Archiwum postów 2019/03

IV Niedziela Wielkiego Postu

Łk 15, 1-3. 11-32

Przebaczający Ojciec

Wielka jest różnica między najemnikiem a synem. Najemnik w relacji kieruje się egoistycznym zyskiem, a jednocześnie jest podszyty strachem. Takie życie nie zapewnia warunków do rozwoju człowieka, lecz staje się wegetacją. Natomiast relacja z synem jest relacją nadziei, opartą na niezmiennej miłości Ojca. Nie ma takiego grzechu, z którego nie mógłby mnie podnieść. Ojciec  nigdy się mnie nie wyrzeka, choć rani Go mój grzech. Wystarczy tylko powrócić, nawet bez słów. On i tak wybiegnie mi naprzeciw. Bo Bóg, gdy przebacza, czyni to jako miłujący Ojciec, a nie chłodno działający urzędnik. Nie tylko przygarnia i podnosi grzesznika, ale przebacza od wewnątrz, bo wchodzi w serce człowieka. I umacnia go najlepszym pokarmem.

Boże, mój Ojcze, umocnij w moim sercu prawdę o Twojej miłosiernej miłości. Wspomagaj mnie swoją łaską, abym zawsze znajdował drogę do Twojego domu.

 

 • Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii, które dziś rozpoczęliśmy, będą trwały do środy włącznie według następującego porządku: dorośli – poniedziałek, wtorek i środa – godzina 10:00 i 17:30, **dzieci **– poniedziałek, godzina 16:00młodzież – klasy VII i VIII oraz III gimnazjum – wtorek, godzina 16:00. **Spowiedź Św. **przed Mszą Świętą i w jej trakcie.
 • W czwartek Msza Święta o godzinie 8:00.
 • W piątek zapraszam na Drogę Krzyżową w intencji ludzi uzależnionych.
 • Wydawanie żywności dla osób objętych pomocą w piątek w godzinach 18:00 – 19:00.
 • Na półce z prasą jest wyłożony promocyjny numer czasopisma „Miłujcie się”, dostępny za darmo, który może być bardzo dobrą lekturą na czas rekolekcji i czas Wielkiego Postu. W numerze tym m. in. o: Całunie Turyńskim, eucharystycznym cudzie w Legnicy, nowennie pompejańskiej, przebaczeniu, skarbie, jakim jest sakrament małżeństwa.
 • W zakrystii są do nabycia paschaliki wielkanocne, w cenie 5 złotych – świece do wykorzystania w czasie liturgii Wigilii Paschalnej i przy stole wielkanocnym.
 • W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek i I sobota kwietnia. W piątek przed południem odwiedziny chorych z Sakramentami. Proszę zgłaszać chorych, którzy chcieliby skorzystać ze Spowiedzi i Komunii Świętej wielkanocnej.
 • Następna pierwsza niedziela miesiąca to niedziela Adoracji Najświętszego **Sakramentu. **Zmiana tajemnic różańcowych połączona ze wspólnym różańcem o godzinie 8:30.
 • Spotkanie z rodzicami dzieci, które w tym roku przygotowują się do I Komunii Świętej, w następną niedzielę po Mszy Świętej o godzinie 11:00.
 • Jest organizowana samolotowa pielgrzymka do Rzymu, Monte Cassino, San Giovanni Rotondo i innych miejsc we Włoszech, w terminie 11.10 – 17.10.2019, w cenie  około 3300 złotych + 100 euro (jest to cena na dziś). Chcąc, aby ta pielgrzymka doszła do skutku i to w takiej cenie, należy zgłosić się na nią jak najszybciej, w przeciągu dwóch tygodni. Potrzeba minimum 30 osób. Zgłoszenia do 7 kwietnia. Program wywieszony jest w gablocie, mam też wydrukowany w kancelarii.
 • Bóg zapłać za ofiary złożone w marcu na rzecz inwestycji parafialnych i wszystkim osobom zaangażowanym w zbiórkę tych ofiar. Msza Święta w intencji ofiarodawców w poniedziałek o godzinie 10:00.

