Archiwum postów 2020/03

V Niedziela Wielkiego Postu

J 11, 1-45

Przyjaźń nie chroni od trudów

Kolejna odsłona tajemnicy Zbawiciela, który tej niedzieli objawia nam siebie jako nasze zmartwychwstanie i życie. Czy Jezus nie mógł przyjść na czas i uzdrowić swojego przyjaciela Łazarza? Dlaczego pozwolił mu umrzeć, narażając na tyle cierpienia jego siostry, rodzinę i przyjaciół? Co jest jednak większym znakiem: uzdrowienie czy wskrzeszenie? Jezus wybiera trudniejszą wersję wydarzeń, aby jeszcze bardziej objawić chwałę Ojca. To pokazuje nam, że nawet jako uczniowie i przyjaciele Jezusa nie jesteśmy chronieni w życiu od sytuacji trudnych czy dramatycznych. Możemy jednak zawsze liczyć na Jego obecność i działanie, na wierność Jego przyjaźni.

Panie, naucz mnie ufać Tobie i wierzyć Ci nawet wtedy, gdy wszystko podpowiada mi, że nie warto.

 

 • Już za tydzień Niedziela Palmowa – Niedziela Męki Pańskiej, którą będziemy przeżywali w naszych mieszkaniach - w naszych domach. W kościele Msze Święte będą odprawiane jak zwykle. Aż do Świąt włącznie w tych Mszach Świętych może uczestniczyć tylko 5 osób - to osoby z rodzin, które zamówiły intencję mszalną. Msza Święta o godzinie 11:00 w Niedzielę Palmową, podobnie jak dziś, będzie transmitowana przez Facebooka. Palmy możemy poświęcić w tym dniu uczestnicząc w transmisji Mszy Świętej w środkach społecznego przekazu.

 • W najbliższy piątek o godzinie 16:30 będzie też transmitowana z naszego kościoła Droga Krzyżowa. Podobnie będzie, jeżeli chodzi o Triduum Paschalne i Mszę Świętą Wielkanocną.

 • Rekolekcje wielkopostne dla dorosłych pt. “Pytania Boga do człowieka” będą emitowane na TVP 3 Olsztyn w dniach 29.03.20-01.04.20 (niedziela-środa) o godzinie 19:00. Nauki rekolekcyjne poprowadzi ks. kanonik dr Hubert Tryk, rektor Wyższego Seminarium Duchownego “Hosianum” w Olsztynie.

 • W poniedziałek i wtorek Msza Święta o godzinie 8:00, w środę Mszy Świętej nie będzie. W pozostałe dni o godzinie 17:00.

 • W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek i I sobota kwietnia. W piątek przed południem odwiedziny chorych.

 • Wyrażam ogromną wdzięczność wobec tych osób i parafian, którzy, rozumiejąc trudną obecnie sytuację ekonomiczną parafii, złożyli ofiarę przelewem na konto parafialne. Bóg zapłać.

 • W minionym tygodniu odeszło do wieczności dwoje naszych parafian – śp. Stanisław Słodownik – lat 64 i śp. Genowefa Siennicka - lat 97. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie.

 • Oświadczenie Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski: Czas odpowiedzialności, solidarności, sprawiedliwości:

