Archiwum, Marzec 2019

II Niedziela Wielkiego Postu

Łk 9, 28 b-36

Przebywanie z Bogiem

Bóg nie zapomina o mnie, dlatego codziennie wzywa do dialogu modlitwy. Chce, by to spotkanie było ubogacające i umacniające. Modlitwa jest spotkaniem z Bogiem, w którym lepiej Go poznaję, a On wskazuje mi, jak mam żyć i daje niezbędne ku temu łaski. Najpierw potrzebuję żywej świadomości, że przebywam przed żywym, prawdziwym Bogiem. On ciągle to potwierdza, choć nie mogę Go zobaczyć oczami, tak jak apostołowie na górze. Jednocześnie muszę nadstawić uszu: Bóg mi przypomina, że Jezus jest prawdziwym Bogiem, Jego Jedynym Synem. Istotą mojego bycia chrześcijaninem jest ufne posłuszeństwo Jezusowi. Miłość skraca drogę od słuchania do posłuszeństwa.

Przemień, Panie, moje serce, aby zawsze Ciebie szukało i umacniało się Twoją obecnością, wtedy łatwiej będzie mi zobaczyć, że droga posłuszeństwa wiedzie do zmartwychwstania.

 

 • W dzisiejszą II Niedzielę Wielkiego Postu tradycyjnie po Mszy Świętej będą zbierane dobrowolne ofiary na potrzeby misji, które za pośrednictwem Dzieła Pomocy Misjom Ad Gentes zostaną przeznaczone na realizację projektów ewangelizacyjnych i humanitarnych.
 • Zachęcam serdecznie i zapraszam do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. Jest to wyraz naszej wiary i zaangażowania w duchowe przeżywanie Wielkiego Postu oraz zrozumienia dla tajemnicy Odkupienia, które dokonało się przez mękę i śmierć Chrystusa. Droga Krzyżowa w każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 16:30.  Zachęcam serdecznie do wspólnego udziału w tym nabożeństwie, obowiązkowo dzieci przed I Komunią Świętą i młodzież przed bierzmowaniem. Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu o godzinie 8:45.
 • Pamiętajmy też o osobistych umartwieniach i postanowieniach na Wielki Post. Jest wystawiona skarbona, do której możemy składać jałmużnę wielkopostną z myślą o biednych.
 • Próba chóru dziś o godzinie 18:00.
 • Liturgiczna uroczystość ku czci Św. Józefa – we wtorek 19 marca. Msza Święta w tym dniu o godzinie 8:00.
 • Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii odbędą się za dwa tygodnie, tradycyjnie począwszy od IV Niedzieli Wielkiego Postu.
 • W minionym tygodniu odszedł do wieczności śp. Piotr Ziółkowski, lat 54, doktor nauk geologicznych, wieloletni pracownik i wykładowca Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej. Wieczny odpoczynek racz zmarłemu dać Panie. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w naszym kościele 21 marca 2019 r. o godz. 12:15.

I Niedziela Wielkiego Postu

Łk 4, 1-13

Kuszenie Jezusa i nas

Na pustyni diabeł kwestionował, że Jezus jest Synem Bożym, odwodził Go od misji powierzonej Mu przez Ojca. Pokusa to czas decyzji i wyboru, komu chcę oddać swoje serce, komu oddać pokłon. To także znak, że jestem na drodze zbawienia, bo bez walki nie można wejść do królestwa Bożego. Pokusa jeszcze nie jest grzechem, jednak dialog z pokusą jest już wystawianiem Boga na próbę. Wezwanie Ducha Świętego, Obrońcy, jest wejściem w moc pozwalającą odeprzeć kłamstwo i ułudę diabła. Jest ponowieniem zaufania Bogu i umocnieniem przekonania, że mój Bóg jest zwycięzcą.

Pozwól mi, Panie, doświadczyć czasu pustyni, gdzie przemawiasz do mego serca. Nie dozwól mi jednak ulec pokusie, bym mógł współpracować z Tobą i wejść do Twojego królestwa.

