Archiwum postów 2021/01

IV Niedziela zwykła

Mk 1, 21-28

Słowo, które daje wolność

Słowo człowieka różni się od słowa, które wypowiada Jezus. Słowo Jezusa ma moc, daje człowiekowi wolność, szczęście. Pozwala dojść do prawdy o nas samych. Jak nauczał święty Jan Chryzostom: “Pan przemienia nauczanie z korzyścią dla słuchaczy, przechodząc od cudów do słów i znów od nauczania o swojej doktrynie do cudów”. Za Benedyktem XVI możemy doświadczyć, że “słowo Jezusa, Ewangelia egzorcyzmuje świat, czyli chroni świat od wszelkiego zła”. Kiedy głosimy słowo Jezusa, to ono zmienia świat i czyni go lepszym. Jako chrześcijanie każdego dnia powinniśmy czytać Pismo Święte. Jednak znajomość Biblii to nie tylko kwestia wiedzy, to znajomość Słowa, które ma moc. Słowo Jezusa jest ratunkiem w trudnych chwilach. To słowo “czyta” moje serce, czyta mnie od środka. Ono uwalnia od zła. Daje wolność.

Panie, przeniknij mnie Twoim słowem. Niech ono stanie się dla mnie źródłem mocy w trudnych chwilach życia, niech obdarzy mnie wolnością.

 

 • We wtorek - 2 lutego - obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego. W tym dniu czcimy Chrystusa Pana - Światłość Świata (symbolizują to świece) i Jego Matkę jako Matkę Bożą Gromniczną. Tradycyjnie w czasie Mszy Świętej będzie błogosławieństwo świec zwanych gromnicami, które przynosimy ze sobą. Można będzie też nabyć je w zakrystii przed Mszą Świętą. Msze Święte w tym dniu o godzinie 10:00 i 17:00.
 • W tym tygodniu wypada I piątek miesiąca. Przed południem odwiedziny chorych.
 • Następna - I Niedziela miesiąca to Niedziela Adoracji Najświętszego Sakramentu i zmiany tajemnic różańcowych, połączonej ze wspólnym różańcem o godzinie 8:30.
 • W środę Msza Święta o godzinie 8:00, w czwartek Mszy Świętej nie będzie.
 • Wydawanie żywności dla rodzin objętych pomocą, z zachowaniem rygorów sanitarnych, w sobotę w godzinach 11:00 - 12:30.

III Niedziela zwykła

Mk 1, 14-20

“Czas się wypełnił”

Czas, który jest nam dany, jest darem od Boga. Otrzymujemy go, aby w sposób właściwy przejść przez życie. Czas jest darem trudnym i wymagającym. Jest on nam zadany. Dlatego nie wystarczy żyć jakkolwiek, ale trzeba żyć dobrze. W dzisiejszej Ewangelii Chrystus wypowiada słowa: “Czas się wypełnił”. Te słowa zapisał też w swoich “Notatkach osobistych” Św. Jan Paweł II. Przypominają nam one, że musimy ciągle podejmować wysiłek nad zmianą własnego życia. Odpowiedzmy więc na wezwanie Jezusa: “Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, pamiętając, że czas został nam dany dla naszego nawrócenia.

Panie, chcę iść za Tobą i każdego dnia podejmować wysiłek nad zmianą swojego życia.

 

 • Dzisiejsza niedziela jest ogłoszona w naszej Archidiecezji “Dniem Solidarności z Chorwacją”, która ucierpiała na skutek trzęsienia ziemi. Po Mszach Swiętych będą zbierane datki do puszek jako pomoc dla ofiar tej tragedii.
 • Jutro wypada liturgiczne Święto Nawrócenia Świętego Pawła i zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.
 • Jutro i w środę Msza Święta o godzinie 8:00.
 • Jest do nabycia nowy numer “Gościa Niedzielnego”.

II Niedziela zwykła

J 1, 35-42

Jezus chce się z nami spotkać

“Czego szukacie?”. Dzisiaj to pytanie Jezusa skierowane jest szczególnie do mnie. Pan przechodzi obok mnie i pyta: Czy chcesz spotkać się ze Mną? Dzisiaj Jezus chce się ze mną spotkać. Chce uczynić lepszym moje życie. Jednocześnie pragnie, by mój wybór był dobrowolny, świadomy. Dzięki temu moja relacja z Nim stanie się osobowa, głęboka. Abraham Joshua Heschel, żydowski myśliciel i teolog głębi, uważał, że cała Biblia jest zapisem tej prawdy, iż Bóg szuka człowieka. Jednak, czy ja pozwalam się Bogu odnaleźć i czy umiem odpowiedzieć na pytanie Jezusa całym swoim życiem? Święty Jan od Krzyża modlił się: “O Boże mój, któż Cię nie znajdzie według swej woli i pragnienia, gdy Cię szuka z czystą i pełną prostoty miłością? Wszak Ty sam ukazujesz się pierwszy i wychodzisz na spotkanie tych, którzy Cię szukają!”.