III Niedziela Wielkiego Postu

Łk 13, 1-9

Wezwani do nawrócenia

Wszyscy jesteśmy grzesznikami potrzebującymi miłosiernej miłości, która wydobędzie spod grzechu prawdę o dobru stworzenia i piękno powołania do wieczności. Tylko w świetle miłości Pasterza, który szuka każdej zagubionej owcy, mogę odkryć prawdę o sobie samym. Natomiast szukanie własnej wartości przez porównywanie się z innymi jest niebezpieczne. Bo albo prowadzi do wywyższania się lub pogardzania innymi („nie jestem taki zły jak inni”), albo odbiera wiarę w siebie („do niczego się nie nadaję”). Patrzenie na siebie w świetle Bożej miłości to wezwanie do osobistego nawrócenia. Przede wszystkim do zmiany myślenia, a potem do trudu przynoszenia dobrych owoców. Stając przed Bogiem jako grzesznik nigdy nie utracę nadziei.

Obym potrafił, Panie, w darze każdego dnia patrzeć na siebie w świetle – objawionej w Chrystusie – Twojej miłości, która zaprasza mnie do nawrócenia.

 

 • Jutro wypada liturgiczna uroczystość Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie. To Dzień Świętości Życia.
 • Zachęcam i zapraszam do udziału w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w piątek o godzinie 16:30 w intencji rekolekcji i całej parafii.
 • Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się za tydzień, w IV Niedzielę Wielkiego Postu, czyli 31 marca i będą trwały do środy włącznie. Rekolekcje wygłosi Ksiądz Marcin Sawicki, rzecznik prasowy Archidiecezji Warmińskiej, dyrektor Radia Plus, kapelan Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.
 • Czasem rekolekcji była pielgrzymka do Ziemi Świętej, którą odbyliśmy wraz z 46 osobami. Podstawą do zwiedzania było Pismo Święte, którego słuchaliśmy w każdym miejscu związanym z życiem i działalnością Pana Jezusa. Odprawiłem Mszę Świętą w intencji parafian w Kanie Galilejskiej, gdzie odbyło się też odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Modliłem się też w wielu innych miejscach za parafian, między innymi przy ścianie zburzonej Świątyni Jerozolimskiej. Na pamiątkę tej pielgrzymki przywiozłem krzyż jerozolimski, który powiesiłem nad drzwiami do zakrystii. Życzę wszystkim, którzy mogą, aby odbyli taką pielgrzymkę, jest to wielkie przeżycie.
 • Tymczasem w odpowiedzi na zainteresowanie jest organizowana samolotowa pielgrzymka do Rzymu, Monte Cassino, San Giovanni Rotondo i innych miejsc w terminie 11.10 – 17.10.2019, w cenie  około 3300 złotych + 100 euro (jest to cena na dziś). Chcąc, aby ta pielgrzymka doszła do skutku i to w takiej cenie, należy zgłosić się na nią jak najszybciej, w przeciągu dwóch tygodni. Potrzeba minimum 30 osób. Czekam na zgłoszenia do 7 kwietnia. Już kilka osób się zgłosiło. Program wywieszony jest w gablocie, mam też wydrukowany w kancelarii.
 • Katolicka Szkoła Podstawowa będzie pierwszą w Olsztynku szkołą o profilu artystycznym. Dzień otwarty odbędzie się w sobotę, 30 marca w godzinach 11:00 – 13:00. Plakat na ten temat w gablocie.

II Niedziela Wielkiego Postu

Łk 9, 28 b-36

Przebywanie z Bogiem

Bóg nie zapomina o mnie, dlatego codziennie wzywa do dialogu modlitwy. Chce, by to spotkanie było ubogacające i umacniające. Modlitwa jest spotkaniem z Bogiem, w którym lepiej Go poznaję, a On wskazuje mi, jak mam żyć i daje niezbędne ku temu łaski. Najpierw potrzebuję żywej świadomości, że przebywam przed żywym, prawdziwym Bogiem. On ciągle to potwierdza, choć nie mogę Go zobaczyć oczami, tak jak apostołowie na górze. Jednocześnie muszę nadstawić uszu: Bóg mi przypomina, że Jezus jest prawdziwym Bogiem, Jego Jedynym Synem. Istotą mojego bycia chrześcijaninem jest ufne posłuszeństwo Jezusowi. Miłość skraca drogę od słuchania do posłuszeństwa.

