Archiwum postów 2020/10

XXX Niedziela zwykła

Mt 22, 34-40

Obietnica Boga

“Będziesz miłował” - bardziej niż nakaz, czy przykazanie jest to pragnienie Boga względem nas i Jego obietnica. Jeśli pozwolimy Bogu, aby nas kształtował, On mocą swojego Ducha uzdolni całą naszą osobę do kochania w sposób harmonijny i integralny. Wówczas będziemy kochać Go całym umysłem przez poznawanie prawdy. Całym naszym sercem przez budowanie dojrzałych więzi i relacji. Całą naszą duszą przez podejmowanie ewangelicznych decyzji i czystość intencji w działaniach. Coraz bardziej harmonizując nasze wnętrze, będziemy zdolni do miłowania naszych bliźnich jak samych siebie.

Jezu, pragnę kochać Ciebie całym sobą. Dziękuję za Twoje zaproszeniei obietnicę wzrastania w miłości.

 

 • W sobotę ostatnie nabożeństwo różańcowe.

 • Uroczystość Wszystkich Świętych obchodzimy w następną niedzielę – 1 listopada. Msze Święte w tym dniu będą odprawione jak w każdą niedzielę. W związku z pandemią nie będzie procesji żałobnej na cmentarz ani nabożeństwa za zmarłych na cmentarzu.

 • Poświęcenie pomników w terminie ustalonym telefonicznie przed Świętem Wszystkich Świętych lub po tej uroczystości. Proszę dzwonić.

 • Kartki na wypominki i Mszę Świętą zbiorową są wyłożone na półce z prasą.

 • W następną niedzielę - 1 listopada - wspólny różaniec w intencji zmarłych o godzinie 8:30, połączony ze zmianą tajemnic różańcowych.

 • APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI PRZED UROCZYSTOŚCIĄ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Zbliża się dzień 1 listopada, a wraz z nim Uroczystość Wszystkich Świętych i jedna z piękniejszych polskich tradycji nawiedzania cmentarzy, pamięci i modlitwy za zmarłych.

Miarą naszej kultury duchowej jest między innymi zdolność pamiętania o tych, którzy odeszli do wieczności. Dlatego, tego dnia miliony Polaków nawiedzają każdego roku groby swoich bliskich, dowodząc tego, że ludzka miłość nie kończy się razem ze śmiercią.

W tym roku jednak znajdujemy się w nadzwyczajnej sytuacji pandemii i dużego wzrostu zakażeń koronawirusem. W trosce o życie i zdrowie naszych rodaków apeluję o rozłożenie nawiedzania grobów na dni poprzedzające 1 listopada oraz dni następujące po tej uroczystości.

Apeluję również do osób starszych, aby w tym roku odłożyły nawiedzanie cmentarzy i zostały bezpiecznie w domach, wyrażając swoją pamięć poprzez wierną modlitwę.

W związku z nałożonymi przez władze państwowe ograniczeniami sanitarnymi, dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych, w wielu diecezjach w Polsce zostały ogłoszone dyspensy od obowiązku udziału we Mszach Świętych niedzielnych i święta nakazane. Można z nich skorzystać również w Uroczystość Wszystkich Świętych. W tej wyjątkowej sytuacji, zamiast modlitwy w kościołach i na cmentarzach, łączmy się duchowo ze wspólnotą wiernych poprzez modlitwę w domu oraz za pośrednictwem radia i telewizji.

W tym trudnym czasie, otaczam wszystkich Polaków modlitwą, za wstawiennictwem świętych patronów naszej Ojczyzny.

✠ Stanisław Gądecki Arcybiskup Metropolita Poznański Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Poznań, dnia 23 października 2020 roku

 • KOMUNIKAT ARCYBISKUPA METROPOLITY WARMIŃSKIEGO DOTYCZĄCY UROCZYSTOŚCI WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W DNIU 1 LISTOPADA 2020 ROKU

Drodzy Duszpasterze, Bracia i Siostry w Chrystusie Panu!

W związku z coraz trudniejszą sytuacją epidemiczną w naszym kraju i naszej archidiecezji, mając na uwadze nowe ograniczenia liczby osób podczas zgromadzeń religijnych na całym terytorium Polski oraz odpowiadając na apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, zalecam, by uwzględniając racje duszpasterskie podjąć decyzję o odwołaniu Mszy Świętych i nabożeństw na cmentarzach w Uroczystość Wszystkich Świętych.

Jednocześnie przypominam o dyspensie, której udzieliłem wszystkim osobom, przebywającym w tzw. „strefie czerwonej” od obowiązku udziału we Mszach Świętych w niedziele i święta nakazane, z której można skorzystać również w Uroczystość Wszystkich Świętych.

