Archiwum postów 2016/02

III niedziela Wielkiego Postu

Łk 13, 1-9

Droga nawrócenia

Łatwo jest szukać winy wśród innych. Wtedy często przypisuje się ciężkie przewinienia ofiarom, a niewinność ocalonym. Rzeź powstańców galilejskich dokonana przez Piłata lub tragedię pod gruzami wieży Siloe łatwo się definiuje, że ci ludzie musieli ciężko zawinić, skoro Bóg wymierzył im taką karę. Jezus zwalcza to błędne myślenie: „Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie”. Nawrócenie jest uznaniem swojej grzeszności; tego, że jest się na błędnej drodze. Jest także zerwaniem ze złem, a nade wszystko jest zwróceniem się ku Bogu, który jest miłością. On wciąż oczekuje, abyśmy wydawali dobre owoce. Nawrócenie jest kwestią naszego życia lub śmierci. Być albo nie być.

Jezu, przyjmuję każde Twoje słowo i odnoszę je do siebie, tak samo, jak i znaki, przez które do mnie przemawiasz. One prowadzą mnie na drogę nawrócenia i do wydania dobrego owocu.


 • Bóg zapłać za ofiary składane w dziś na tacę na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie. Dziękuję obecnemu tu klerykowi za jego udział w Mszach Świętych i wygłoszone Słowo Boże.
 • Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się za tydzień, w IV Niedzielę Wielkiego Postu, czyli 6 marca i będą trwały do środy włącznie. Rekolekcje wygłosi Ksiądz Adrian Bieniasz – wikariusz z Lidzbarka Warmińskiego.
 • zachęcam i zapraszam do udziału w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w piątek o godzinie 16:30 w intencji rekolekcji i całej parafii.
 • W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek i I sobota marca. W piątek przed południem – odwiedziny chorych, po południu okazja do Spowiedzi Św. przed Drogą Krzyżową.
 • Stowarzyszenie Kościoła Katolickiego – Pomoc Kościołowi w Potrzebie, które pomaga wspólnotom Kościoła misyjnego, ofiarom wojen, prześladowań i kataklizmów, już po raz drugi organizuje zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – elektrośmieci. Odbiór tych elektrośmieci z naszej parafii odbędzie się w najbliższy piątek – 4 marca – o godzinie 13:30 sprzed kaplicy. Do tego czasu można przynosić takie rzeczy. Drobne przedmioty można składować przy wejściu bocznym do kaplicy. Większy sprzęt (lodówki, pralki) najlepiej przywieźć w piątek przed południem i pozostawić przy kaplicy. Ulotki z informacjami na ten temat wyłożone są na półce.
 • Bóg zapłać za ofiary złożone w lutym na rzecz inwestycji parafialnych i wszystkim osobom zbierającym te ofiary. Msza Święta w intencji wszystkich ofiarodawców jutro – w poniedziałek.
 • W poniedziałek i we środę Msza Święta o godzinie 8:00.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.

II Niedziela Wielkiego Postu

Łk 9, 28 b-36

Panie, dobrze z Tobą być

Czas wielkopostnego wpatrywania się w krzyż Jezusa zostaje rozpromieniony jasnością Jego Przemienienia. Na wysoką górę, wyższą niż Golgota, zostają zaproszeni wybrani uczniowie. Im, zmierzającym z Jezusem do Jerozolimy na Święto Paschy, i nam, przygotowującym się do świąt paschalnych, objawia się sens i cel drogi, którą idzie Jezus. On wzywa każdego, kto chce być Jego uczniem, aby wziął krzyż i szedł za Nim. Nie wiemy, na ile Piotra utwierdziła w tym rozmowa o odejściu Jego Mistrza. Wiadomo jednak, że zapowiedź zmartwychwstania i przyszłej chwały Mesjasza chce on przedłużyć, stawiając namioty. Pragnienie zamieszkania na górze jest wyrazem ludzkiego pragnienia nieba. Dla nas także jest przygotowana ta chwała.

