Archiwum postów 2024/01

IV Niedziela zwykła

Mk 1, 21-28

„W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Jego nauka budziła zdziwienie: uczył ich bowiem jak ten, który ma moc, a nie jak nauczyciele Pisma. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zawołał on: »Co mamy z Tobą wspólnego, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić! Wiem, kim jesteś: Świętym Boga«. A Jezus stanowczo mu nakazał: »Milcz i wyjdź z niego!«. Wtedy duch nieczysty, wstrząsając gwałtownie tym człowiekiem i krzycząc donośnym głosem, wyszedł z niego. Wszystkich ogarnęło zdumienie, tak iż jeden drugiego pytał: »Co to jest? Jakaś nowa nauka z mocą! Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne«. I szybko rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej krainie galilejskiej.”

Nauka z mocą

Jezus w szabat naucza w synagodze w Kafarnaum. Dokonuje też duchowego uzdrowienia człowieka opętanego przez złego ducha. Wyrzuca z niego demona jednym krótkim, ale stanowczym poleceniem. Zwróćmy jednak najpierw uwagę na sposób, w jaki Pan Jezus naucza. Ewangelista stwierdza, że Jego nauka budziła zdziwienie. Uczył inaczej niż nauczyciele Pisma, uczył z mocą. Co to oznacza? Z pewnością Jego nauczanie musiało być proste, jasne i odmienne w treści niż to, które głosili rabini. Przekonujemy się o tym, czytając choćby przypowieści o królestwie niebieskim albo miłosierdziu Boga. Charakteryzuje je prosty, komunikatywny język, w którym są wyrażone wielkie sprawy, jakie Bóg objawia przez swojego Syna. Boska moc Jezusa ujawnia się też w egzorcyzmie, przez który uwalnia człowieka opętanego. Zbawienie świata, którego kulminacyjnym wydarzeniem będzie męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, rozpoczyna się już w całej ziemskiej misji Syna Bożego. Przez słowo z mocą, poparte znakami, ukazuje swoje zwycięstwo nad złem.

Panie Jezu, niech zamieszka we mnie światło i moc Twojego słowa, przez które objawiasz mi siebie, ukazujesz mi Ojca i zapraszasz do swojego królestwa. Niech Twoje słowo uświęca mnie i usuwa wszelkie ciemności. Amen.  

 • W piątek - 2 lutego - obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego. W tym dniu czcimy Chrystusa Pana - Światłość Świata (symbolizują to świece) i Jego Matkę pod nazwą Matki Bożej Gromnicznej. Tradycyjnie w czasie Mszy Świętej będzie błogosławieństwo świec zwanych gromnicami, które przynosimy ze sobą. Można będzie też nabyć je w zakrystii przed Mszą Świętą. Msze Święte w tym dniu o godzinie 10:00 i 17:00.
 • W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek i I sobota lutego. W piątek - w dniu Matki Bożej Gromnicznej odwiedziny chorych od godziny 11:00.
 • Następna, I Niedziela miesiąca to niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu. O godzinie 8:30 wspólny różaniec i zmiana tajemnic różańcowych.
 • Msze Święte w tym tygodniu: w poniedziałek Mszy Świętej nie będzie, wtorek, środa i czwartek o godzinie 8:00, w piątek o godzinie 10:00 i 17:00, w sobotę o godzinie 17:00.
 • W minionym tygodniu odszedł do wieczności nasz parafianin śp. Bogumił Popielewski, lat 69. Wieczny odpoczynek racz zmarłemu dać, Panie.
 • Porządek kolędy w tym tygodniu:
  • Ul. Wilcza (bez 14A i 14B) i ul. Akacjowa – poniedziałek od godziny 11:00 (poczynając od ul. Wilczej u niepracujących i Akacjowej 19 i 15).
  • Ul. Świerkowa - wtorek od godziny 10:00 (od numeru 2); cd. (u pracujących) - wtorek od godziny 15:00; ul. Wilcza 14 A (numery 1-10) - wtorek od godziny 16:00.
  • Ul. Wilcza 14 B i cd. 14 A – środa od godziny 14:00.
  • Ul. Jaśminowa 1 (numery 1-20) - czwartek od godziny 15:00.
  • Ul. Jaśminowa 1 cd. - poniedziałek, 5 lutego od godziny 15:00.
  • Pozostałych kilka mieszkań na telefon.
 • Intencje mszalne na bieżący tydzień:
  • poniedziałek:
  • wtorek:
  • środa: ++ z rodz. Czyczyn, Gosk, Pobudkowskich, Korab, Roman, Szczepańskich, Baranowskich;
  • czwartek: za parafian;
  • piątek: 10:00 + Weronika, Ignacy Polewaczyk; 17:00 + Adela Majewska (30 dzień po pogrzebie);
  • sobota: + Czesław Mazur (1 rocznica śmierci) i ++ z rodz. Mazur i Zięcik;
  • niedziela (04.02.24): 9:00 + Anna, Bolesław, Krzysztof Modzelewscy, Jerzy Kalwejt i Henryk Hop; 11:00 + Stanisława (14 rocznica śmierci) i Eugeniusz Giranowscy; 17:00 + Zofia Konopka.