Zachęcam do nawiedzania grobów i modlitwy za zmarłych w dniach poprzedzających Uroczystość Wszystkich Świętych i w dniach następujących po tej uroczystości. Dekret Penitencjarii Apostolskiej, wydany 22 października br. na polecenie Ojca Świętego Franciszka, rozszerzył możliwość uzyskania odpustu zupełnego ofiarowanego za zmarłych nawiedzając cmentarz i modląc się za zmarłych przez osiem dni dowolnie wybranych w całym miesiącu listopadzie. Te dni mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny ofiarowany za zmarłych, związany ze wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada), może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany. Odpust ten można uzyskać przez pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy i odmówienie modlitwy „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”.

Ponadto osoby starsze, chore oraz te, które z powodu ograniczeń sanitarnych muszą zostać w domu, mogą uzyskać odpust zupełny, ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące, łącząc się duchowo ze wspólnotą wiernych i modląc się za zmarłych. Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić pobożnie modlitwy za zmarłych lub wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu swoich cierpień.

Zachęcam również do uczestnictwa we Mszach Świętych w ciągu tygodnia. W świątyniach naszej archidiecezji możemy gromadzić się na Eucharystii i nabożeństwach z zachowaniem obowiązującego limitu osób. Możemy także łączyć się duchowo ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem telewizji, radia i internetu.

Zwracam się z prośbą o modlitwę osobistą i wspólnotową w domach w intencji ustania epidemii i duchowej odnowy serc wszystkich Polaków.

W tym szczególnie trudnym dla nas czasie, zapewniam o mojej modlitwie za Was i wyrażam moją wdzięczność za Wasze świadectwo umiłowania Pana Boga, Kościoła i wszystkich cierpiących, ubogich i potrzebujących pomocy.

Abp Józef Górzyński

METROPOLITA WARMIŃSKI

Olsztyn, dnia 23 października 2020 r.

XXIX Niedziela zwykła

Mt 22, 15-21

Wolność słowa i wolność w słowie

Jezus jest mistrzem komunikacji międzyosobowej. Z jednej strony nie daje się wciągnąć w manipulacje faryzeuszy. Nie idzie za tanimi pochlebstwami, nie chce też zjednywać sobie rozmówców. A z drugiej strony nie ubliża im, nie upokarza. Raczej zaprasza do głębszej refleksji nad sobą i czystością intencji w działaniu: “Obłudnicy! Dlaczego Mnie wystawiacie na próbę?”. Nie daje odpowiedzi, którą chcieli na Nim podstępnie wymusić, lecz prowokuje ich samych do odpowiedzi.

Jezu, przychodząc do Ciebie, nie chcę niczego wymuszać ani o nic podstępnie z Tobą walczyć. Pragnę w prostocie razem z Tobą przyjmować wolę Ojca.

 

 • Dziś wypada liturgiczne Święto Świętego Łukasza Ewangelisty – patrona służby zdrowia. Wszystkim pracownikom tej profesji życzę Bożego błogosławieństwa i Bożego Ducha w posługiwaniu ludziom chorym.

 • Bóg zapłać za ofiary składane dziś na tacę z przeznaczeniem na misje.

 • W czwartek - 22 października - wypada liturgiczne wspomnienie Świętego Jana Pawła II, papieża.

 • Zachęcam i zapraszam do wspólnej modlitwy różańcowej przez cały październik codziennie o godzinie 16:30, w niedziele o godzinie 8:30. Młodzież zapraszam we wtorek, dzieci w środę.

 • Kartki na wypominki i Mszę Św. zbiorową, odprawianą przez cały listopad, są wyłożone na półce z prasą.

 • Ksiądz Arcybiskup przypomina, że zgodnie z dekretem z dnia 29 maja bieżącego roku, w Archidiecezji Warmińskiej obowiązuje nadal dyspensa od niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej, dla następujących wiernych:

  • a. osoby w podeszłym wieku,
  • b. osoby z objawami infekcji,
  • c. osoby, które czują obawę przed zarażeniem,

  z zachowaniem III przykazania Dekalogu: „Pamiętaj, aby dzień święty święcić”. Jednocześnie Arcybiskup zachęca, czyniąc to też osobiście, do udziału we Mszy Świętej w dni powszednie, a także do udziału we Mszy Świętej w niedziele, poprzez transmisje radiowe lub telewizyjne.

 • W naszym kościele w czasie Mszy Świętej może być 80 osób.

XXVIII Niedziela zwykła

Mt 22, 1-14

Wzgardzone zaproszenie

Obecność Boga jest rzeczywistością radosną i obfitą. Jezus porównuje ją do uczty weselnej. Ojciec wszystko przygotował, lecz zaproszeni nie przyszli, gdyż byli zajęci swoimi małymi sprawami. Ojciec więc zaprosił wszystkich, których słudzy spotkali. Kiedyś na Wschodzie ubodzy uczestniczący w uroczystościach otrzymywali wierzchnią szatę jako strój weselny. Jednak i tu ktoś jej nie przyjął i został wyrzucony. A jak jest z nami? Bóg daje nam wszystko. Mimo to potrafimy wzgardzić Jego zaproszeniem i obdarowaniem w Słowie, Eucharystii, sakramentach, łaskach, obecności bliźnich. A to prowadzi nas do rozpaczy.