Panie, tylko przy Tobie jest dobrze być, bo Ty dajesz to szczęście, którego sam szukam po omacku. Dobrze jest być z Tobą, idąc na Górę Przemienienia, tak samo jak i idąc na Golgotę.

 • W dzisiejszą II Niedzielę Wielkiego Postu tradycyjnie już po Mszy Świętej będą zbierane dobrowolne ofiary na potrzeby misji, które za pośrednictwem Dzieła Pomocy Misjom Ad Gentes zostaną przeznaczone na realizację projektów ewangelizacyjnych i humanitarnych.
 • Zachęcam serdecznie i zapraszam do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. Jest to wyraz naszej wiary i zaangażowania w duchowe przeżywanie Wielkiego Postu oraz zrozumienia dla tajemnicy Odkupienia, która dokonała się przez mękę i śmierć Chrystusa.
 • Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii odbędą się za dwa tygodnie, począwszy od IV Niedzieli Wielkiego Postu.
 • Już dziś informuję, że w tym roku  procesja rezurekcyjna po raz pierwszy odbędzie się bezpośrednio po liturgii w Wigilię Paschalną, a więc w sobotę. Liturgia rozpocznie się o godzinie 20:00. Takie jest zalecenie, tak jest bardziej poprawnie teologicznie, gdy Święta Wielkanocne  – Paschalne – obchodzimy już w sobotę. Taki też był wynik głosowania w ubiegłym roku w naszym kościele.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • Dziś o godzinie 18:00 odbędzie się próba chóru.
 • W minionym tygodniu odszedł do wieczności nasz parafianin z Sudwy, ś.p. Tadeusz Fijałkowski, lat 83.

I Niedziela Wielkiego Postu

Łk 4, 1-13

Moc Słowa Bożego

Wszystkie cytaty, którymi Jezus pokonuje pokusy szatana, pochodzą z Księgi Powtórzonego Prawa. To pokazuje, że był On poddany tym samym próbom i pokusom, które były udziałem ludu wybranego podczas wędrówki przez pustynię. Brak chleba, żądza władzy i wystawianie Boga na próbę były przyczynami ich kolejnych buntów. Izraelici ulegali tym pokusom. Jezus je przezwycięża. Pamiętajmy o tym, gdy pojawi się przy nas nasz przeciwnik i będzie nas zwodził i kusił.

Jezu, Synu Boży, karmię się Twym słowem, aby nie zwiódł mnie podszept złego ducha. Pragnę jak Ty wytrwać w wierności Ojcu. Bądź ze mną, gdy odczuję samotność pustyni.

 • Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu jest jak gdyby drugim początkiem tego okresu dla tych, którzy nie wzięli udziału w liturgii Środy Popielcowej. Cały kościół rozpoczął czterdziestodniową pokutę, której dobre przeżycie doprowadzi nas do prawdziwego spotkania ze Zmartwychwstałym Panem.
 • Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych. Droga Krzyżowa w każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 16:30. Serdecznie zachęcam do wspólnego udziału w tym nabożeństwie, obowiązkowo dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej i młodzież przed bierzmowaniem. Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu o godzinie 8:45. Pamiętajmy też o osobistych umartwieniach i postanowieniach na Wielki Post. Jest wystawiona skarbona, do której możemy składać jałmużnę wielkopostną z myślą o biednych.
 • W następną – II Niedzielę Wielkiego Postu po Mszach Świętych będą zbierane dobrowolne ofiary na misje.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • W najbliższą środę wydawanie jabłek chętnym będzie odbywało się w Punkcie Caritas w godzinach 18:00-19:00.
 • W najbliższą niedzielę próba chóru parafialnego o godzinie 18:00. Przygotowywane będą śpiewy na Triduum Paschalne. Serdecznie zapraszam wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do grupy.
 • W minionym tygodniu odeszła do wieczności nasza parafianka ś.p. Ewa Malinowska, lat 45.

