Archiwum postów 2013/07

XVII Niedziela Zwykła

Łk 11, 1-13

Najważniejszy sens modlitwy

Prosząc o chleb powszedni czy też o siły w przeciwstawianiu się pokusom, łatwo zapominamy, że najważniejszym z darów, którego Bóg pragnie nam udzielać, jest Duch Święty. Dzięki Niemu możemy wierzyć i żyć miłością Boga. To On prowadzi nas do jedności z Ojcem im Synem, uzdalnia do składania świadectwa naszej wiary, obdarza owocami miłości, radości, pokoju, cierpliwości (por. Ga 5, 22n).

W obliczu ogromu potrzeb tego świata, głodu, chorób, smutków i agresji, daj mi wiarę, Panie, że najpotrzebniejszym darem jest Duch Święty.

 • Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj po Mszy Świętej odbędzie się poświęcenie pojazdów. Przy tej okazji będą zbierane dobrowolne ofiary na zakup środków transportu dla polskich misjonarzy w ramach akcji Miva polska.
 • W najbliższy wtorek dyżur w punkcie Caritas w godzinach 18.00-19.00.
 • W tym tygodniu wypada I Piątek sierpnia. Przed południem odwiedziny chorych z Komunią Świętą. Po południu Spowiedź od godziny 16.30.
 • Zmiana tajemnic różańcowych w następną niedzielę po Mszy Świętej o godzinie 9.00.
 • Bóg zapłać za ofiary złożone w lipcu na rzecz inwestycji parafialnych. W minionym miesiącu została zakonserwowana kaplica tam, gdzie było to konieczne, ściany fundamentu na plebanii i kościele zostały pokryte strukturą żywiczną. Dzięki fundatorom zostały też zakupione dwa żyrandole. Jeszcze w tym tygodniu przyjadą z Krakowa. Msza Święta w intencji ofiarodawców we wtorek o godzinie 8.00.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • W minionym tygodniu odszedł do wieczności nasz parafianin – ś.p. Henryk Majewski lat 75, natomiast 21 lipca 2013 roku, w wieku 83 lat i w 56 roku kapłaństwa, zmarł ksiądz Eugeniusz Rumbuć, długoletni proboszcz parafii NSPJ w Olsztynku.
 • W sobotę Msza Święta połączona ze ślubem o godzinie 18.00.

XVI Niedziela Zwykła

Łk 10, 38-42

Bez rywalizacji

Opisane przez Łukasza zachowanie Marii jest charakterystyczne dla uczniów. Jezus przyjmuje Marię na swoją uczennicę. Tak Łukasz Ewangelista tworzy przepiękną teologię kobiety całkowicie równej mężczyźnie. W jej zachowaniu ukazany jest także sposób budowania relacji z Jezusem, słuchanie Jego słowa. Taka postawa jest konieczna, aby otrzymać łaskę wiary, a słuchanie i wypełnianie słowa Bożego (por. Łk 8, 21) tworzy prawdziwie rodzinne więzi z Nauczycielem. Dlatego upomnienie udzielone Marcie jest znamienne dla wszelkiej aktywności Kościoła. Najpierw mamy wsłuchiwać się w słowa Jezusa, a dopiero później działać w posłuszeństwie woli Ojca.

Spraw, Panie, aby postawy Marii i Marty były zawsze wpisane w nasze życie, by nasze czyny nie były ślepym aktywizmem, a słuchanie Ciebie nie usprawiedliwiało lenistwa w dziełach miłości.

 • Dziś wypada 17 rocznica poświęcenia kaplicy, krzyża i placu pod budowę kościoła, dokonanego przez Arcybiskupa Edmunda Piszcza
 • Jutro i we czwartek Msza Święta o godzinie 8.00.
 • W sobotę Msza Święta połączona ze ślubem o godzinie 17.00 w Skansenie.
 • W następną niedzielę z okazji święta Świętego Krzysztofa – patrona podróżnych i kierowców, po Mszach Świętych odbędzie się poświęcenie pojazdów. Przy tej okazji będą zbierane dobrowolne ofiary na środki transportu dla polskich misjonarzy w ramach akcji Miva Polska.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.