  • Niepokój o życie i zdrowie, jakiego wspólnie doświadczamy, jest dla Kościoła przede wszystkim wezwaniem do głoszenia Dobrej Nowiny i do pomocy charytatywnej. Tak jak w podobnych sytuacjach przez wieki, tak i dziś, czekając na święty czas Paschy, ufni w Boże Miłosierdzie, powtarzamy słowa psalmu: „Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną”. Zarazem jednak, to wszystko co dziś przeżywamy, jest także swoistym społecznym znakiem czasu. Ten czas jest dla nas wszystkich, wierzących i niewierzących, szczególnym wezwaniem do wzajemnej odpowiedzialności, solidarności i sprawiedliwości
  1. Odczytując ten szczególny znak czasu, wyrażamy szacunek i uznanie dla wszystkich, którzy w tych dniach, pełniąc swą publiczną służbę, stają na pierwszej linii zmagań o nasze zdrowie i życie. Poświęcenie lekarzy, białego personelu, ratowników, laborantów i wszystkich pracowników służby zdrowia, zaangażowanie służb odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo, wreszcie codzienny trud pracowników handlu, przedsiębiorców, służb komunalnych, transportu i wszystkich tych zawodów, bez których nasze życie nie byłoby dziś możliwe – to bezcenny dar, za który winniśmy głęboką wdzięczność. To także wielka lekcja poświęcenia, miłości bliźniego i patriotyzmu. Pochylając się z uznaniem przed tym poświęceniem, powinniśmy zarazem przyznać, że budując nowoczesne społeczeństwo i gospodarkę opartą o wiedzę, często nie potrafiliśmy, jako państwo i społeczeństwo, właściwie docenić trudu tych wszystkich, dzięki którym, ciesząc się zdrowiem i bezpieczeństwem, łamać możemy nasz codzienny chleb. Ich dzisiejsza postawa nie może być zapomniana i domaga się sprawiedliwego uznania i wynagrodzenia. Dzisiaj i w przyszłości.

  2. Trudny czas, który wspólnie przeżywamy, ujawnia też ogromne pokłady naszej empatii i solidarności. W trosce o życie najbardziej zagrożonych, jako państwo i społeczeństwo, zgodziliśmy się na znaczne ograniczenie naszego życia publicznego i gospodarczego, pozostając w naszych domach i rezygnując z naszej codziennej aktywności. Nie brak też przejawów solidarności wobec tych wszystkich, którzy zamknięci w swych domach, szczególnie potrzebują pomocy. Dostrzegając i doceniając tę naszą dotychczasową empatię i solidarność, trzeba jednak podkreślić, że najtrudniejszy z niej egzamin jest dopiero przed nami.

  3. Pozostawanie przez dłuższy czas w ścianach rodzinnego mieszkania czy domu wielu z nas doświadczać może jako uciążliwą separację i pozbawienie społecznych relacji, zawodowej aktywności, rekreacji czy życia kulturalnego. Ten trud to dziś jednak bardzo konkretny przejaw i wymóg naszej miłości bliźniego, odpowiedzialności i patriotyzmu. Dlatego zwracamy się do wszystkich, wierzących i niewierzących, młodszych i starszych, o dalsze cierpliwe podejmowanie tego szlachetnego wysiłku, w formie określonej przez władze publiczne. Pragniemy też zauważyć, że wielu z nas nie może dziś schronić się w zaciszu swojego domu, bo pełni publiczną służbę w szpitalach, gabinetach lekarskich, karetkach pogotowia, na posterunkach, czy w sklepach. Pozostając w domach, wspieramy ich oraz ich poświęcenie.

  4. Trzeba też dostrzec, że nierównomiernie rozłożony jest społeczny i ekonomiczny ciężar ograniczeń, na które słusznie się zdecydowaliśmy. Jedni bowiem z nas otrzymują i otrzymywać będą pensje czy świadczenia społeczne, a inni, w tym kupcy, rzemieślnicy, przedsiębiorcy, czy pracownicy wolnych zawodów, którzy swą pracą nasz wspólny dochód dotąd współtworzyli, wraz ze swymi rodzinami, pozbawieni być mogą środków do życia. Niezbędne wyłączenie całych gałęzi gospodarki, usług, kultury, sportu czy rekreacji, w bliskiej przyszłości przynieść może likwidację wielu miejsc pracy i pauperyzację znacznych grup społecznych. Ta wyjątkowa sytuacja wymaga zatem wyjątkowych działań. Dlatego z uznaniem przyjąć należy zaakceptowane przez całą klasę polityczną zapowiedzi władz dotyczące pomocy dla przedsiębiorców i osób samozatrudnionych. Niewykluczone też, że szukanie sprawiedliwego sposobu rozłożenia ciężarów kryzysu, w jakim się znaleźliśmy, wymagać będzie dalszych odważnych, a czasem i trudnych, decyzji politycznych, także tych związanych z polityką podatkową i społeczną. Niezależnie jednak od niezbędnych działań państwa, potrzebna też będzie nasza międzyludzka solidarność. Zwracamy się więc do organizacji społecznych i charytatywnych, samorządów, instytucji pozarządowych i parafii, o przygotowywanie nas już dziś na ten trudny egzamin, który dopiero jest przed nami.

