Parafia p.w. Bł. Anieli Salawy w Olsztynku

VII Niedziela zwykła

Mt 5, 38-48

Stać się synem Bożym

Talmud mówi, że dar deszczu jest większy niż dar Tory, gdyż ona została dana jedynie Izraelowi, natomiast deszcz swoim zasięgiem ogarnia wszystkich ludzi. Jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, jak ważna dla Żydów jest Tora, pierwszych pięć ksiąg Pisma Świętego, to zrozumiemy znaczenie tych słów. W doskonały sposób oddają one wezwanie Jezusa z dzisiejszej Ewangelii do tego, aby miłować wszystkich ludzi. Bóg jest dobry i swoją miłością ogarnia całe stworzenie. My wezwani jesteśmy do tego, aby naśladować Go w tej Jego miłości. Jezus nie mówi, że to będzie proste, ale zapewnia nas, że w ten sposób będziemy synami Ojca, który jest w niebie. Pamiętajmy o tym wezwaniu do miłości, za każdym razem, gdy wypowiadamy słowa Modlitwy Pańskiej.

Panie Jezu, Ty pragniesz, abyśmy naśladowali Ciebie w miłości. Pomóż nam przezwyciężać wszystko to, co nas na nią zamyka.

 • W następną niedzielę – 26 lutego – kolejny raz organizowana jest Wenta Dobroczynna w Szkole Muzycznej w Olsztynie. Dochód z Wenty będzie przeznaczony w tym roku na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Olsztynku (Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku). W programie: loteria fantowa, aukcja przedmiotów przekazanych na ten cel (prac plastycznych, darów VIP), gwiazdą wieczoru będzie Mieczysław Szcześniak. Bilety w cenie 30 złotych można nabywać w Ratuszu – w dziale Promocji Miasta oraz w Warsztatach Terapii Zajęciowej na ulicy Ostródzkiej. Rozpoczęcie Wenty o godzinie 15:00.
 • Jutro pogrzeb o godzinie 14:00. Nie będzie Mszy Świętej wieczorem. W sobotę Msza Święta ślubna o godzinie 16:00.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 

VI Niedziela zwykła

Mt 5, 17-37

Prawo miłości

Jezus nie przychodzi po to, by zmienić przepisy prawa żydowskiego, ale po to, by wypełnić wszystko, co było w nim wymagane oraz zrealizować zapowiedzi proroków. Co więcej, w gruncie rzeczy On to prawo zaostrza, gdyż pokazuje jego prawdziwy sens i wymagania. Nie chodzi tu o zgodność czynu z jego literą, ale o odzwierciedlenie w nim tego, co jest duchem prawa. Doskonałym wypełnieniem prawa nie jest legalizm, ale ochrona i realizacja tego, co ono w sobie niesie. Wyzwanie, które stawia przed nami Jezus, nie jest proste. Jeśli będziemy chcieli potraktować je poważnie, to staniemy przed wieloma problemami, doświadczymy bardzo wyraźnie swojej słabości i ograniczeń. Nie dajmy się jednak wtedy zniechęcić. Pamiętajmy o tym, że zbawieni jesteśmy z łaski, a nie dzięki naszym uczynkom, które są jednak niezmiernie ważne. Doskonałym wypełnieniem Prawa jest Jezus, a my będziemy w stanie wypełniać prawo miłości tym lepiej, im bardziej dzięki pomocy Ducha Świętego upodobnimy się do Niego.

Panie Jezu, Ty jesteś wypełnieniem Prawa i Proroków. Obdarz nas łaską naśladowania Ciebie każdego dnia naszego życia.


 • W najbliższy piątek – 17 lutego – dyżur w Punkcie Caritas o godzinie 18:00. Przy tej okazji zapraszamy rodziców zainteresowanych koloniami letnimi dla dzieci.
 • 19 lutego 2017 roku o godzinie 17:00 w kościele p.w. Św. Wawrzyńca w Gryźlinach rozpoczną się  rekolekcje ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym. Mają one na celu pogłębienie i ożywienie wiary, są skierowane do osób poszukujących Boga i do tych, które pragną doświadczyć Jego obecności w swoim życiu. Będą trwały 8 tygodni, odbędą się w formie cotygodniowych spotkań, w czasie których wygłaszana jest konferencja dotycząca życia duchowego. Specyfika rekolekcji wymaga pewnej dojrzałości, dlatego udział w nich mogą wziąć osoby, które otrzymały sakrament bierzmowania i ukończyły 18 lat. Plakat na temat tych rekolekcji umieszczony jest w gablocie.
 • We wtorek i w czwartek – Msze Święte o godzinie 8:00.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.

