Archiwum postów 2018/11

XXXIV Niedziela zwykła Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

J 18, 33b-37

Chrystus Król

Podczas przesłuchania Piłat zapytał oskarżonego Jezusa, czy jest Królem żydowskim. On nie zaprzeczył, ale natychmiast wyjaśnił, w czym leży istota Jego panowania, łączącego królowanie z prawdą. Jezus wypełnił swoją misję, dając świadectwo prawdzie. Odpowiadając Piłatowi, zaznaczył, że królestwa Bożego nie można utożsamiać z władzą polityczną. Inaczej mówiąc, Chrystus Król nie ma nic wspólnego z władcami tego świata. Panowanie Jezusa ma źródło w woli Ojca Niebieskiego. Zatem nie do nas należy obwoływanie Jezusa królem. On króluje z woli Ojca, a nie kogokolwiek z nas. Tym, co do nas należy, jest uznanie boskiego panowania Jezusa w naszych sercach. Przyjąć Chrystusa jako Króla, to pozwolić się prowadzić Duchowi Świętemu, uznać pierwszeństwo Boga we własnym życiu, budować Jego królestwo przez miłość i nawrócenie.

Chryste, mój odwieczny Panie i Królu, pragnę, byś jako Bóg był w centrum mojego życia. Pomóż mi, bym wciąż się nawracał i króluj we mnie.  

 

 • Bóg zapłać za ofiary złożone dziś na tacę na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie.
 • Dziś, po Mszy Świętej o godzinie 9:00, na zakończenie roku kościelnego wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata.
 • W piątek – 30 listopada –  wypada liturgiczna Uroczystość Św. Andrzeja Apostoła – głównego patrona Archidiecezji Warmińskiej.
 • W następną – I niedzielę miesiąca – adoracja Najświętszego Sakramentu.
 • Zmiana tajemnic różańcowych po Mszy Świętej o godzinie 9:00.
 • Od następnej niedzieli rozpoczyna się Adwent – okres przygotowania do Świąt Narodzenia Pańskiego.
 • Rekolekcje w naszej parafii tradycyjnie już rozpoczną się od II Niedzieli Adwentu, a więc za dwa tygodnie i będą trwały do wtorku włącznie.
 • Dzieci zachęcam do podjęcia postanowień adwentowych i wypisania ich na papierowych serduszkach. Przyniesiemy je w następną niedzielę i złożymy w czasie Mszy Świętej o godzinie 11:00 przed ołtarzem.
 • Dorosłych zachęcam do nabywania już dziś po Mszy Świętej siatek charytatywnych, które wypełnimy w domu artykułami spożywczymi oraz chemicznymi i przyniesiemy je z powrotem do kościoła lub na plebanię do 12 grudnia. Podzielimy się nimi przede wszystkim z osobami starszymi, samotnymi, chorymi. Zachęcam też, aby zgłaszać takie zapotrzebowanie bezpośrednio przez osoby zainteresowane, może też sami widzimy w sąsiedztwie takie osoby.
 • Opłatki na stół wigilijny będą roznoszone tradycyjnie do wszystkich mieszkań w parafii. Można też nabyć je osobiście w kancelarii. Ofiary składane przy tej okazji będą przeznaczone na ogrzewanie kościoła.
 • W minionym tygodniu odszedł do wieczności nasz parafianin z ulicy Świerkowej ś.p. Sławomir Jędruszewski, lat 53. Wieczny odpoczynek racz zmarłemu dać Panie. Pogrzeb jutro o godzinie 13:00.
 • Do dzisiejszego numeru „Gościa Niedzielnego” jest dołączony kalendarz na Nowy Rok.
 • We wtorek nabożeństwo gietrzwałdzkie.

XXXIII Niedziela zwykła

Mk 13, 24-32

Puste piekło?

Wielu chrześcijan nurtuje pytanie o koniec świata i nasz przyszły los. Jak pogodzić nieskończone miłosierdzie Boga z istnieniem piekła? Czy nie jest ono zaprzeczeniem wyrażonej w Pierwszym Liście do Tymoteusza (2, 4) prawdy o Bogu, który „pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i poznali prawdę”? Kościół posłuszny Ewangelii zapowiadającej wieczne potępienie tych, którzy uparcie pozostają odwróceni od Boga, odrzucił głoszoną przez niektórych tezę, że wszyscy ludzie będą zbawieni, a piekło pozostanie puste. Nie oznacza to jednak, że ufając w Boże miłosierdzie, nie możemy żywić takiej nadziei. Co więcej, nie wolno nam zobojętnieć na los grzeszników.

