech Twoja miłość przemienia nasze życie.

 • Dziś rozpoczyna się „Rok Wiary”. To szczególna okazja i czas, aby wyrazić naszą wdzięczność wobec Boga za dar wiary – zapoczątkowanej i obecnej w naszym życiu od momentu chrztu świętego; czas, aby uświadomić sobie na nowo znaczenie wiary w naszym życiu oraz pogłębić tę wiarę, która nas zbliża do Boga.
 • Dziś w Dniu Papieskim obchodzonym w Polsce od 12 lat, po Mszy Świętej będą zbierane dobrowolne ofiary na fundusz stypendialny dla uzdolnionej młodzieży z małych ośrodków – środowisk wiejskich i z rodzin najuboższych.Tegoroczny Dzień Papieski przebiega pod hasłem: „Jan Paweł II – Papież Rodzin”.
 • W następną niedzielę z programem o Błogosławionym Janie Pawle II wystąpią dzieci ze Szkoły Podstawowej.
 • W dniu dzisiejszym wypada także Święto Komisji Edukacji Narodowej – Dzień Nauczyciela. Z okazji tego dnia wszystkim nauczycielom, katechetom i wychowawcom składam najlepsze życzenia: wytrwałości, cierpliwości, spokoju, satysfakcji i ludzkiej wdzięczności oraz błogosławieństwa Bożego w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
 • W czwartek – 18 października wypada liturgiczne święto Świętego Łukasza Ewangelisty, patrona pracowników Ochrony Zdrowia. Wszystkim pracownikom tej branży życzę Bożego ducha i błogosławieństwa w tym szczególnym posługiwaniu ludziom chorym.
 • W następną niedzielę rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Ofiary zebrane na tacę będą przeznaczone na misje.
 • Na półce z prasą są wyłożone kartki na wypominki i Mszę Świętą Gregoriańską.
 • W piątek – 19 października – wypada liturgiczne wspomnienie Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.
 • Zachęcam do wspólnej modlitwy różańcowej.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • W najbliższy piątek w godzinach 18.00-19.00 będzie dyżur w punkcie Caritasu.

XXVII Niedziela Zwykła

Mk 10, 2-16

Oddalenie

Jeżeli ktoś posługuje się telefonem komórkowym, to wie o tym, że w pewnych miejscach słyszalność jest słaba albo wręcz zanika. Wtedy trzeba cofnąć się albo poszukać takiego miejsca, w którym kontakt jest możliwy. W pytaniu faryzeuszy był poważniejszy problem, którego podstawą była zatwardziałość serca. W tym konkretnym przypadku chodziło o oddalenie żony przez napisanie listu rozwodowego. Jezus ostrzega wszystkich przed grzechem cudzołóstwa, ale i upomina się o godność i świętość małżeństwa: „Tego więc, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela!”. O tych słowach wiele osób zapomina.

Boże, nasz Ojcze, broń godności małżonków. Niech trwają w jedności, miłości i pokoju. Pozwól im w duchu wiary rozwiązywać konflikty i troski. Daj nadzieję tym, którzy pogubili się na drogach życia małżeńskiego. Spraw, aby zwyciężała miłość i mądrość.

 • Przeżywamy w całym Kościele 68 Tydzień Miłosierdzia pod hasłem: „Kościół domem miłosierdzia”. Hasło to nawiązuje do tegorocznego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce, którego głównym celem jest wzmocnienie wzajemnych więzi polskich katolików we wspólnocie Kościoła Chrystusowego. Zgodnie z zapowiedzią dziś po Mszy Świętej będą zbierane dobrowolne ofiary na potrzeby Caritas Archidiecezji Warmińskiej.
 • Natomiast w następną niedzielę , w Dniu Papieskim, po Mszach Świętych w ramach Dzieła Nowego Tysiąclecia będą zbierane dobrowolne ofiary na fundusz stypendialny dla uzdolnionej młodzieży z małych ośrodków i z rodzin najuboższych.
 • Również w następną niedzielę będzie miało miejsce Otwarcie Roku Wiary w Parafiach, poprzedzone uroczystą Mszą Świętą w Bazylice Świętego Jakuba w Olsztynie w dniu 13.10 – w sobotę – o godzinie 12.00 pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Wojciecha Ziemby Metropolity Warmińskiego.
 • 11 października – w czwartek – będzie miała miejsce uroczysta Msza Święta w Rzymie pod przewodnictwem Papieża Benedykta XVI.
 • Zachęcam do wspólnej modlitwy różańcowej codziennie o godzinie 16.00.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • Rozpoczął się nabór do Warmińskiej Szkoły Biblijnej.