Archiwum postów 2021/07

XVII Niedziela zwykła

J 6, 1-15

Jezus - beztroski Rozrzutnik

Jezus pokazuje nam, jak bardzo bliski jest Mu człowiek. Cud rozmnożenia chleba, którego dokonuje, jest objawieniem Jego łaski wobec ludzi. Jego miłość nie ma granic. Dzisiejsza Ewangelia zachęca do zastanowienia się nad tym, czego Jezus dokonał dla nas, czym nas obdarzył i co wciąż nam daje… Na pewno daje nam siebie. Hans Urs von Balthasar napisał, że Jezus działa jak beztroski Rozrzutnik, ale jednocześnie nie pozwala, aby coś się zmarnowało. Każe zebrać resztki, aby uczniowie i Kościół mieli zasoby pokarmu dla wszystkich potrzebujących. Nie możemy zmarnować daru, który otrzymujemy od Boga. Nie możemy zmarnować dobra i miłości.

Jezu, naucz mnie dzielić się z innymi tym, co od Ciebie otrzymuję.

 

 • Dzisiejsza niedziela jest ogłoszona przez papieża Franciszka I Światowym Dniem Dziadków i Osób Starszych.
 • Dziś po Mszach Świętych z okazji święta Świętego Krzysztofa – patrona podróżnych i kierowców, będzie poświęcenie pojazdów.
 • Niedziela 25 lipca jest też ogłoszona jako dzień solidarności z poszkodowanymi w powodziach i nawałnicach. Po Mszach Świętych przy wyjściu z kościoła będą zbierane dobrowolne ofiary z okazji poświęcenia pojazdów (z przeznaczeniem na misje) i jednocześnie dla dotkniętych powodziami czy nawałnicami. Ofiary zostaną podzielone na te dwa cele.
 • 38 Warmińska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę wyrusza w najbliższą sobotę - 31 lipca - z Gietrzwałdu.
 • Zmiana tajemnic różańcowych w następną niedzielę o godzinie 8:30, a adoracja Najświętszego Sakramentu na koniec Mszy Świętej o godzinie 9:00 i 11:00.
 • W poniedziałek i czwartek Msze Święte o godzinie 8:00.
 • Osoby, które wyraziły chęć udziału w jednodniowej pielgrzymce po Warmii, a wyjazd został odwołany z powodu małej liczby uczestników, mogą dołączyć do grupy z parafii Kozłowo,wyjeżdżającej na pielgrzymkę 7 sierpnia. Autokar byłby w tym dniu przy naszym kościele o godzinie 9:00

XVI Niedziela zwykła

Mk 6, 30-34

Miłość bez odpoczynku

Jezus dostrzega zmęczenie uczniów i prosi: “Idźcie sami na miejsce odludne i trochę odpocznijcie”. Ta zachęta skierowana jest również do nas. On widzi, jak bardzo jesteśmy zabiegani, staramy się wypełniać wszystkie obowiązki zawodowe i rodzinne, i doskonale nas rozumie. Pozwólmy, aby Jego słowa troski do nas dotarły. Znajdźmy czas na wyciszenie, by po prostu z Nim pobyć, wsłuchać się w Niego. Zapewne Jezus sam chciałby znaleźć chwilę na odpoczynek, na który posyła swoich uczniów, ale Jego miłość do człowieka jest pierwsza. On w miłości do ludzi nie ustaje, bo troszczy się o ich zbawienie. Jezus lituje się nad ludźmi garnącymi się do niego jak owce, które nie mają pasterza. On daje im miłosierdzie i umacnia swoim słowem.

Panie Jezu, dziękuję, że wciąż jesteś przy mnie, znasz mnie i - mimo moich słabości, grzechów i niedoskonałości - kochasz. Ofiaruję Ci moje serce i wolę, przemień mnie.