Panie, do Ciebie się uciekam. Zmiłuj się nade mną. W ogromie swego miłosierdzia przebacz moje winy.

 

 • W następną niedzielę zakończenie roku kościelnego (liturgicznego) Uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata. Po Mszy Świętej o godzinie 9:00 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata.
 • Również w następną niedzielę ofiary złożone na tacę będą przeznaczone na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie.
 • Dziękuję chórowi Arte del Canto pod kierunkiem P. Marii Gronkiewicz za koncert pieśni patriotycznych.
 • Dziś  **próba chóru **o godzinie 18:00.
 • Dziś koncert zespołu „Forteca”.
 • We wtorek Msza Święta będzie o godzinie 8:00.
 • W sobotę Msza Święta ślubna o godzinie 16:00.

XXXII Niedziela zwykła, 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę

Mk 12, 38-44

Oblicza miłości

Uboga kobieta wrzuciła do skarbony wszystko, co miała. Podziwiamy jej postawę, zwłaszcza, że sam Jezus dał ją uczniom za przykład. Z drugiej strony możemy się zastanawiać, czy postąpiła roztropnie. Skarbiec świątynny niewiele się wzbogacił jej drobną ofiarą, a ona pozostała bez środków do życia. W takim myśleniu ukryta jest pewna forma kalkulacji, obca ewangelicznej postawie miłości, która „nie szuka siebie” (1 Kor 13, 5). Do ubogiej wdowy podobne są osoby, które opiekują się kimś chorym lub niedołężnym, ofiarując swój czas, siły i pieniądze. Czują, że w taki sposób wypełniają obowiązek miłości cierpliwej i szlachetnej (por. 1, Kor 13, 4). Wdowim groszem jest przebaczenie i danie komuś kolejnej szansy, bo miłość „nie liczy doznanych krzywd” (1 Kor, 13, 5), albo uczciwość, kiedy znajomi proponują zarobek na lewo. W końcu miłość „nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz raduje się prawdą” (1 Kor 13, 6).

Panie Jezu, dając mi za przykład ubogą wdowę, uczysz mnie prawdziwej miłości. Umocnij we mnie ducha ofiarności, bym w ten sposób był coraz bardziej podobny do Ciebie. 

 

 • Dziś pod koniec Mszy Świętej o godzinie 9:00 odbędzie się poświęcenie nowych konfesjonałów. Przy okazji dziękuję parafianom jako ofiarodawcom tego bardzo ważnego elementu naszego kościoła. Dziękuję też serdecznie elektrykowi – Panu Markowi i elektronikowi Rafałowi za wykonanie oświetlenia i sygnalizacji informującej o obecności kapłana i osoby spowiadającej się. Pięknie się składa, że właśnie dzisiaj możemy poświęcić konfesjonały (z czasem umieszczę tabliczkę upamiętniającą ten fakt). Konfesjonał to miejsce pojednania z Bogiem, miejsce, w którym odzyskujemy wolność Dzieci Bożych, wolność od grzechów. Niech te konfesjonały, które stwarzają dobre warunki, służą do godnego przeżywania Sakramentu Spowiedzi Świętej.
 • Natomiast po Mszy Świętej o godzinie 11:00 wysłuchamy programu patriotycznego w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2. Zaśpiewamy też dziękczynne Te Deum, a po Mszy Świętej wspólnie zaśpiewamy hymn państwowy.
 • Program obchodów dzisiejszego Święta Niepodległości w Olsztynku: godzina 10:30 – Msza Święta za Ojczyznę w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, po Mszy Świętej przemarsz i złożenie kwiatów pod tablicą „Orła Białego”, odsłonięcie pamiątkowego obelisku z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Godzina 17:00 – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku: przemówienie okolicznościowe, „Poloneza czas zacząć” – Przedszkole Miejskie w Olsztynku; „Już nie zapomnisz mnie” – występ laureatów Międzyszkolnego Festiwalu Piosenki Polskiej; „Ku Niepodległości…” – inscenizacja muzyczna; koncert zespołu Annette Music; „Piękne, bo polskie…” – wystawa prac plastycznych.
 • W sobotę – 17 listopada – odbędzie się w Waplewie uroczystość nadania** imienia Jana Pawła II tamtejszej Szkole Podstawowej**. Program uroczystości: o godzinie 10:00: uroczysta Msza Święta w kościele Parafialnym p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Waplewie, przejście do budynku Zespołu, odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej, wystąpienia okolicznościowe, część artystyczna w wykonaniu uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie.
 • W następną niedzielę – 18 listopadao godzinie 11:00 – wystąpi w naszym kościele z koncertem pieśni patriotycznych olsztynecki chór Arte del Canto.
 • Również w następną niedzielę, 18 listopada o godzinie 16:00, Szkoła Podstawowa nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego, przy współpracy z Miejskim Domem Kultury, organizuje z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę koncert zespołu „Forteca”. Koncert ten to pewnego rodzaju klamra – coś, co zamyka obchody Święta Niepodległości w naszej Gminie Olsztynek. Koncert odbędzie się w sali koncertowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku. Bilety można kupić w MDK i w Szkole Podstawowej nr 2 (10 zł bilet dla dzieci i młodzieży, 20 zł bilet dla osoby dorosłej). Zapraszamy całe rodziny do udziału w koncercie.
 • Jutro ostatni dyżur w Punkcie Caritas, w godzinach 18:00-19:00. Przypominam, że w związku z bardzo małym zainteresowaniem rzeczami używanymi, proszę juz nie przynosić tych rzeczy.
 • We wtorek i środę Msze Święte o godzinie 8:00.
 • W piątek – 16 listopada – wypada liturgiczne Święto Najświętszej Marii Panny Ostrobramskiej – Matki Miłosierdzia.
 • W minionym tygodniu odszedł do wieczności nasz parafianin z ulicy Jagodowej ś.p. Bogdan Sira, lat 60. Wieczny odpoczynek racz zmarłemu dać Panie.