III Niedziela zwykła

Mk 1, 14-20

„Kiedy Jan został uwięziony, Jezus przybył do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą. Mówił: »Czas się wypełnił« i »Nadchodzi już królestwo Boże! Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię«. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, zobaczył Szymona i Andrzeja, brata Szymona, jak zarzucali sieci w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus powiedział do nich: »Pójdźcie za Mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi«. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy uszedł nieco dalej, zobaczył Jakuba, syna Zebedeusza, i jego brata Jana. Oni też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili w łodzi swego ojca, Zebedeusza, razem z najemnikami i poszli za Nim.”

Przyjąć z wiarą Ewangelię

Bóg od wieków zaplanował zbawienie świata. Zapowiadał je przez proroków i oczekiwał stosownego czasu, aby wypełnić swoje obietnice. Z przyjściem Jezusa Chrystusa na świat czas się wypełnił, w Nim nadeszło królestwo Boże. Właśnie od tego Jezus rozpoczyna swoją publiczną działalność: od ogłoszenia pełni czasu, od objawienia tego, że nadszedł czas zbawienia. Aby mieć udział w królestwie Bożym, trzeba zwrócić się do Boga z przemienionym sercem. Nawrócenie oznacza odmianę życia, odrzucenie tego, co egoistyczne i grzeszne, a co jest przeciwne miłości Bożej. W to miejsce powinna przyjść wiara w Ewangelię. Czym jest w istocie Ewangelia? To Dobra Nowina o tym, że Ojciec dokonuje w swoim Synu, Jezusie, zbawczej interwencji na rzecz człowieka, że nas zbawia. Aby Ewangelia mogła być jak najszerzej głoszona, Pan Jezus powołuje uczniów. Oni natychmiast zostawiają swoje zajęcia, życiowe plany, by pójść za Nim. W ten sposób stają się częścią Jego misji, głosicielami Ewangelii, świadkami Jego dzieła zbawienia.

Panie Jezu, chcę być częścią Twojego królestwa, które oznacza zbawienie. Pragnę z wiarą przyjąć Ewangelię i iść za Tobą. Udziel mi łaski nawrócenia i przemiany, aby w moim sercu zagościł Twój pokój. Amen.  

 • W czwartek - 25 stycznia - wypada liturgiczne święto Nawrócenia Świętego Pawła i zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.
 • Nauczycielom, dzieciom i młodzieży na progu ferii zimowych życzę miłego wypoczynku i pozytywnych wrażeń.
 • Msze Święte w tym tygodniu: w poniedziałek Mszy Świętej nie będzie, w sobotę o godzinie 17:00, w pozostałe dni o godzinie 8:00.
 • Porządek kolędy w tym tygodniu:
  • Ul. Sportowa 2B, 4 i 1-45 (nieparzyste) – poniedziałek od godziny 13:00.
  • Ul. Akacjowa 10-26 (parzyste) i 23 oraz Sportowa - cd. - wtorek od godziny 13:00.
  • Ul. Kasztanowa i Akacjowa 6 i 6A – środa od godziny 14:00.
  • Ul. Lipowa (domy jednorodzinne) i Akacjowa 4B - czwartek od godziny 13:30.
  • Ul. Lipowa 26, 28, 30 i Wilcza 10 i 10A - piątek od godziny 14:00.
  • Ul. Klonowa i Akacjowa 4A – sobota od godziny 9:30.
 • Intencje mszalne na bieżący tydzień:
  • poniedziałek: intencja własna;
  • wtorek: intencja własna;
  • środa: intencja własna;
  • czwartek: intencja własna;
  • piątek: intencja własna;
  • sobota: + Ireneusz Osłowski (2 rocznica śmierci);
  • niedziela (28.01.24): 9:00 w intencji Agnieszki z okazji imienin i rocznicy chrztu świętego; 11:00 + Jolanta Oprzędek (5 rocznica śmierci); 17:00 + Marlena Świdzińska-Hacia.

