Archiwum, Lipiec 2019

IV Niedziela zwykła

Łk 10, 1-12. 17-20

Dar Bożego pokoju

Dary, które Jezus wysłużył swoją męką i zmartwychwstaniem, pozostawił dla dobra wszystkich w swoim Kościele. W nim powołuje tych, którzy mają być zwiastunami Bożego pokoju. Dar pokoju nie jest ich własnością, lecz skutkiem bycia przez nich posłusznymi narzędziami Bożej łaski. Bo można innym przekazać to, co się samemu posiada. Każdy dom potrzebuje Bożego pokoju. Nie tylko ten, który się nawiedza, ale i swój własny. Boży pokój to panowanie Boga, gdzie Jego prawo miłości jest przyjmowane i realizowane, gdzie jest miłosne posłuszeństwo Jego nauce. Pokój Boży to nie brak trudności, lecz brak grzechu. To przyjaźń z Jezusem, który jest naszym pokojem i przebłaganiem. Przyjaźń, która promieniuje na innych i wzbudza w nich tęsknotę za Bożym pokojem. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój: oni będą nazwani synami Bożymi. Pokój i dobro!

Panie Jezu, wlewaj nieustannie w moje serce łaskę Twojego pokoju, aby to, że jestem narzędziem Twojej łaski wobec innych, było wiarygodne. Panie, proszę Cię o Twój pokój dla wszystkich dziś spotkanych ludzi.

 

  • Bóg zapłać Księdzu Rusłanowi z Ukrainy za dzisiejszą obecność w naszej parafii, za wspólną modlitwę i słowo Boże.
  • Dziś wypada 23 rocznica pierwszej Mszy Świętej odprawionej w kaplicy.
  • Wczoraj wyruszyła 29 Piesza Pielgrzymka do Ostrej Bramy.
  • Natomiast 36 Warmińska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę wyrusza w dniach 28-30 lipca w zależności od miejsca rozpoczęcia. Plakat w gablocie.
  • W piątek o godzinie 17:00 będzie odprawiona Msza Święta w intencji pomordowanych na Wołyniu. Jest to Msza Święta zamówiona przez Koło Kombatantów w Olsztynku.
  • We wtorek Msza Święta o godzinie 8:30.
  • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.