XV Niedziela Zwykła

Łk 10, 25-37

Problem miłości bliźniego

Aby usprawiedliwić się z niekochania drugiego człowieka bez podważania zasadności przykazania miłości, faryzejskiej mentalności wystarczyło odpowiednio zinterpretować pojęcie „bliźni”. Ale nauka Jezusa jest inna: „Nie pytaj, kto jest twoim bliźnim, aby go kochać, ale zastanów się, dla kogo ty jesteś bliźnim?”. Ani pochodzenie, ani religia, ani narodowość, a nawet grzeszność nie mogą usprawiedliwiać niekochania bliźniego.

Panie, pomóż mi kochać bliźniego jak siebie samego.

 • Bóg zapłać za ofiary składane w dniu dzisiejszym na tacę na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie.
 • W miniony czwartek dwadzieścioro dzieci z rodzin trudno sytuowanych z naszej parafii rozpoczęło 10-dniowe kolonie w ośrodku Caritas we Fromborku. Dziękuję Paniom z Parafialnego Zespołu Caritas za przygotowanie tych kolonii od strony formalnej i za dowiezienie dzieci do Fromborka.
 • W tym tygodniu – we wtorek – wydawanie żywności od godziny 18.00.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • Dziś o godzinie 11.00 w Orzechowie odbędzie się uroczystość 100-lecia Konsekracji Kościoła Parafialnego p.w. Świętego Jana Chrzciciela.
 • W sobotę Msza Święta połączona ze ślubem o godzinie 14.00. Nie będzie Mszy Świętej o godzinie 17.00.

XIV Niedziela Zwykła

Łk 10, 1-12. 17-24

Wybrani, aby głosić

Dobrze przyjęci czy też odrzuceni uczniowie mają z mocą głosić nadejście królestwa Bożego. Misja ma być pozbawiona nawet pozorów szukania wygody czy dobrego przyjęcia („nie przenoście się z domu do domu”) oraz jakiejkolwiek interesowności („strząsamy wam nawet proch z waszego miasta”). Największą radością dla uczniów nie jest spektakularna moc nad złymi duchami, ale posiadanie natury dzieci Bożych. Misjonarze niosą Boży pokój, który rodzi się z przebaczenia, z wyrzeczenia się jakiejkolwiek przemocy („jak jagnięta między wilki”), a zakaz zabierania na wyprawę misyjną jakichkolwiek zabezpieczeń uczy składania całej ufności w Bogu.

Panie, pośród świata, który pogrążony jest w szukaniu przyjemności, ufa mocy bogactwa, nieustannie przeżywa wojny, uczyń ze mnie Twego misjonarza i poślij tam, gdzie Ty chcesz.

 • Dziś po Mszy Świętej o godzinie 9.00 zmiana tajemnic różańcowych.
 • Dziś wypada 17 rocznica pierwszej Mszy Świętej odprawionej w naszej parafii – w kaplicy.
 • We wtorek Msza Święta o godzinie 8.00.
 • W następną niedzielę w Orzechowie odbędzie się uroczystość 100-lecia konsekracji Kościoła Parafialnego p.w. Świętego Jana Chrzciciela o godzinie 11.00. Natomiast o godzinie 18.30 odbędzie się koncert organowy.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • W najbliższy czwartek, czyli 11 lipca, dwadzieścioro dzieci z naszej parafii wyjedzie na 10-dniowe kolonie letnie do Fromborka. Spotkanie z rodzicami tych dzieci odbędzie się we wtorek o godzinie 18.00 w punkcie Caritas. Ponieważ w autokarze będą jeszcze wolne miejsca, istnieje możliwość dołączenia do grupy i spędzenia pełnego dnia we Fromborku (z wyżywieniem we własnym zakresie) – katedra, otwarty basen, itp. Podczas spotkania we wtorek będą przyjmowane zapisy na ten wyjazd. Mogą z niego skorzystać matki z dziećmi do lat 14-tu.