 

 • W środę - 21 lipca - wypada 25 rocznica poświęcenia krzyża, placu pod budowę kościoła i kaplicy, która jest w remoncie i będzie nam służyła jeszcze przez wiele lat.

 • W następną niedzielę z okazji święta Świętego Krzysztofa – patrona podróżnych i kierowców, po Mszach Świętych odbędzie się poświęcenie pojazdów. Przy tej okazji będą zbierane dobrowolne ofiary na misje, na zakup środków transportu.

 • Dzień 25 lipca jest też ogłoszony jako dzień solidarnosci z poszkodowanymi w powodziach i nawałnicach. Po Mszach Świętych przy wyjściu z kościoła będą zbierane ofiary na ten cel.

 • Następna niedziela jest też ogłoszona przez papieża Franciszka I Światowym Dniem Dziadków i Osób Starszych.

 • Jutro Msza Święta o godzinie 8:00.

 • Przypominam, że do czwartku włącznie do godziny 14:00 trwa zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sprzęt składamy przy kaplicy. Przychody z akcji będą wsparciem polskich misjonarzy.

 • APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W KWESTII SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19

W kontekście licznych pytań dotyczących stanowiska Kościoła katolickiego odnośnie do kwestii szczepień przeciw Covid-19, chciałbym przypomnieć, że Kościół już wielokrotnie wypowiadał się w tej sprawie.

„Kościół podkreślał najpierw, że wynalezienie szczepionek może być uznane ‒ z perspektywy medycyny prewencyjnej ‒ za szczególny owoc daru udzielonego człowiekowi przez Boga, któremu nie jest obojętny los człowieka i zagrożenia związane z chorobami, w tym także z chorobami zakaźnymi. […] Właśnie dzięki tej ojcowskiej dobroci Boga ‒ objawiającej się również w dostępnych szczepionkach – udało się wyeliminować wiele chorób zakaźnych, które wcześniej miały charakter letalny (tzn. prowadziły do śmierci), lub stawały się przyczyną niepełnosprawności i cierpienia człowieka” (Stanowisko Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski dotyczące szczepionek, 1). Ponadto, „życie i zdrowie są cennymi darami udzielonymi człowiekowi i powierzonymi jego roztropnej odpowiedzialności. Jest to odpowiedzialność, która przekracza ramy wyłącznej troski o samego siebie. Międzyludzka solidarność, motywowana ewangeliczną miłością bliźniego, przypomina – w kontekście zagrożenia pandemią i dostępnych szczepień – obowiązek troski także o drugiego człowieka, o wspólnotę ludzką. Taka postawa winna znamionować i być wnoszona przez kulturę chrześcijańską, w kręgu której żyjemy” (Stanowisko Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski dotyczące szczepionek, 23). Decyzja o szczepieniu winna uwzględniać wymogi dobra wspólnego, ale szczepienie powinno być dobrowolne. Zgodnie z Notą Kongregacji Nauki Wiary z 21 grudnia 2020 r. „szczepienie nie jest, co do zasady (di norma) obowiązkiem moralnym” (Kongregacja Nauki Wiary, Nota na temat moralnej oceny stosowania niektórych szczepionek przeciw Covid-19, 5). Szczepienia przeciw Covid-19 są ważnym narzędziem ograniczania rozprzestrzeniania się zakażeń i przez bardzo wiele osób postrzegane są jako nadzieja na możliwość powrotu do normalnego funkcjonowania społeczeństw. Stąd też Kościół ‒ będąc w kontakcie z właściwymi służbami medycznymi i sanitarnymi ‒ wspiera edukacyjne i informacyjne inicjatywy społeczne i publiczne, których celem jest zwiększenie świadomości wiernych w kwestii szczepień. Ponadto Kościół wspiera wszystkich, którzy podejmują decyzję o zaszczepieniu się. Przykład papieża Franciszka, który nie tylko sam się zaszczepił, ale wielokrotnie apelował o szczepienie się i sprawiedliwą dystrybucję szczepionek do biedniejszych krajów, jest zachętą do szczepienia się dla tych, którym jest bliskie nie tylko dobro własne, ale również dobro wspólne. Szczepienia nie powinny prowadzić do zaniedbania innych elementów ważnych dla ograniczania rozprzestrzeniania się zakażeń SARS-COV-2 oraz leczenia choroby COVID-19, w tym dbałości o higienę, odpowiedzialności w kontaktach międzyludzkich, dostępności do świadczeń ochrony zdrowia, w tym do skutecznej farmakoterapii, a także rozwijania badań podstawowych i klinicznych ukierunkowanych na lepszą profilaktykę, diagnostykę i leczenie.