Sprawozdanie za  rok 2016

W odniesieniu do minionej kolędy pragnę raz jeszcze podziękować za wszelkie dobro i życzliwość, które są owocem spotkań w Waszych domach. Kolęda przebiegła bardzo spokojnie, a nawet komfortowo, to znaczy, że bardzo dobrze już się znamy i nikt nikogo niczym zbytnio nie zaskoczy.

 1. Najnowsze dane statystyczne po tegorocznej kolędzie przedstawiają się następująco:
  • aktualnie na terenie parafii mieszka 598 rodzin (581 wejść po kolędzie), w tym 20 rodzin nie odwiedzam po kolędzie (61 osób),
  • łącznie w parafii jest zameldowanych 2014 osób (o 4 więcej niż przed rokiem),
  • przybyło kilka nowych rodzin na skutek rotacji mieszkań i powstania nowych domów (3). Serdecznie witam nowe rodziny w naszej parafii.
 2. W minionym roku w ramach parafialnego Caritas zorganizowano pomoc dla dzieci z rodzin najtrudniej sytuowanych na łączną wartość blisko 6000 złotych. W ramach tej pomocy były zorganizowane:
  • kolonie letnie – skorzystało z nich 15 dzieci,
  • paczki świąteczne  - 60 dzieci,
  • przygotowano 27 paczek dla osób samotnych, chorych i najtrudniej sytuowanych o wartości 3 000 złotych,
  • rozdano też żywność 41 rodzinom objętym pomocą (5 534 kg) o wartości ponad 19 000 zł, łączna wartość pomocy to 28 000 (rygory zaostrzone),
  • poza tym osoby potrzebujące pomocy mogą na bieżąco korzystać ze zgromadzonej odzieży i innych przedmiotów w punkcie Caritas – umożliwiają to comiesięczne dyżury, których harmonogram jest ustalany na początku roku i wywieszany na drzwiach kaplicy.
 3. Podobnie jak w latach ubiegłych zachęcam do odpisu 1% podatku na nasz Caritas z dopiskiem Olsztynek-Salawa. W ubiegłym roku otrzymaliśmy z tego tytułu ponad 4 000 złotych.
 4. W minionym roku w naszej parafii:
  • chrzest otrzymało 50 dzieci  (w tym 17 z naszej parafii),
  • do I Komunii Świętej przystąpiło 23 dzieci (9 z naszej parafii),
  • do bierzmowania przystąpiło 16 osób (13 z naszej parafii),
  • sakrament małżeństwa zawarło 18 par (8 z naszej parafii),
  • Komunii Św. rozdano 22 000,
  • wizyt u chorych złożyłem 145 (aktualnie w I piątek odwiedzam 12 osób)
  • pogrzebów było 25 (15  z naszej parafii),
  • frekwencja na niedzielnej Mszy Świętej w dniu 16.10.2016, kiedy odbyło się liczenie wiernych, wyniosła 26,1% w stosunku do tych, którzy faktycznie mieszkają na terenie parafii (nie mieszka 412 osób zameldowanych  - o 42 osób więcej niż przed rokiem plus 61 osób, których nie odwiedzam po kolędzie – to jest w sumie 24%).
 5. Wszelkie informacje odnośnie parafii dotyczące przygotowania do sakramentów znajdują się na stronie internetowej parafii pod adresem www.anielaolsztynek.pl.
 6. Stan ekonomiczno-gospodarczy za okres 01.02.2016 – 31.01.2017:
  • w minionym roku wykonano i zamontowano przęsła ogrodzeniowe od strony pola,
  • wykonano gablotę na ogłoszenia przed kościołem,
  • są zamówione i będą wykonane w niedługim czasie  bramy przed kościołem – wpłacono zaliczkę 2 500 złotych,