  5. Wszystko to sprawia, że pilną potrzebą chwili wydaje się także ograniczenie i czasowe zawieszenia wszelkiej rywalizacji politycznej tak, aby politycy wszystkich obozów politycznych mogli dziś wspólnie szukać najlepszych rozwiązań oraz budować dla nich szeroką społeczną akceptację. Podobnie pilną potrzebą jest dziś odpowiedzialność w sferze komunikacji i debaty publicznej. W tym szczególnym momencie mamy prawo oczekiwać od władzy koniecznych działań oraz informacji dotyczącej stanu zagrożenia. Swoją ważną rolę mają też do odegrania dziennikarze, w sposób obiektywy i niezależny informujący społeczeństwo. Jednocześnie, pożądane w debacie publicznej jest dziś także pewne samoograniczanie się, tak, aby toczone w niej codzienne spory, polemiki, a czasem osobiste ataki, czy tym bardziej fałszywe oskarżenia, nie zamykały drogi do tego, czego jako wspólnota potrzebujemy dziś najbardziej: odpowiedzialności, solidarności i sprawiedliwości.

 • Józef Kupny Arcybiskup Metropolita Wrocławski Przewodniczący Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski

  Wrocław, 26 marca 2020 r.

IV Niedziela Wielkiego Postu

J 9, 1-41

Tajemnice Zbawiciela

W poszczególnych odsłonach niedziel Wielkiego Postu zostają nam ukazane w liturgii kolejne tajemnice zbawczej misji Jezusa. Na pustyni Pan pokazał nam, jak walczyć z kusicielem, aby pozostać wiernym tożsamości dziecka Bożego. Na górze Tabor ukazał nam piękno swojego Bóstwa rozbłyskającego w człowieczeństwie. W rozmowie z Samarytanką objawił, że to właśnie On jest oczekiwanym Mesjaszem. Dziś natomiast, przywracając wzrok niewidomemu od urodzenia, wyjaśnia nam znaczenie wiary w naszym życiu oraz sakramentu chrztu świętego. Tylko Jezus objawiając nam miłość Ojca, może otworzyć nasze zaślepione grzechem oczy i uzdrowić nasze spojrzenie na Boga, samych siebie i naszych bliźnich. Na dar wiary nie trzeba zasługiwać. Bóg pragnie go hojnie udzielać. To od nas zależy, czy zechcemy go przyjąć, aby i w naszym życiu objawiły się wielkie dzieła Boże.

Jezu, dziękuję Ci za łaskę wiary. I proszę otwórz moje oczy na Twoje działanie w moim życiu.

 

