Archiwum postów 2012/11

XXXIV Niedziela Zwykła – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

J 18, 33b-37

Źródło prawdy

Ludzie szukają prawdy w życiu i w sądach. Czasem próbują umyć ręce, aby nie mieć z czymś lub z kimś nic wspólnego. Czas jednak odkrywa karty i po latach wychodzi na jaw prawda, za którą ktoś zapłacił pokojem ducha, zdrowiem, a nawet życiem. Czy spotkanie Piłata z Jezusem zmieniło coś w jego życiu? Do historii przeszedł jako ten, który po ogłoszeniu wyroku umył ręce na znak, że nie chce mieć nic wspólnego ze śmiercią Tego Sprawiedliwego. Próbował pertraktować. Niestety, nie udało się. Obok Jezusa postawił Barabasza. Tłum wybrał tego drugiego. To była próba demokracji. Większość wybrała Barabasza, czyli zabójcę, zamiast Jezusa – sprawiedliwego i świętego.

Jezu Chryste, nasz Panie i Odkupicielu, broń nas przed pochopnymi oskarżeniami, które rodzą się z niepokoju ducha i braku miłości; broń nas przed zazdrością, chciwością i nienawiścią, gdy doświadczając braku uczciwości i sprawiedliwości, żywimy chęć odwetu.

 • Bóg zapłać za ofiary złożone w dniu dzisiejszym na tacę na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie. Dziękuję obecnemu tu klerykowi.
 • Dziś po Mszy Świętej o godzinie 9.00 na zakończenie roku kościelnego będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata.
 • Od przyszłej niedzieli rozpoczyna się Adwent – okres przygotowania do Narodzenia Pańskiego.
 • Opłatki na stół wigilijny będą roznoszone tradycyjnie po wszystkich mieszkaniach, podobnie jak kalendarze na nowy rok kalendarzowy z wizerunkiem naszego kościoła. Ofiary składane przy tej okazji będą przeznaczone na ogrzewanie kościoła (chyba, że przy tej okazji ofiarodawca składa ofiarę na kościół za cały rok).
 • Rekolekcje adwentowe w naszej parafii tradycyjnie od II Niedzieli Adwentu, czyli za dwa tygodnie.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.

XXXIII Niedziela Zwykła

Mk 13, 24-32

Koniec ś****wiata

Przepowiednie o końcu świata pojawiają się często na przełomie wieków, a tym bardziej na przełomie tysiącleci. W tym czasie podnosi się ich natężenie. Czy coś w tym zakresie wyjaśniają nam słowa Jezusa? Tak. Można nawet stwierdzić, że one dają najpełniejszą odpowiedź. Brzmi ona: „O tym jednak, kiedy nadejdzie ten dzień i godzina, nikt nie wie: ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec”. Wypowiadając te słowa, Chrystus poprzedził je – jakby dla potwierdzenia wiarygodności – prawdą o aktualności Jego nauki: „Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą”, to znaczy: tak będzie.

Panie, broń nas przed ciekawością poznawania czasu, a daj moc dochowania wierności Twojej prawdzie. Niech znaki czasu, przez które do nas przemawiasz, rodzą w nas zaufanie i wiarę, że Ty jesteś Ojcem, Ty jesteś Panem, Ty jesteś naszą miłością i życiem.


 • W następną niedzielę zakończenie roku kościelnego – Uroczystością Chrystusa Króla. Po Mszy Świętej o godzinie 9.00 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata.
 • Ofiary zbierane na tacę w następną niedzielę będą przeznaczone na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • Jutro – w poniedziałek – Msza Święta o godzinie 8.00.

XXXII Niedziela Zwykła

Mk 12, 38-44

Dwie półgroszówki

Ceny wielu artykułów zastanawiają nas bardzo. Na przykład dlaczego coś kosztuje 2,99 zł, a nie 3 zł. Ten jeden grosz nie pozwala wypowiedzieć pełnej liczby. Kiedy mamy kilka złotych, jeden grosz wydaje się mało istotny, ale gdy brakuje nam kilku groszy do pełnej ceny artykułu, to już jesteśmy w kłopocie i zaczynamy dostrzegać wagę problemu. Wdowa z Ewangelii wrzuciła najmniej ze wszystkich, ale w stosunku do tego, co posiadała, oddała wszystko. Sobie nie zostawiła nic. Te dwa pieniążki można nazwać półgroszówkami, bo dopiero dwa dały wartość jednego grosza. To dodatkowo poszerza nasze pole widzenia ubóstwa tej kobiety. Tylko ona potrafiła oddać wszystko.

Panie Jezu, ty przenikasz nasze myśli i słowa, spraw, aby wszyscy składający ofiary czynili to z dobroci serca. Niech to, co czynią, będzie im wynagrodzone błogosławieństwem i łaską. Spraw, Boże, aby ludzie nie wydawali pieniędzy na rzeczy zbędne.

 • Dziś wypada 94 rocznica Odzyskania Niepodległości Polski. O godzinie 16.00 przedstawiony będzie program okolicznościowy w Gimnazjum im. Noblistów Polskich.
 • Dziś też wypada 12 rocznica poświęcenia przez  Biskupa Jacka Jezierskiego dzwonu oraz plebanii.
 • We wtorek odbędzie się wydawanie żywności rodzinom objętym pomocą w godzinach 18.00-19.00, natomiast w piątek dyżur w punkcie Caritas w godzinach 18.00-19.00.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • W minionym tygodniu odszedł do wieczności nasz parafianin ś.p. Zbigniew Janikowski.

XXXI Niedziela Zwykła

Mk 12, 28b-34

Miłować bliźniego

Są pytania, które mogą nas wprowadzić w zakłopotanie. Nie brakuje pytań, które wydają się banalne. Trzeba przyznać, że mogą pojawić się i takie pytania, na które nie wiemy, co odpowiedzieć.  Jezus usłyszał pytanie postawione przez uczonego w Piśmie. Dotyczyło ono pierwszego ze wszystkich przykazań. Chrystus wskazał na przykazanie miłości Boga i bliźniego. W swoim przekazie podkreśla obraz pełnej miłości, która wyraża się sercem, duszą, umysłem i całą mocą. Za każdym razem Jezus podkreśla „całym swoim” albo „całą swoją”. Akceptacja wypowiedzi Chrystusa przez uczonego w Piśmie jest nie tylko wyrazem zrozumienia, ale i przyjęcia nauki o zbawieniu.

Panie Jezu, nasz Zbawicielu, przenikaj nasze umysły, serca i dusze, abyśmy byli świadkami miłości wiernej, świętej, mądrej i prawdziwej. Niech nie targają nami namiętności, emocje, uczucia i pożądliwości. Chryste, daj nam łaskę nawrócenia i broń przed upadkiem.

 • Zmiana tajemnic różańcowych dziś po Mszy Świętej o godzinie 9.00.
 • Do czwartku włącznie będzie odprawiane nabożeństwo za zmarłych, tzw. wypominki o godzinie 16.30. natomiast Msza Święta gregoriańska będzie odprawiana przez cały listopad.
 • W następną niedzielę obchodzimy Święto Niepodległości Polski (94 rocznica) – występ Kameralnego Chóru Olsztyneckiego o godzinie 11.00. Program obchodów Święta jest umieszczony w gablocie.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • W minionym tygodniu odszedł do wieczności nasz parafianin ś.p. Henryk Majewski.