 

 • Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu jest jak gdyby drugim początkiem tego okresu dla tych zwłaszcza, którzy nie wzięli udziału w liturgii Środy Popielcowej. Cały kościół rozpoczął czterdziestodniową pokutę, której dobre przeżycie doprowadzi nas do prawdziwego spotkania ze Zmartwychwstałym Panem.
 • Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych. Droga Krzyżowa w każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 16:30.  Zachęcam serdecznie do wspólnego udziału w tym nabożeństwie, obowiązkowo dzieci przed I Komunią Świętą i młodzież przed bierzmowaniem. Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu o godzinie 8:45.
 • Pamiętajmy też o osobistych postanowieniach czy umartwieniach na Wielki Post. Jest wystawiona skarbona, do której możemy składać jałmużnę wielkopostną z myślą o biednych.
 • W następną, II Niedzielę Wielkiego Postu,  po Mszach Świętych będą zbierane ofiary na misje.
 • We czwartek Msza Święta o godzinie 8:00.
 • Próba chóru parafialnego dziś o godzinie 18:00. Zapraszamy wszystkie chętne osoby.
 • W najbliższą środę grupa licząca 47 osób udaje się z 8-dniową pielgrzymką do Ziemi Świętej. Rozpocznie się ona wspólną Mszą Świętą w naszym kościele o godzinie 2:30, potem wyjazd na lotnisko do Warszawy, powrót w następną środę.

VIII Niedziela zwykła

Łk 6, 39-45

Jedyny nauczyciel

Jezus jest moim nauczycielem. Przemawia do mnie w swojej szkole miłości słowem prostym, które przekonująco apeluje do mojego życia, i czynem skutecznym, który daje mi poznać Jego moc. Mam w tej szkole zdobywać mądrość życia i postępować w miłości. A przez to samemu stawać się nauczycielem. To z kolei nakazuje mi zachować pokorę i czuwać. Pokora potrzebna jest po to, aby twardo stąpać po ziemi, w świadomości, że zanim jako nauczyciel wezmę się do napominania grzesznych i pouczania nieumiejętnych, powinienem dostrzec własne słabości. Czuwanie natomiast jest po to, aby nie obierać sobie w życiu fałszywych nauczycieli, nie patrzeć bezkrytycznie na rzeczywistość przez medialne okulary. Jeśli każdego dnia będę konfrontował swoje wybory z jedynym Nauczycielem, wówczas będę gromadził w sercu skarby, które pomogą mi budować autorytet i spełniać misję nauczyciela.

Jezu, Ty jesteś cierpliwym nauczycielem, który uczy mnie mądrości. Daj mi, proszę, pokorne i czuwające serce, aby przebywała w nim Twoja mądrość i wydawała dobre owoce.

 

 • Dziś pierwsza niedziela miesiąca – niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • Dzisiejsze ofiary składane na tacę są przeznaczone na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie. Bóg zapłać.
 • W tym tygodniu Środą Popielcową rozpoczyna się Wielki Post – okres 40 dni przygotowania do największych świąt chrześcijańskich – Świąt Paschalnych. W tym dniu tradycyjnie nastąpi posypanie głów popiołem na znak pokuty. Msze Święte w tym dniu o godzinie 10:00 i 17:00. Przypominam, że w Środę Popielcową obowiązuje post ścisły.
 • Zachęcam do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. Droga Krzyżowa będzie odprawiana w naszym kościele w każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 16:3o, wspólna dla wszystkich. Serdecznie zachęcam i zapraszam dzieci, młodzież i wszystkich parafian do udziału w tym nabożeństwie. Szczególnie zapraszam rodziców i dzieci pierwszokomunijne oraz kandydatów do bierzmowania z klas VIII i III gimnazjum. Po Mszy Świętej spotkanie z bierzmowanymi.
 • Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu o godzinie 8:45.
 • Bóg zapłać za ofiary złożone w lutym na rzecz inwestycji parafialnych i wszystkim osobom zaangażowanym w zbiórkę tych ofiar. Msza Święta w intencji ofiarodawców w środę o godzinie 10:00. W minionym tygodniu przybyły dwa ostatnie w naszym kościele witraże z wizerunkiem Św. Łukasza Ewangelisty i Św. Jana Ewangelisty. Koszt tych witraży wyniósł 11 000. Bóg zapłać ofiarodawcom tych witraży.
 • Są organizowane rekolekcje dla małżeństw w Świętej Lipce i dla narzeczonych w Dobrym Mieście. Plakat w gablocie.
 • Za tydzień w niedzielę o godzinie 18:00 próba chóru. Zapraszamy wszystkie chętne osoby. Będziemy przygotowywać oprawę Triduum Paschalnego.