Jezu, przyjmuję dziś z wdzięcznością sztę łaski i Twoje zaproszenie na ucztę eucharystyczną.

 

 • Dziś gościmy w naszej parafii Księdza Cezarego Opalacha, pracownika naukowego Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i rodzinę ze wspólnoty Kościoła Domowego. Dziękuję bardzo Księdzu Cezaremu za wygłoszone słowo na temat małżeństwa oraz rodzinie dającej świadectwo.
 • Także dziś w Dniu Papieskim, obchodzonym w Polsce od 20 lat, po Mszach Świętych w ramach Dzieła Nowego Tysiąclecia będą zbierane ofiary na fundusz stypendialny dla uzdolnionej młodzieży z małych miejscowości i z rodzin najuboższych.
 • W środę wypada święto Komisji Edukacji Narodowej – Dzień Nauczyciela. Z okazji tego dnia wszystkim nauczycielom, katechetom i wychowawcom składam najlepsze życzenia: wytrwałości, cierpliwości, spokoju, ludzkiej satysfakcji i wdzięczności oraz błogosławieństwa Bożego w pracy zawodowej oraz w życiu rodzinnym i osobistym.
 • W następną niedzielę rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Ofiary zbierane na tacę będą przeznaczone na misje.
 • Kartki na wypominki i Mszę Św. zbiorową, odprawianą przez cały listopad, są wyłożone na półce z prasą.
 • Zachęcam i zapraszam do wspólnej modlitwy różańcowej przez cały październik codziennie o godzinie 16:30, w niedziele o godzinie 8:30. Młodzież zapraszam we wtorek, dzieci w środę, klasy VII zapraszam z indeksami w czwartek na godzinę 16:30.
 • W minionym tygodniu odeszła do wieczności nasza parafianka ś.p. Wanda Hypki - lat 80, dobra parafianka, zawsze obecna na Mszy Świętej niedzielnej o godzinie 9:00 i we wszystkie święta. Termin pogrzebu jeszcze nieznany. Wieczny odpoczynek racz zmarłej dać, Panie.
 • Jest do nabycia nowy numer “Gościa Niedzielnego”.

XXVII Niedziela zwykła

Mt 21, 33-43

Żyć owocnie

Warto zauważyć, ile serca i troski wkłada gospodarz w założenie winnicy i ochronę jej przed niebezpieczeństwem. Także wobec nas, którzy jesteśmy winnicą Pana, Bóg czyni nieskończenie wiele gestów miłości, zaczynając od daru naszego życia. Życie nie jest naszą własnością. Jest nam dane w “dzierżawę”, na jakiś czas. Jaka jest moja postawa? Czy przyjmuję ten najwspanialszy dar Ojca - życie - i pielęgnuję je, aby wydawało dobre owoce? Czy też chcę je sobie zawłaszczyć, krzywdząc innych przez mój egoizm?

Jezu, Ty oddałeś życie, abym mógł żyć w pełni i być owocującą winnicą Ojca. Dziękuję Ci!

 

 • Dziś pierwsza niedziela miesiąca – niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • Także dzisiaj, jak co roku w pierwszą niedzielę października, po Mszy Świętej będą zbierane ofiary do puszek na potrzeby Caritas Archidiecezji Warmińskiej.
 • Natomiast w następną niedzielę – w Dniu Papieskim – po Mszach Świętych w ramach Dzieła Nowego Tysiąclecia będą zbierane ofiary na fundusz stypendialny dla uzdolnionej młodzieży z małych miejscowości i z rodzin najuboższych.
 • Zachęcam do wspólnej modlitwy różańcowej codziennie o godzinie 16:30, w niedziele o godzinie 8:30. Młodzież i kandydatów do bierzmowania z klas VIII zapraszam we wtorek, dzieci zapraszam w środę, też na godzinę 16:30.
 • W środę - 7 października - wypada liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Różańcowej. Jest to Święto Patronalne Kółek Różańcowych. Zapraszam na wspólny różaniec i Mszę Świętą w intencji wszystkich członków Kółek Różańcowych.
 • W następną niedzielę będziemy gościli w naszej parafii Księdza Cezarego Opalacha, pracownika naukowego Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który wygłosi słowo na temat małżeństwa. Wysłuchamy też świadectwa rodziny ze wspólnoty Kościoła Domowego.
 • Dziś poświęcenia różańców dla dzieci przygotowujących się w tym roku szkolnym do I Komunii Świętej.