II Niedziela zwykła

MJ 1, 35-42

„Jan stał na drugim brzegu Jordanu, a wraz z nim dwóch jego uczniów. A gdy przyjrzał się przechodzącemu Jezusowi, rzekł: »Oto Baranek Boży!«. Obaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Nim. Gdy Jezus odwrócił się i spostrzegł, że idą za Nim, zapytał ich: »Czego szukacie?«. Oni rzekli: »Rabbi - to znaczy nauczycielu - gdzie mieszkasz?«. Odpowiedział im: »Chodźcie, zobaczcie«. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszkał. I w tym dniu pozostali u Niego. Działo się to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy usłyszeli słowa Jana i poszli za Jezusem, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Odszukał on najpierw swego brata, Szymona, i oznajmił mu: »Znaleźliśmy Mesjasza«, to znaczy Chrystusa. Następnie przyprowadził go do Jezusa. Gdy Jezus mu się przyjrzał, rzekł: »Ty jesteś Szymon, syn Jana. Odtąd będziesz nosił imię Kefas«, to znaczy Piotr.”

Dawać świadectwo wiary

Zadaniem Jana Chrzciciela było przygotowanie drogi Mesjaszowi. W spotkaniu nad Jordanem wskazuje on na Jezusa jako Baranka Bożego, który dokona odkupienia ludzkości. To świadectwo staje się czytelne dla uczniów Janowych. Na początku idą za Jezusem zapewne z ciekawości. Swoim doświadczeniem ze spotkania z Nim dzielą się z innymi, jak Andrzej, który przyprowadza swojego brata Szymona do Jezusa. Piotr da później świadectwo swojej wiary i miłości do Jezusa przez męczeńską śmierć. To jest i nasze powołanie: spotkać się z Jezusem, doświadczyć Jego obecności i dzielić się tym z innymi. Na tej drodze najpierw otrzymaliśmy zaproszenie do wiary w Jezusa od tych, którzy przekazali nam katechezę, popartą świadectwem życia. Podobnie i my mamy dzielić się naszą wiarą z innymi. Aby stać się świadkami Jezusa, trzeba najpierw doświadczyć Jego bliskości. Dopiero wówczas, gdy nasza więź z Nim będzie mocna, w sposób naturalny damy świadectwo o tym, co przepełnia nasze serce.

Panie Jezu, uczyń mnie narzędziem w przekazywaniu wiary innym. Pozwól mi doświadczać Twojej bliskości, dzielić się nią tam, gdzie jest to możliwe, a przede wszystkim dawać świadectwo. Amen.  

 • Dziękuję Księdzu Igorowi za wspólną modlitwę i za Słowo Boże.
 • Dzisiejsze ofiary składane na tacę są przeznaczone na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie.
 • W najbliższy czwartek - 18 stycznia - rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
 • Msze Święte w tym tygodniu: w poniedziałek, piątek i sobotę o godzinie 17:00, w pozostałe dni o godzinie 8:00.
 • Porządek kolędy w tym tygodniu:
  • Ul. Agrestowa – poniedziałek od godziny 14:00.
  • Ul. Wrzosowa 11 i 13 - poniedziałek od od godziny 17:45.
  • Ul. Wiśniowa – wtorek od godziny 12:30.
  • Ul. Mrongowiusza i Porzeczkowa – środa od godziny 13:30.
  • Ul. Morelowa - czwartek od godziny 14:00.
  • Ul. Leśników - piątek od godziny 10:00.
  • Ul. Leśna – sobota od godziny 10:00.
 • Intencje mszalne na bieżący tydzień:
  • poniedziałek: + Bożena Wereda (30 dzień po pogrzebie);
  • wtorek:
  • środa:
  • czwartek:
  • piątek: w intencji pielgrzymów do Fatimy;
  • sobota: + Kazimierz Ogonowski (15 rocznica śmierci);
  • niedziela (21.01.24): 9:00 + Alina Mrozowska i ++ z rodz. Mrozowskich i Witek; 11:00 + Andrzej Rzekanowski (5 rocznica śmierci); 17:00 + Tadeusz (10 rocznica śmierci), Irena, Leszek Kowalewscy.