V Niedziela zwykła

Łk 5,1-11

Wypłyń na głębię

Lęk przed spotkaniem z Bogiem z powodu grzechów był właściwy dla ludzi Starego Testamentu. Mojżesz, Izajasz, Ezechiel lękali się spotkania i rozmowy z Bogiem. Ich reakcją było zasłonięcie twarzy lub słowa: „Biada mi!”, „Jestem zgubiony!” Swoją grzeszność wyznaje również Piotr. Nie czuje się on godny, aby stać i rozmawiać z Jezusem. Chrystus uspokaja jego lęki i powołuje na rybaka ludzi. Stanowi to zapowiedź sakramentu kapłaństwa. Piotr zostawia wszystko i idzie za swoim Panem, dając przykład tym, którzy będą powołani.

Jezu, Drogo, Ty wzywasz mnie, abym szedł za Tobą i pomagał innym w odnalezieniu Ciebie. Daj mi siłę zostawić wszystko, co mnie zatrzymuje przy brzegu i nie daje wypłynąć na głębię.

 • Zmiana tajemnic różańcowych dziś po Mszy Świętej o godzinie 9:00.
 • W tym tygodniu Środą Popielcową rozpoczyna się okres Wielkiego Postu – okres 40 dni przygotowania do największych świąt chrześcijańskich – Świąt Paschalnych. W tym dniu przyjmujemy popiół na nasze głowy na znak pokuty. Msze Święte w tym dniu o godzinie 10:00 i 17:00. Przypominam, że w Środę Popielcową obowiązuje post ścisły.
 • Zachęcam do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. Droga Krzyżowa będzie odprawiana w naszym kościele w każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 16:30, wspólna dla wszystkich. Serdecznie zachęcam i zapraszam dzieci, młodzież i wszystkich parafian do udziału w tym nabożeństwie. Szczególnie zapraszam rodziców i dzieci pierwszokomunijne oraz kandydatów do bierzmowania do udziału w tym nabożeństwie. Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu o godzinie 8:45.
 • We czwartek – 11 lutego, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Marii Panny z Lourdes, wypada Światowy Dzień Chorego, ustanowiony przez Św. Jana Pawła II – papieża. W tym dniu będzie udzielony Sakrament Chorych w czasie Mszy Świętej o godzinie 17:00. Do Sakramentu tego mogą przystąpić wszystkie osoby starsze i te, u których występuje znamię poważnej i trwałej choroby i które są jednocześnie w stanie łaski uświęcającej.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • Wszystkim dzieciom, młodzieży, nauczycielom i katechetom rozpoczynającym II semestr nauki życzę Bożego błogosławieństwa i wytrwałości w nauce.

Sprawozdanie za  rok 2015

****Na początku pragnę raz jeszcze podziękować za wspólnie przeżywany czas kolędy w bardzo miłej, życzliwej i gościnnej atmosferze. Była to już 20-ta kolęda w naszej parafii. Również składam Bóg zapłać za wszystkie ofiary.

 1. Najnowsze dane statystyczne po tegorocznej kolędzie przedstawiają się następująco:
<ul style="margin-top: 0;">
 <li>
  aktualnie na terenie parafii mieszka ponad 600 rodzin (561 wejść), w tym 24 rodzin nie odwiedzam po kolędzie (87 osób),
 </li>
 <li>
  łącznie w parafii jest zameldowanych 2010 osób (o 20 mniej niż przed rokiem),
 </li>
 <li>
  przybyło kilka nowych rodzin na skutek rotacji mieszkań i powstania nowych domów. Serdecznie witam nowe rodziny w naszej parafii!
 </li>
</ul>