  • w trakcie wykonania są wszystkie siedzenia do prezbiterium (wpłacono 7000 złotych).
  • sumując: ubiegłoroczne inwestycje wyniosły 24 900 złotych; na rzecz inwestycji parafialnych w sumie wpłynęło 46 900 złotych – ze zbiórek comiesięcznych, wpłat indywidualnych, na konto parafialne, przy okazji kolędy (o 4100 złotych mniej niż przed rokiem), pozostało więc na koncie parafialnym 22 ooo złotych,
  • opłaty związane z codziennym funkcjonowaniem parafii, czyli kościoła, zakrystii, plebanii, ogrzewanie, wszystkie wynagrodzenia i rachunki, WSD, kuria, misje, Caritas, KUL, podatki i inne według zapisu w księdze rozchodów wyniosły 83 024 złote, o 1600 złotych więcej niż przed rokiem; to z ofiar składanych na tacę, do puszek i przy okazji opłatków (na ogrzewanie).
 7. Plan na rok 2017:
  • do końca lutego mają być siedzenia w prezbiterium,
  • zamontowanie bram,
  • wykonanie posadzki w kościele, której projekt już jest, czekamy jeszcze na kosztorys  (ustalony termin – przełom czerwca i lipca),
  • do zrobienia w przyszłości zostały jeszcze: konfesjonały, organy, malowanie, zdjęcie eternitu z dachu kaplicy i pokrycie go blachodachówką.
 8. Na koniec pragnę serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w działalność parafii od strony duszpastersko-liturgicznej, charytatywnej i inwestycyjnej:
  • księżom, którzy mnie chętnie zastępują i wspierają duszpastersko,
  • Panu Stanisławowi – szafarzowi Komunii Świętej,
  • organistce Wiolecie i chórowi parafialnemu,
  • wszystkim osobom czytającym Słowo Boże na Mszy Świętej niedzielnej o godzinie 9:00 (Diakonia Słowa Bożego),
  • wszystkim lektorom i ministrantom (ponad 20), szczególnie Mateuszowi pomagającemu w każdą niedzielę,
  • wszystkim członkom Kółek Różańcowych za ich codzienną modlitwę w intencjach kościoła i misji,
  • Pani Beacie prowadzącej społecznie Poradnię Przedmałżeńską i Rodzinną,
  • całemu Parafialnemu Zespołowi Caritas za działalność charytatywną na rzecz najtrudniej sytuowanych rodzin z naszej parafii,
  • za wszystkie dary i ofiary na cele charytatywne,
  • wszystkim zatroskanym o naszą świątynię i zakrystię,
  • za prowadzenie strony internetowej parafii i kroniki parafialnej,
  • dziękuję wszystkim zaangażowanym na rzecz inwestycji parafialnych:
  • wszystkim ofiarodawcom za szczere ofiary,
  • wszystkim osobom trudzącym się regularnym comiesięcznym zbieraniem ofiar, jestem szczególnie wdzięczny za ten trud i poświęcenie trwające przez wiele lat, od którego w dużej mierze zależy sukces naszych inwestycji, proszę o jeszcze trochę cierpliwości i mobilizacji; srebrny jubileusz parafii za 4,5 roku będzie zwieńczeniem wspólnego wysiłku,
  • w ubiegłym roku obchodziliśmy 20-lecie parafii, dziękuję wszystkim, którzy angażowali się w przygotowanie tej uroczystości i festynu parafialnego; w tym roku, podczas Pasterki będziemy obchodzili 10-lecie wejścia do naszego kościoła
  • wszystkim wspierającym parafię od strony duszpasterskiej, charytatywnej i inwestycyjnej modlitwą, czynem, ofiarami,