XXXI Niedziela zwykła

Mk 12, 28b-34

Prawo miłości

Jezus nie bał się stawiać swoim słuchaczom wysokich wymagań. Nie inaczej czyni z nami, zobowiązując nas do miłości, którą nazywa pierwszym i najważniejszym przykazaniem. Kochać Boga całym sercem, a bliźniego jak siebie samego, może się wydawać oczekiwaniem zbyt trudnym do spełnienia. Gdyby tak Chrystus polecił miłować trochę bardziej, nieco lepiej, odrobinę prawdziwiej…. Lecz On chce miłości całym sercem. Czy to w ogóle możliwe? Tak, ponieważ Jezus daje nam Ducha Świętego, bez którego nowe prawo Ewangelii rzeczywiście byłoby niemożliwe do wypełnienia.

Panie Jezu, który pierwszy mnie umiłowałeś i samego siebie oddałeś za mnie, pomóż mi wypełnić przykazanie miłości i kochać Cię całym sercem.

 

 • Dziś pierwsza niedziela miesiąca – niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • Do czwartku włącznie będzie odprawiane nabożeństwo za zmarłych tzw. wypominki o godz. 16:30. Natomiast Msza Św. zbiorowa za zmarłych będzie odprawiana przez cały listopad.
 • W następną niedzielę – 11 listopada wypada 100 rocznica Odzyskania Niepodległości Polski.
 • W tym dniu wypada też 18 rocznica poświęcenia naszego dzwonu i plebanii.
 • Natomiast w tym roku 11 listopada poświęcimy konfesjonały (pod koniec Mszy Świętej o godzinie 9:00), zaś podczas Mszy Świętej o godzinie 11:00 wysłuchamy programu patriotycznego w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2. Zaśpiewamy też dziękczynne Te Deum oraz hymn państwowy.
 • W związku z liczeniem wiernych obecnych na Mszy Świętej w niedzielę 28 października (dominicantes) frekwencja wyniosła 32, 4 % w stosunku do faktycznej liczby parafian aktualnie zamieszkujących na terenie parafii – t.j. 1448 osób (24,1 % osób w stosunku do wszystkich zameldowanych – t.j. 1944 osoby). Aktualnie żz 434 osoby zameldowane nie mieszkają na terenie parafii, 62 osób nie odwiedzam po kolędzie. Na Mszach Świętych w tę niedzielę było obecnych 469 osób. Do Komunii Świętej przystąpiło 237 osób.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • W minionym tygodniu odszedł do wieczności nasz parafianin z Jagiełka ś.p. Eugeniusz Buszko, lat 55. Wieczny odpoczynek racz zmarłemu dać Panie.