Przemień, Panie, moje serce, aby zawsze Ciebie szukało i umacniało się Twoją obecnością, wtedy łatwiej będzie mi zobaczyć, że droga posłuszeństwa wiedzie do zmartwychwstania.

 

 • W dzisiejszą II Niedzielę Wielkiego Postu tradycyjnie po Mszy Świętej będą zbierane dobrowolne ofiary na potrzeby misji, które za pośrednictwem Dzieła Pomocy Misjom Ad Gentes zostaną przeznaczone na realizację projektów ewangelizacyjnych i humanitarnych.
 • Zachęcam serdecznie i zapraszam do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. Jest to wyraz naszej wiary i zaangażowania w duchowe przeżywanie Wielkiego Postu oraz zrozumienia dla tajemnicy Odkupienia, które dokonało się przez mękę i śmierć Chrystusa. Droga Krzyżowa w każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 16:30.  Zachęcam serdecznie do wspólnego udziału w tym nabożeństwie, obowiązkowo dzieci przed I Komunią Świętą i młodzież przed bierzmowaniem. Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu o godzinie 8:45.
 • Pamiętajmy też o osobistych umartwieniach i postanowieniach na Wielki Post. Jest wystawiona skarbona, do której możemy składać jałmużnę wielkopostną z myślą o biednych.
 • Próba chóru dziś o godzinie 18:00.
 • Liturgiczna uroczystość ku czci Św. Józefa – we wtorek 19 marca. Msza Święta w tym dniu o godzinie 8:00.
 • Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii odbędą się za dwa tygodnie, tradycyjnie począwszy od IV Niedzieli Wielkiego Postu.
 • W minionym tygodniu odszedł do wieczności śp. Piotr Ziółkowski, lat 54, doktor nauk geologicznych, wieloletni pracownik i wykładowca Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej. Wieczny odpoczynek racz zmarłemu dać Panie. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w naszym kościele 21 marca 2019 r. o godz. 12:15.

I Niedziela Wielkiego Postu

Łk 4, 1-13

Kuszenie Jezusa i nas

Na pustyni diabeł kwestionował, że Jezus jest Synem Bożym, odwodził Go od misji powierzonej Mu przez Ojca. Pokusa to czas decyzji i wyboru, komu chcę oddać swoje serce, komu oddać pokłon. To także znak, że jestem na drodze zbawienia, bo bez walki nie można wejść do królestwa Bożego. Pokusa jeszcze nie jest grzechem, jednak dialog z pokusą jest już wystawianiem Boga na próbę. Wezwanie Ducha Świętego, Obrońcy, jest wejściem w moc pozwalającą odeprzeć kłamstwo i ułudę diabła. Jest ponowieniem zaufania Bogu i umocnieniem przekonania, że mój Bóg jest zwycięzcą.

Pozwól mi, Panie, doświadczyć czasu pustyni, gdzie przemawiasz do mego serca. Nie dozwól mi jednak ulec pokusie, bym mógł współpracować z Tobą i wejść do Twojego królestwa.

 

 • Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu jest jak gdyby drugim początkiem tego okresu dla tych zwłaszcza, którzy nie wzięli udziału w liturgii Środy Popielcowej. Cały kościół rozpoczął czterdziestodniową pokutę, której dobre przeżycie doprowadzi nas do prawdziwego spotkania ze Zmartwychwstałym Panem.
 • Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych. Droga Krzyżowa w każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 16:30.  Zachęcam serdecznie do wspólnego udziału w tym nabożeństwie, obowiązkowo dzieci przed I Komunią Świętą i młodzież przed bierzmowaniem. Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu o godzinie 8:45.
 • Pamiętajmy też o osobistych postanowieniach czy umartwieniach na Wielki Post. Jest wystawiona skarbona, do której możemy składać jałmużnę wielkopostną z myślą o biednych.
 • W następną, II Niedzielę Wielkiego Postu,  po Mszach Świętych będą zbierane ofiary na misje.
 • We czwartek Msza Święta o godzinie 8:00.
 • Próba chóru parafialnego dziś o godzinie 18:00. Zapraszamy wszystkie chętne osoby.
 • W najbliższą środę grupa licząca 47 osób udaje się z 8-dniową pielgrzymką do Ziemi Świętej. Rozpocznie się ona wspólną Mszą Świętą w naszym kościele o godzinie 2:30, potem wyjazd na lotnisko do Warszawy, powrót w następną środę.

VIII Niedziela zwykła

Łk 6, 39-45

Jedyny nauczyciel

Jezus jest moim nauczycielem. Przemawia do mnie w swojej szkole miłości słowem prostym, które przekonująco apeluje do mojego życia, i czynem skutecznym, który daje mi poznać Jego moc. Mam w tej szkole zdobywać mądrość życia i postępować w miłości. A przez to samemu stawać się nauczycielem. To z kolei nakazuje mi zachować pokorę i czuwać. Pokora potrzebna jest po to, aby twardo stąpać po ziemi, w świadomości, że zanim jako nauczyciel wezmę się do napominania grzesznych i pouczania nieumiejętnych, powinienem dostrzec własne słabości. Czuwanie natomiast jest po to, aby nie obierać sobie w życiu fałszywych nauczycieli, nie patrzeć bezkrytycznie na rzeczywistość przez medialne okulary. Jeśli każdego dnia będę konfrontował swoje wybory z jedynym Nauczycielem, wówczas będę gromadził w sercu skarby, które pomogą mi budować autorytet i spełniać misję nauczyciela.

Jezu, Ty jesteś cierpliwym nauczycielem, który uczy mnie mądrości. Daj mi, proszę, pokorne i czuwające serce, aby przebywała w nim Twoja mądrość i wydawała dobre owoce.

 

 • Dziś pierwsza niedziela miesiąca – niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • Dzisiejsze ofiary składane na tacę są przeznaczone na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie. Bóg zapłać.
 • W tym tygodniu Środą Popielcową rozpoczyna się Wielki Post – okres 40 dni przygotowania do największych świąt chrześcijańskich – Świąt Paschalnych. W tym dniu tradycyjnie nastąpi posypanie głów popiołem na znak pokuty. Msze Święte w tym dniu o godzinie 10:00 i 17:00. Przypominam, że w Środę Popielcową obowiązuje post ścisły.
 • Zachęcam do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. Droga Krzyżowa będzie odprawiana w naszym kościele w każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 16:3o, wspólna dla wszystkich. Serdecznie zachęcam i zapraszam dzieci, młodzież i wszystkich parafian do udziału w tym nabożeństwie. Szczególnie zapraszam rodziców i dzieci pierwszokomunijne oraz kandydatów do bierzmowania z klas VIII i III gimnazjum. Po Mszy Świętej spotkanie z bierzmowanymi.
 • Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu o godzinie 8:45.
 • Bóg zapłać za ofiary złożone w lutym na rzecz inwestycji parafialnych i wszystkim osobom zaangażowanym w zbiórkę tych ofiar. Msza Święta w intencji ofiarodawców w środę o godzinie 10:00. W minionym tygodniu przybyły dwa ostatnie w naszym kościele witraże z wizerunkiem Św. Łukasza Ewangelisty i Św. Jana Ewangelisty. Koszt tych witraży wyniósł 11 000. Bóg zapłać ofiarodawcom tych witraży.
 • Są organizowane rekolekcje dla małżeństw w Świętej Lipce i dla narzeczonych w Dobrym Mieście. Plakat w gablocie.
 • Za tydzień w niedzielę o godzinie 18:00 próba chóru. Zapraszamy wszystkie chętne osoby. Będziemy przygotowywać oprawę Triduum Paschalnego.