Bóg zapłać!

V Niedziela zwykła

Mt 5, 13-16

Stać się światłością

Słowa Jezusa, że jesteśmy światłem świata, warto odczytać w kontekście innej Jego wypowiedzi: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia (J 8, 12)”. Po pierwsze, jesteśmy światłem, o ile idziemy za Jezusem, tzn. jesteśmy  Jego naśladowcami, uczniami. Po drugie, im bardziej realizujemy powołanie do bycia uczniami, tym bardziej upodabniamy się do Mistrza i tak jak On możemy stać się światłością, która świeci Jego blaskiem. On chce, abyśmy objawiali Go całemu światu, ale nie zapominajmy, że jest to zadanie bardzo trudne, wymagające ciągłego nawracania się. W przeciwnym razie Jego światłość nie będzie mogła ujawnić naszych dobrych czynów, a jedynie naszą słabość i niewierność.

Panie Jezu, prawdziwa Światłości, wskazuj nam drogę, którą mamy iść, i pomagaj nam dawać na niej świadectwo o Tobie.

 • Zmiana tajemnic różańcowych dziś po Mszy Świętej o godzinie 9:00.
 • W sobotę – 11 lutego, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Marii Panny z Lourdes, wypada Światowy Dzień Chorego, ustanowiony przez Św. Jana Pawła II – papieża. W tym dniu będzie udzielany Sakrament Chorych w czasie Mszy Świętej o godzinie 10:00. Do Sakramentu tego mogą przystąpić wszystkie osoby starsze i te, które noszą znamię poważnej i trwałej choroby i są w stanie łaski uświęcającej.
 • Wszystkim dzieciom, młodzieży, nauczycielom i katechetom rozpoczynającym II semestr nauki życzę Bożego błogosławieństwa i wytrwałości w nauce.
 • Msze Święte w tym tygodniu: w: we wtorek i czwartek o godzinie 8:00, w sobotę o godzinie 10:00, w pozostałe dni o godzinie 17:00.

IV Niedziela zwykła

Mt 5, 1-12a

Pójdźmy drogą ku szczęściu

Każdy z nas pragnie szczęścia. Szukamy go na wiele różnych sposobów, ale w praktyce rzadko korzystamy ze wskazówek Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. Trudno jest nam zrozumieć, że to właśnie one prowadzą do prawdziwego szczęścia. Oczywiście zaprezentowany w nich ideał jest piękny i raczej mu nie zaprzeczamy, ale jak to w życiu bywa, ideał ideałem, a codzienność wymaga innych wyborów. Często tak myślimy i na skutek tego nasze poszukiwanie szczęścia zdaje się nie mieć końca. Droga, którą wskazuje nam dzisiaj Jezus, nie jest prosta, ale jeśli rzeczywiście Mu ufamy, to możemy być pewni, że doprowadzi nas do celu. Bóg pragnie, abyśmy byli szczęśliwi. Właśnie po to Jezus wskazał nam drogę prowadzącą do szczęścia. Sami jednak musimy zdecydować, czy nią pójdziemy.

Duchu Święty, przemieniaj nasze umysły, abyśmy zrozumieli, co przyczynia się do naszego prawdziwego szczęścia i naucz nas podążać ku niemu.

 • Jutro, czyli w poniedziałek, ostatni dzień kolędyna ulicy Wrzosowej od godziny 14:30.
 • W związku z zakończeniem kolędy, która była czasem bardzo miłych i serdecznych spotkań w Waszych domach rodzinnych, pragnę wyrazić gorącą i z serca płynącą wdzięczność wobec wszystkich parafian, których odwiedziłem, za każdy gest życzliwości, gościnności i otwartości oraz za wszystkie ofiary.
 • We czwartek – 2 lutego – obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego. W tym dniu czcimy Chrystusa Pana  - Światłość Świata (symbolizują to świece) i Jego Matkę pod nazwą Matki Bożej Gromnicznej. Tradycyjnie w czasie Mszy Świętej będzie poświęcenie świec zwanych gromnicami, które przynosimy ze sobą. Można będzie też nabyć je w zakrystii przed Mszą Świętą. Msze Święte w tym dniu o godzinie 10:00 i 17:00.
 • Komunikat Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego Metropolity Warmińskiego na Dzień  Życia Konsekrowanego 2 lutego 2017 roku: W Uroczystość Ofiarowania Pańskiego przeżywamy razem z całym Kościołem Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Będzie to czas szczególnej wdzięczności okazanej Panu Bogu za wszystkie osoby konsekrowane, które przyjęły od Niego łaskę życia w duchu rad ewangelicznych: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Módlmy się w tym dniu w intencji osób, które należą do instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, aby radowały się nowymi powołaniami oraz znajdowały w swoim środowisku wsparcie finansowe i duchowe. Konkretnym wyrazem takiej pomocy na terenie Archidiecezji Warmińskiej będą ofiary zbierane w dniu 2 lutego br. na rzecz dwóch klasztorów kontemplacyjnych w Spręcowie i Szczytnie. Klasztory te utrzymują się z własnej pracy, nie mają żadnych innych źródeł utrzymania i często zmagają się z trudnościami materialnymi. Wesprzyjmy Siostry Karmelitanki ze Spręcowa i Siostry Klaryski Kapucynki ze Szczytna naszymi ofiarami, za które Siostry odwdzięczą się nam swoją modlitwą.
 • W piątek – 3 lutego – wypada liturgiczne wspomnienie Świętego Błażeja, patrona od chorób gardła. Ku jego czci będzie poświęcenie świec oraz specjalne błogosławieństwo dla każdego indywidualnie.
 • W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek i I sobota lutego. W piątek przed południem odwiedziny chorych, po południu okazja do Spowiedzi od godziny 16:30.
 • Zmiana tajemnic różańcowych w następną niedzielę po Mszy Świętej o godzinie 9:00. Jest to jednocześnie niedziele adoracji Najświętszego Sakramentu na Mszy Świętej 0 godzinie 9:00 i 11:00.
 • Jutro Mszy Świętej nie będzie, w pozostałe dni o godzinie 17:00 i w czwartek dodatkowo o godzinie 10:00.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.