Panie Jezu, każdego dnia pragnę spotykać się z Tobą - moim Mesjaszem.

 

 • Jutro - 18 stycznia - rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
 • Dzisiejsze ofiary składane na tacę są przeznaczone na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego “Hosianum” w Olsztynie. Bóg zapłać.
 • W związku z tym, że zasadniczo zakończyłem odwiedziny rodzin, które wyraziły chęć spotkania w ramach tzw. kolędy, pragnę wyrazić szczerą i głęboką wdzięczność za dar tych spotkań, za każdy gest życzliwości i otwartości oraz za wszystkie ofiary. Odwiedziłem około 120 rodzin. Gdyby ktoś wyrażał jeszcze chęć takiego spotkania, można zgłaszać się w najbliższym czasie, zwłaszcza, że kilka rodzin w tym tygodniu będę jeszcze odwiedzał.
 • Następna niedziela jest ogłoszona w naszej Archidiecezji “Dniem Solidarności z Chorwacją”, która ucierpiała na skutek trzęsienia ziemi. Po Mszach Swiętych w tym dniu będą zbierane datki do puszek jako pomoc dla ofiar tej tragedii.
 • W czwartek Msza Święta o godzinie 8:00.

Niedziela Chrztu Pańskiego

Mk 1, 7-11

Moja chrześcijańska tożsamość

Pierwszą z ustanowionych przez Św. Jana Pawła II różańcowych tajemnic światła, poświęconych działalności publicznej Jezusa, jest tajemnica chrztu Jezusa w Jordanie, po którym została potwierdzona tożsamość Jezusa: “Ty jesteś moim Synem umiłowanym”. Chrzest jest również znakiem naszej tożsamości - mówi, że należymy do Chrystusa. Data przyjęcia sakramentu chrztu świętego jest jedną z najważniejszych dat naszego życia. Czy znam datę swojego chrztu? Czy żyję jak chrzescijanin? Warto w święto Chrztu Pańskigo zadać sobie pytanie: czy moja rodzina jest środowiskiem wiary, miejscem, gdzie moja wiara się pogłębia?

Duchu Święty, umacniaj mnie swoimi darami każdego dnia, abym był wierny przyrzeczeniom chrzcielnym.

 

 • Dzisiejszą niedzielą Chrztu Pańskiego kończy się okres Bożego Narodzenia, a zaczyna się okres zwykły.
 • Msze Święte w tym tygodniu: w poniedziałek i środę Mszy Świętej nie będzie, w sobotę o godzinie 17:00, w pozostałe dni o godzinie 9:00.
 • W minionym tygodniu odeszła do wieczności nasza parafianka ś.p. Janina Kapusta - lat 92. Wieczny odpoczynek racz zmarłej dać, Panie.

II Niedziela po Bożym Narodzeniu

J 1, 1-18

Na początku…

Człowiek w swoich poszukiwaniach, zwłaszcza tych naukowych, stawia pytanie o początek ludzkości i świata. Wielu z nas interesuje się archeologią czy też genealogią. W poszukiwaniach na temat dziejów własnej rodziny trzeba sięgnąć wstecz, głębiej, do dziadków, pradziadków, praprzodków. Człowiek wiary, sięgając do początków, tak naprawdę sięga nie tylko głębiej, ale przede wszystkim wyżej - aż do Boga. “Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga - i Bogiem było Słowo (…). Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”. Słowa dzisiejszej Ewangelii mówią o tym, że wszelki początek jest w Bogu i że Bóg jest pośród nas. Mówią o Bożej miłości. Ja żyję i jestem. Miałem swój własny początek, bo Bóg tego chciał. Jestem Jego stworzeniem, któremu ukazuje ogrom swojej miłości.

Dziękuję Ci, Boże, że zechciałeś, abym zaistniał. Dziękuję za każdy dzień mojego życia.

 

 • Dziś pierwsza niedziela miesiąca – niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • W środę wypada Uroczystość Trzech Króli – Uroczystość Objawienia Pańskiego. W czasie każdej Mszy Świętej będzie poświęcenie kredy i wody, które zabierzemy do swoich domów. Msze Św. w tym dniu jak w każdą niedzielę. Ofiary składane w tym dniu na tacę są przeznaczone na misje.
 • W następną niedzielę wypada Święto Chrztu Pańskiego i zakończenie okresu Bożego Narodzenia.