<p>
 </span></li> 
 
 <li>
  <strong><span style="text-decoration: underline;">W minionym roku w ramach parafialnego Caritas zorganizowano pomoc dla dzieci z rodzin najtrudniej sytuowanych na łączną wartość ponad 10 000 złotych.</span></strong> <strong><span style="text-decoration: underline;">W ramach tej pomocy były zorganizowane: </span></strong> <ul style="margin-top: 0;">
   <li>
    kolonie letnie &#8211; skorzystało z nich 15 dzieci,
   </li>
   <li>
    wyprawki szkolne &#8211; 40 dzieci,
   </li>
   <li>
    paczki świąteczne  &#8211; 60 dzieci,
   </li>
   <li>
    rozdano 25 paczek miłosierdzia &#8211; głównie osobom samotnym, chorym i starszym,
   </li>
   <li>
    ponadto osoby potrzebujące pomocy mogły na bieżąco korzystać ze zgromadzonej odzieży i innych przedmiotów w punkcie Caritas &#8211; umożliwiają to comiesięczne dyżury, których harmonogram jest ustalany na początku roku i wywieszany na drzwiach kaplicy.
   </li>
  </ul>
 </li>
 
 <li>
  <strong><span style="text-decoration: underline;">Podobnie jak w latach ubiegłych zachęcam do odpisu 1% podatku na nasz Caritas z dopiskiem Olsztynek-Salawa. W ubiegłym roku otrzymaliśmy z tego tytułu ponad 2 000 złotych.</span></strong>
 </li>
 <li>
  <strong><span style="text-decoration: underline;">W minionym roku w naszej parafii: </span></strong> <ul style="margin-top: 0;">
   <li>
    chrzest otrzymało 44 dzieci  (w tym 9 z naszej parafii),
   </li>
   <li>
    do I Komunii Świętej przystąpiło 17 dzieci (13 z naszej parafii),
   </li>
   <li>
    do bierzmowania przystąpiło 21 osób,
   </li>
   <li>
    sakrament małżeństwa zawarło 17 par (8 z naszej parafii),
   </li>
   <li>
    Komunii Św. rozdano 23 000,
   </li>
   <li>
    wizyt u chorych złożyłem 188,
   </li>
   <li>
    pogrzebów było 27 (13  z naszej parafii),
   </li>
   <li>
    frekwencja na niedzielnej Mszy Świętej w dniu 25.10.2015, kiedy odbyło się liczenie wiernych, wyniosła 26,7% w stosunku do tych, którzy faktycznie mieszkają na terenie parafii (nie mieszka 370 osób zameldowanych  &#8211; o 20 osób więcej niż przed rokiem plus 87 osób, których nie odwiedzam po kolędzie).
   </li>
  </ul>
 </li>
 
 <li>
  <strong><span style="text-decoration: underline;">Wszelkie informacje odnośnie parafii dotyczące przygotowania do sakramentów znajdują się na stronie internetowej parafii pod adresem www.anielaolsztynek.pl.</span></strong>
 </li>
 <li>
  <strong><span style="text-decoration: underline;">Stan ekonomiczno-gospodarczy za okres 01.02.2015 &#8211; 31.01.2016:</span></strong> <ul style="margin-top: 0;">
   <li>
    w minionym roku spłacono 3 480zł długu,
   </li>
   <li>
    zakupiono chrzcielnicę kosztującą 10 000 zł (z czego 4 000 wpłynęło od indywidualnych ofiarodawców a blisko 2 000 z tacy przeznaczonej na ten cel),
   </li>
   <li>
    zamontowano przęsła ogrodzeniowe od strony ulicy, które ufundował wykonawca ogrodzenia wraz z rodziną,
   </li>
   <li>
    wybudowano kapliczkę na parkingu przy plebanii,
   </li>
   <li>
    wymurowano z kamienia murek ogrodzeniowy wraz ze słupkami metalowymi wzdłuż kościoła od strony pola,
   </li>
   <li>
    zagospodarowano zielenią przylegający do ogrodzenia teren za kościołem,
   </li>
   <li>
    <span style="text-decoration: underline;">po podsumowaniu:</span> ubiegłoroczne inwestycje wyniosły 60 300 + 3 500 spłaconego długu, co daje wartość 63 800 zł,
   </li>
   <li>
    <span style="text-decoration: underline;">na rzecz inwestycji parafialnych w sumie wpłynęło</span> prawie 51 000 &#8211; ze zbiórek miesięcznych, wpłat indywidualnych na konto parafialne, z datków ofiarowanych na kolędzie,
   </li>
   <li>
    <span style="text-decoration: underline;">opłaty związane  z codziennym funkcjonowaniem parafii</span>, czyli kościoła, zakrystii, plebanii a także koszty ogrzewania, wszystkie wynagrodzenia i rachunki, wpłaty na Wyższe Seminarium Duchowne, kurię biskupią, misje, Caritas, podatki i inne według zapisu w księdze rozchodów wyniosły  81 440 &#8211; wydatki te były pokryte z ofiar składanych na tacę, do puszek i przy okazji rozprowadzania opłatków (na ogrzewanie).
   </li>
  </ul>
 </li>
 