Niedziela Chrztu Pańskiego

Mk 1, 7-11

„Jan Chrzciciel głosił: »Idzie za mną potężniejszy ode mnie, a ja nie jestem godny, aby schylić się i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja ochrzciłem was wodą, a On będzie was chrzcił Duchem Świętym«. Wtedy przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i został ochrzczony przez Jana w Jordanie. Zaraz po tym, kiedy wychodził z wody, ujrzał niebo otwarte i Ducha, który zstępował na Niego jakby gołębica. I rozległ się głos z nieba: »Ty jesteś moim Synem umiłowanym, Ciebie upodobałem sobie«.”

Objawienie Boga

Wszystkie Ewangelie wspominają o osobie i działalności Jana Chrzciciela, choć każdy z ewangelistów czyni to w inny sposób. Jego wystąpienie i znak obmycia wodą (chrzest Janowy), który ma zapoczątkować przemianę życia, były na tyle istotne, że także Jezus udaje się do Jana, aby zanurzyć się w wodach Jordanu. Chrzest Jezusa nie jest jednak związany z wyznaniem grzechów, gdyż to On jest tym, który będzie chrzcił Duchem Świętym. Ewangelista Marek podkreśla, że Jezus ujrzał Ducha Świętego pod postacią gołębicy i tylko On mógł usłyszeć głos Ojca: „Ty jesteś moim Synem umiłowanym, Ciebie upodobałem sobie”. Oto przed nami ważne objawienie Boga, który jest komunią Osób Ojca, Syna i Ducha Świętego. On wchodzi w historię świata, aby dokonać dzieła odkupienia przez misję Jezusa. Odtąd Pan Jezus rozpoczyna swoją publiczną działalność głoszenia Dobrej Nowiny, która zakończy się Jego męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. Nad Jordanem kończy się misja Jana Chrzciciela, który przyszedł, aby przygotować drogę dla Pana.

Panie Jezu, pozwól mi zanurzyć się w Duchu Świętym, którego otrzymałem w chwili mojego chrztu. Niech On uczyni mnie zdolnym do trwania w Twojej miłości, abym i ja stawał się umiłowanym dzieckiem Ojca Niebieskiego. Amen.  

 • Dziś I niedziela miesiąca - niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • Dzisiejszą niedzielą Chrztu Pańskiego kończy się okres Bożego Narodzenia, a zaczyna okres zwykły.
 • Porządek kolędy w tym tygodniu:
  • Ul. Wrzosowa 5A, 5B, 5C, 5D – poniedziałek od godziny 14:30.
  • Ul. Leśna 22, 26, 28 i 30 oraz ulice: Sosnowa, Brzozowa, Leszczynowa, Dębowa, Głogowa i Grabowa – wtorek od godziny 9:30 (rodziny, które nie pracują, poczynając od ul. Leśnej).
  • Ul. Wrzosowa 2, 4, 6, 8, 7, 9 – środa od godziny 14:30.
  • Ul. Wrzosowa 3, 5, 11, 13 i ul. Jagodowa 3 - czwartek od godziny 14:30.
  • ul. Jagodowa (od numeru 8) - piątek od godziny 14:30.
  • Ul. Malinowa – sobota od godziny 9:30.
 • Msze Święte w tym tygodniu: w poniedziałek Mszy Świętej nie będzie, w sobotę o godzinie 17:00, w pozostałe dni o godzinie 8:00.
 • Intencje mszalne na bieżący tydzień:
  • poniedziałek:
  • wtorek:
  • środa:
  • czwartek:
  • piątek:
  • sobota: + Bohdan Luks, Walentyna Luks (33 rocznica śmierci);
  • niedziela (14.01.24): 9:00 + Kazimierz Przestrzelski; 11:00 + Elżbieta Majewska; 17:00 + Janina Kapusta (3 rocznica śmierci).