 • Rekolekcje wielkopostne, które miały się rozpocząć dziś, w IV niedzielę Wielkiego Postu, są odwołane. Spowiedź przed świętami planuję w Wielkim Tygodniu.
 • W poniedziałek i wtorek Msza Święta o godzinie 8:00, w pozostałe dni o godzinie 17:00.
 • W środę wypada liturgiczna uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
 • Rekolekcje radiowe dla dorosłych, połączone z nabożeństwem Gorzkich Żali, na antenie Radia Plus Olsztyn od 23 do 25 marca o godzinie 18:10:
  • “Zapraszamy przed odbiorniki Radia Plus Olsztyn na Wielkopostne Rekolekcje Radiowe od 23 do 25 marca (pon-śr) o godzinie 18:10. Trzydniowe rozważania rekolekcyjne poprowadzi Ks. dr Dariusz Sonak. Nauk rekolekcyjnych będzie można wysłuchać na następujących częstotliwościach: 88,1 FM – Olsztyn, 94,2 FM – Bartoszyce, 96,4 FM – Kętrzyn, 101,1 FM – Mrągowo, 105,2 FM – Ostróda, 104,3 FM – Szczytno”.
 • Rekolekcje dla dzieci i młodzieży - na Facebooku i Youtube, od dziś do środy:
  • “W tym roku rekolekcje wielkopostne odbywają się pod hasłem „Skracamy Dystans 2020”. Warmińskie Duszpasterstwo Młodzieży działające w Archidiecezji Warmińskiej zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia w nich udziału online. Internetowe rekolekcje dla dzieci rozpoczną się w niedzielę (22.03) i potrwają trzy dni. Każdego dnia o godzinie 10:00 udostępniany będzie film na profilu duszpasterstwa na Facebooku i na kanale duszpasterstwa na YouTube. Spotkania dla młodzieży rozpoczną się w poniedziałek (23.03). One również potrwają trzy dni. Dodatkowo, Warmińskie Duszpasterstwo Młodzieży każdego dnia rekolekcji zaprasza też młodzież na facebookowe spotkanie LIVE o godz. 21:00 https://www.facebook.com/MlodziWarmii/
 • Rekolekcje z dominikaninem: TVP 3 w paśmie ogólnopolskim nadawać będzie “Rekolekcje z dominikaninem” (o. Jacek Salij”. Nauki będą emitowane w dniach 25-27 marca (środa, czwartek, piątek), zaraz po transmisji Mszy Świętej z Jasnej Góry.
 • W związku z możliwością pojawienia się koronawirusa na terenie Polski, a także naszej Archidiecezji, Ksiądz Arcybiskup zachęca do wspólnego śpiewu suplikacji “Święty Boże, Święty Mocny”, błagalnej modlitwy podejmowanej przez wiernych od wieków w chwilach zagrożeń, także jako prośba o ustanie epidemii.

III Niedziela Wielkiego Postu

J 4, 5-42

Bóg pragnie mówić z tobą

Bóg, aby się objawić człowiekowi, potrzebuje jego obecności i otwartości serca. Jezus zmęczony drogą potrzebuje pomocy Samarytanki. Od prośby Jezusa i odpowiedzi zaskoczonej kobiety rozpoczyna się ich spotkanie, które prowadzi do poznania Mesjasza i przyjęcia na nowo własnej, trudnej historii życia kobiety z Samarii. Spotkanie z miłością Jezusa otwiera Samarytankę na trudną prawdę o samej sobie i uwalnia ją od lęku o siebie. Ta, która do tej pory unikała ze wstydu sąsiadów i znajomych, biegnie do miasteczka, aby opowiedzieć, kogo spotkała przy studni.

Jezu, Ty pragniesz “mówić ze mną”, by objawiać mi swoją przemieniającą miłość! Dziękuję Ci!

 

 • Liturgiczna Uroczystość ku czci Św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Marii Panny, wypada w najbliższy czwartek - 19 marca.

 • W poniedziałek i we wtorek Mszy Świętej nie będzie. W pozostałe dni o godzinie 17:00.

 • W sobotę Msza Święta o godzinie 17:00 będzie odprawiana jako niedzielna.

 • Wielkopostna Spowiedź Święta: każdego dnia przed Mszą Świętą i w Wielki Poniedziałek i Wielki Wtorek od godziny 16:00.

 • Komunikat Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego w sprawie wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce: W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., oraz w nawiązaniu do Komunikatu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, z dnia 12 marca 2020 r. i do Komunikatu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, z dnia 13 marca 2020 r.:

  • udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej do dnia 29 marca br. grupom osób wymienionych w Komunikacie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, za zachowaniem III przykazania Dekalogu: „Pamiętaj, aby dzień święty święcić”;
  • zarządzam na terenie Archidiecezji Warmińskiej, z dniem 15 marca br., tj. od III Niedzieli Wielkiego Postu, aby podczas każdej Mszy Świętej i każdego nabożeństwa wewnątrz kościoła mogło przebywać maksymalnie 50 osób;
  • zamieniam tradycyjną formę tegorocznych wielkopostnych rekolekcji parafialnych na rekolekcje prowadzone w środkach społecznego przekazu. Konkretne propozycje rekolekcji zostaną podane przez duszpasterzy;
  • zlecam księżom proboszczom wyznaczenie dni wielkopostnej spowiedzi świętej dla wiernych;
  • szczególnie zachęcam do otwarcia kościołów z możliwością indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu i przystępowania do sakramentu pokuty i pojednania;
  • księży, kapelanów szpitalnych, siostry zakonne i wiernych świeckich zachęcam do szczególnie troskliwej, roztropnej i odważnej opieki duszpasterskiej nad chorymi.

  Jednocześnie proszę kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby codziennie o godz. 20.30 - bez udziału wiernych - odmawiali w kościele różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Proszę wiernych, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami.

  Wszystkich duszpasterzy i wiernych zapewniam o mojej modlitwie i duchowej łączności.

II Niedziela Wielkiego Postu

Mt 17, 1-9

Trzy oblicza chwały

Na dwóch wzgórzach Jezus ukazuje swoją tajemnicę najbliższym Mu uczniom. To Tabor i Kalwaria, góra przemienienia i wzgórze męki. Na Taborze Jezus objawia Piotrowi, Jakubowi i Janowi piękno swej Boskiej chwały, a Ojciec potwierdza wobec apostołów Jego tożsamość umiłowanego Syna. Na Kalwarii Jezus objawia chwałę swojego umęczonego oblicza, ukryte piękno miłości do końca. Jedynie Jan jest świadkiem dwóch objawień, dwóch wyrazów piękna chwały Jezusa, tej świetlistej i tej krwawej. Tabor jest umocnieniem dla uczniów i dla nas przed Kalwarią, a jednocześnie zapowiedzią radosnej chwały zmartwychwstania. Czy potrafię dostrzegać obecność i piękno Jezusa w mojej codzienności, zarówno w chwilach radości jak i cierpienia?

Jezu, miłość wyraża swoje piękno na różne sposoby. Od Ciebie pragnę się uczyć promieniowania miłością w każdych okolicznościach mojego życia.

 

 • W dzisiejszą II niedzielę Wielkiego Postu, tradycyjnie po Mszy Świętej będą zbierane dobrowolne ofiary na potrzeby misji, które za pośrednictwem Dzieła Pomocy Misjom “Ad Gentes” zostaną przeznaczone na realizację projektów ewangelizacyjnych i humanitarnych.
 • Zachęcam serdecznie i zapraszam do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. Jest to wyraz naszej wiary i zaangażowania w duchowe przeżycie Wielkiego Postu oraz zrozumienia dla tajemnicy Odkupienia, która dokonała się przez mękę i śmierć Chrystusa. Droga Krzyżowa w każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 16:30. Zachęcam serdecznie do wspólnego udziału w tym nabożeństwie, obowiązkowo dzieci przed I Komunią Świętą i młodzież przed bierzmowaniem. Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu o godzinie 08:45.
 • Próba chóru dziś o godzinie 18:00.
 • Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii za dwa tygodnie, tradycyjnie od IV niedzieli Wielkiego Postu.
 • Rozdawanie żywności dla rodzin objętych pomocą w najbliszą sobotę w godzinach 9:00-10:00.
 • Społeczna inicjatywa Bezpieczny Dom oraz Wydział Duszpasterstwa Rodzin zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu na temat aktualnego zagrożenia rodziny, dzieci i młodzieży przez agresywną i deprawacyjną edukację seksualną. Plakat na ten temat w gablocie.
 • Z okazji dzisiejszego Dnia kobiet wszystkim Paniom składam najlepsze życzenia: by zawsze były otaczane szacunkiem, zwłaszcza ze strony swoich mężów, dzieci, bliskich, znajomych. Życzę też wiele zdrowia, pogody ducha i Bożego błogosławieństwa na każdej płaszczyźnie życia.
 • W związku z możliwością pojawienia się koronawirusa na terenie Polski, a także naszej Archidiecezji, Ksiądz Arcybiskup zachęca do wspólnego śpiewu suplikacji “Święty Boże, Święty Mocny”, błagalnej modlitwy podejmowanej przez wiernych od wieków w chwilach zagrożeń, także jako prośba o ustanie epidemii.
 • W minionym tygodniu odszedł do wieczności nasz parafianin śp. Jerzy Wilk, lat 67. Wieczny odpoczynek racz zmarłemu dać, Panie.