 <li>
  <strong><span style="text-decoration: underline;">Plan na rok 2016:</span></strong> <ul style="margin-top: 0;">
   <li>
    dokończyć ogrodzenie (zamontować przęsła, które już są wykonane),
   </li>
   <li>
    wykonać bramy, być może siedzenie w prezbiterium,
   </li>
   <li>
    przygotowywać się do wykonania posadzki granitowej, której koszt  ma wynieść ok. 100 000 złotych (nie nastąpi to jednak szybciej niż w przyszłym roku).
   </li>
  </ul>
 </li>
 
 <li>
  <strong><span style="text-decoration: underline;">Na koniec pragnę serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w działalność parafii od strony duszpastersko-liturgicznej, charytatywnej i inwestycyjnej: </span></strong> <ul style="margin-top: 0;">
   <li>
    księżom, którzy mnie chętnie zastępują i wspierają duszpastersko,
   </li>
   <li>
    Panom Stanisławowi i Rafałowi &#8211; szafarzom Komunii Świętej,
   </li>
   <li>
    organistce Wiolecie i wszystkim osobom zaangażowanym od strony wokalnej (chórowi i scholi dziewcząt),
   </li>
   <li>
    wszystkim osobom czytającym Słowo Boże na Mszy Świętej niedzielnej o godzinie 9:00 &#8211; jest to Diakonia Słowa Bożego,
   </li>
   <li>
    wszystkim lektorom i ministrantom,
   </li>
   <li>
    wszystkim członkom Kółek Różańcowych za ich codzienną modlitwę w intencjach kościoła i misji,
   </li>
   <li>
    Pani Beacie prowadzącej społecznie Poradnię Przedmałżeńską i Rodzinną,
   </li>
   <li>
    Parafialnemu Zespołowi Caritas za rzetelną pracę społeczną i działalność charytatywną na rzecz najtrudniej sytuowanych rodzin z naszej parafii,
   </li>
   <li>
    za wszystkie dary i ofiary na cele charytatywne,
   </li>
   <li>
    wszystkim zatroskanym o naszą świątynię i zakrystię,
   </li>
   <li>
    za prowadzenie strony internetowej parafii i kroniki parafialnej,
   </li>
   <li>
    wszystkim zaangażowanym na rzecz inwestycji parafialnych,
   </li>
   <li>
    wszystkim ofiarodawcom, darczyńcom, współfundatorom chrzcielnicy, fundatorom przęseł ogrodzeniowych od strony ulicy, rodzinie, która złożyła ofiarę 5 000 zł,
   </li>
   <li>
    wszystkim osobom trudzącym się regularnym comiesięcznym zbieraniem ofiar &#8211; wyrażam wielkie uznanie i ogromną wdzięczność za ten szczególny trud i poświęcenie trwające przez wiele lat; sukces inwestycji w naszej parafii to w dużej mierze zasługa tych osób &#8211; ich ogromnego społecznego zaangażowania na rzecz naszej świątyni i naszej całej wspólnoty parafialnej. Szanujmy to.
   </li>
   <li>
    wszystkim wspierającym parafię od strony duszpasterskiej, charytatywnej i inwestycyjnej modlitwą, czynem i ofiarami.
   </li>
  </ul>
 </li></ol> 
 
 <p>
  <strong>Bóg zapłać!</strong>
 </p>