 • Stanisław Gądecki Arcybiskup Metropolita Poznański Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Warszawa, dnia 8 lipca 2021 roku

XV Niedziela zwykła

Mk 6, 7-13

Jezus daje to, co najważniejsze

Dlaczego Jezus wybrał takich, a nie innych apostołów? Ewangelia nie mówi nic na temat ich cnót, mądrości czy daru wymowy. Jezus nie kwalifikuje owych Dwunastu według kryteriów przydatności. Stosuje typowy dla siebie wyznacznik, jakim jest miara serca i miłości. A jeśli czegoś po ludzku brakuje apostołom do właściwego wypełnienia misji, to zostaje im to dodane przez samego Chrystusa. To, co najważniejsze, już otrzymali - władzę nad duchami nieczystymi. Panie, Ty jesteś naszą mocą i siłą, poślij nas.

Panie Jezu, dziękuję Ci, bo wszystko, co mam, pochodzi od Ciebie. Dziękuję, że mogę Ci służyć.

 

 • Przypominam, że w każdą środę odmawiamy Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a w piątki Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
 • Jutro Msza Święta o godzinie 8:00.
 • Jest prowadzona zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

XIV Niedziela zwykła

Mk 6, 1-6

Mieć oczy wiary

Najtrudniej być świadkiem wiary u najbliższych, w gronie przyjaciół. Kiedy wokół nas brakuje zaufania i zwierzenia Bogu, a ludzie kierują się jedynie własną mądrością, doświadczamy sytuacji Nazaretu. Dopóki człowiek zamyka się na prawdę, na obecność Boga w swoim życiu, nie jest możliwa jakakolwiek przemiana, wewnętrzne uzdrowienie. To grzech niedowiarstwa nie pozwala postepować w wierze. Święty Augustyn w jednym ze swoich kazań mówił o oczach serca i oczach wiary. Podkreślał, że oczy wiary są lepsze, silniejsze niż wzrok cielesny.

Panie Jezu, przyznaję, że często patrzę jedynie cielesnym wzrokiem. Naucz mnie patrzenia oczami wiary, one nigdy mnie nie zawiodą.

 

 • 1 lipca minęła 25 rocznica powstania naszej parafii. Uroczyście tę rocznicę będziemy obchodzili w dniu Poświęcenia Kościoła, a więc 4 września o godzinie 11:00. Natomiast w środę - 7 lipca - wypada 25 rocznica pierwszej Mszy Świetej odprawionej w kaplicy.
 • 28 Warmińska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę wyrusza 31 lipca z Gietrzwałdu. Zapisy do 18 lipca. Informacje i plakat w gablocie.
 • W dzisiejszym “Gościu Niedzielnym” m. in. o Europie według Schumana - Ojca Zjednoczonej Europy, przyszłego błogosławionego.
 • W minionym tygodniu odeszła do wieczności, zamieszkująca od pewnego czasu w naszej parafii, śp. Janina Kwiatkowska, lat 93. Pogrzeb jutro o goddzinie 11:00. W związku z tym jutro nie będzie Mszy Świętej o godzinie 17:00. Wieczny odpoczynek racz zmarłej dać, Panie…