I Niedziela Wielkiego Postu

Mt 4, 1-11

Z Jezusem zwyciężać pokusy

Po chrzcie w Jordanie, gdzie Jezus usłyszał, że jest umiłowanym synem Ojca, Duch wyprowadził Go na pustynię. Tam Jezus pościł czterdzieści dni i był kuszony przez Złego. Pokusy dotyczyły tożsamości Jezusa. Szatan trzy razy powtarzał: “Jeśli jesteś Synem Bożym…”. I właśnie opierając się na tożsamości, czyli świadomości miłości Ojca ku sobie, Jezus pokonał pokusy. Jezus uczy nas, że im bardziej poznajemy, kim jesteśmy w oczach Boga, tym bardziej stajemy się wolni i zło przestaje być atrakcyjne.

Jezu, proszę, kiedy jestem kuszony, walcz razem ze mną i zwyciężaj we mnie.

 

 • Dziękuję P. Danielowi Kasprowiczowi - świeckiemu misjonarzowi, za obecność w naszej parafii, za przybliżenie nam swojej pracy i posługi na misjach na Madagaskarze.
 • Dzisiejsze ofiary składane na tacę są przeznaczone na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego “Hosianum” w Olsztynie. Natomiast po Mszy Świętej przy wyjściu można wesprzeć dzieła misyjne prowadzone przez Pana Daniela.
 • Pierwsza niedziela Wielkiego Postu jest jak gdyby drugim początkiem tego okresu dla tych zwłaszcza, którzy nie wzięli udziału w liturgii Środy Popielcowej. Cały kościół rozpoczął czterdziestodniową pokutę, której dobre przeżycie doprowadzi nas do prawdziwego spotkania ze Zmartwychwstałym Panem.
 • Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych. Droga Krzyżowa w każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 16:30. Zachęcam serdecznie do wspólnego udziału w tym nabożeństwie, obowiązkowo dzieci przed I Komunią Świętą i młodzież przed bierzmowaniem.
 • Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu o godzinie 08:45.
 • Pamiętajmy też o osobistych postanowieniach czy umartwieniach na Wielki Post. Jest również wystawiona skarbona, do której możemy składać jałmużnę wielkopostną z myślą o biednych.
 • Następna, II Niedzielę Wielkiego Postu, to Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Po Mszach Świętych będą zbierane ofiary na Misjne Dzieło Pomocy “Ad Gentes”.
 • We wtorek Msza Święta o godzinie 8:00.
 • Bóg zapłać za ofiary złożone w lutym na rzecz inwestycji parafialnych i wszystkim osobom zaangażowanym w zbiórkę tych ofiar. Msza Święta w intencji ofiarodawców jutro o godzinie 17:00.
 • Dziś poświęcenie krzyżyków dla dzieci pierwszokomunijnych pod koniec Mszy Świetej o godzinie 11:00.
 • W związku z możliwością pojawienia się koronawirusa na terenie Polski dziś do odczytania w kościele jest list ministra zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego oraz komunikat przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Komunikat arcybiskupa Stanisława Gądeckiego dotyczy przede wszystkim środków, które należy podjąć w przypadku pojawienia się informacji o zakażeniach na terenie diecezji.

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

W związku z możliwością pojawienia się koronawirusa na terenie Polski, zachęcam duchowieństwo i wiernych do zachowania zwiększonej ostrożności. W ewentualnych ogniskach tego zjawiska należy – w kościołach i pomieszczeniach parafialnych – przez czas jego trwania starać się o pomniejszenie ryzyka zachorowań poprzez zwrócenie szczególnej uwagi na zachowywanie podstawowych zasad higieny.

Ponieważ istnieje wiele dróg przenoszenia się tego wirusa – a komunikacja między ludźmi jest dzisiaj bardzo intensywna – trzeba, aby księża biskupi w swoich diecezjach, w ośrodkach, w których pojawiłoby się takie zagrożenie, przekazali wiernym informację o możliwości przyjmowania na ten czas Komunii świętej duchowej lub na rękę. Komunia duchowa jest to akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiego zjednoczenia z Jezusem, jakie daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi, lecz poza przestrzenią sakramentalną. Składa się ona z trzech elementów: wzbudzenia wiary w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, miłości skierowanej ku Niemu oraz pragnienia, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie.

Kto ma obawy przed zarażeniem, ten nie powinien w tym czasie korzystać z wody święconej umieszczonej w kropielnicach.

Pamiętajmy, że w czasie każdego zagrożenia życia społeczności ludzkiej odwoływano się zawsze do mocy gorącej modlitwy i skuteczności sakramentów. Dlatego zachęcam wszystkich do ożywienia głębokiej wiary w moc Eucharystii i polecania Panu Bogu tej sprawy w modlitwie powszechnej.

Stanisław Gądecki Arcybiskup Metropolita Poznański Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Warszawa, dnia 28 lutego 2020 roku

LIST MINISTRA ZDROWIA PROFESORA ŁUKASZA SZUMOWSKIEGO

Szanowni Państwo,

Większość państw Europy, w tym nasi najbliżsi sąsiedzi, odnotowało już przypadki zarażenia koronawirusem. Zapewne i my w Polsce doświadczymy pierwszego przypadku zarażenia. Najważniejszy w kontakcie z każdym wirusem jest dostęp do informacji, wiedza, a także spokój i zdrowy rozsądek. Inne koronawirusy od dawna są w Polsce przyczyną infekcji dróg oddechowych. Co niezwykle istotne, ok. 80 proc. infekcji wywołanych koronawirusem z Chin przebiega w sposób łagodny. Objawy są identyczne z objawami grypy. Również przebieg samej choroby jest bardzo podobny. I tak jak w przypadku zarażenia wirusem grypy musimy być ostrożni i poddać się leczeniu by nie dopuścić do powikłań.

Najważniejsze więc byśmy dokładnie wiedzieli jak się zachować w przypadku kontaktu z osobą zarażoną lub gdy nas samych dotknie infekcja. Przede wszystkim unikajmy wszelkiego kontaktu z osobami kaszlącymi i kichającymi. Zachowujmy wszelkie zasady higieny, na czele z systematycznym myciem rąk. Jeżeli nie byliśmy za granicą w rejonach wysokiego ryzyka, a mamy objawy chorobowe 38 ℃, kaszel lub duszności udajmy się do lekarza pierwszego kontaktu. Jeżeli byliśmy w ciągu ostatnich 14 dni w Północnych Włoszech lub Chinach i mamy gorączkę, czyli minimum 38 ℃ i kaszel, powinniśmy jak najszybciej skontaktować się z Sanepidem i udać się do najbliższego szpitalnego oddziału chorób zakaźnych, ale nie środkami transportu publicznego. Jeżeli natomiast wróciliśmy w ostatnich dniach z zagranicy, gdzie wystąpiły zarażenia koronawirusem, ale nie mamy żadnych objawów chorobowych, kontrolujmy dwa razy dziennie temperaturę ciała i ograniczmy nasze kontakty towarzyskie przez najbliższe 14 dni. W razie wątpliwości zadzwońmy do najbliższej stacji Sanepidu lub na infolinię NFZ.

Listę oddziałów zakaźnych oraz ważne numery telefonów znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia – mz.gov.pl Informację można tez uzyskać na infolinii NFZ – 800 190 590.

Minister Zdrowia Prof. Łukasz Szumowski