III Niedziela zwykła

Mt 4, 12-23

Posłany do grzeszników

Jezus nie został posłany do sprawiedliwych, ale do grzeszników, nie do zdrowych, ale do chorych. Ta prawda bardzo mocno wybrzmiewa na kartach nowego Testamentu. Bóg nie odrzuca nikogo, nawet największego grzesznika. Dla każdego istnieje możliwość zbawienia, którą Bóg pragnie zrealizować. Kto lub co więc daje nam prawo do tego, aby innym zbawienia odmawiać? Co więcej, jaki grzech może nas samych oddzielić od Boga? Nie ma takiego grzechu, który by nie mógł być przebaczony. Bóg jest bogaty w miłosierdzie. Niech ta prawda nieustannie rozświetla nasze wewnętrzne ciemności.

Panie, Ty zbawiasz wszystkich, którzy do Ciebie wołają. Otwórz nasze oczy na Twoje światło, aby dzięki niemu rozpierzchły się nasze wewnętrzne ciemności.

 • Dziękuję „Swojskiej Nutce” pod kierownictwem p. Jerzego Tytza i Wiesława Dubickiego za koncert kolęd, którego mogliśmy dziś wysłuchać.
 • Dziś po Mszy Świętej o godzinie 17:00 odbędzie się próba chóru parafialnego, który w następną niedzielę wystąpi z koncertem podczas Mszy Świętej o godzinie 11:00.
 • W środę wypada liturgiczne Święto Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła i zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Wszystkich Chrześcijan.
 • Msze Święte w tym tygodniu: jutro Mszy Św. nie będzie, w sobotę o godzinie 17:00, w pozostałe dni o godzinie 8:00.
 • Wszystkim nauczycielom, dzieciom, młodzieży na progu ferii zimowych życzę miłego odpoczynku i samych najlepszych wrażeń.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • Porządek kolędy w tym tygodniu:
 1. Ul. Leśników – poniedziałek, godz. 09:00; cd – poniedziałek, godz. 15:00, następnie ul. Leśna 22, 26, 28, 30, ul. Sosnowa i Wiśniowa 29, 31, 33 oraz Wrzosowa 1.
 2. Ul. Wiśniowa – wtorek, godzina 15:00.
 3. Ul. Leszczynowa, Dębowa, Brzozowa i Głogowa– środa, godz. 14:30.
 4. Ul. Jagodowa – czwartek, godz. 15:00.
 5. Ul. Wrzosowa 2, 4, 6, 8, 11, 13 – piątek, godz. 14:30.
 6. Ul. Wrzosowa 3, 5 – sobota, godz. 9:30.

II Niezdziela zwykła

J 1, 29-34

Prawdziwy posłaniec

Jan Chrzciciel może być dla nas przykładem prawdziwego posłańca, który nie zapomina o swojej misji i nie czyni z samego siebie celu głoszenia i nauczania. Cieszy się on z nadejścia Tego, którego zapowiadał, choć dla niego samego oznacza to zakończenie misji. Uznanie prawdy o sobie, swoim miejscu i roli, jaką ma się do odegrania, nie zawsze jest proste. Wielokrotnie sami chcemy być w centrum zainteresowania i dążymy do tego na różne sposoby. Jednak kiedy we własnym życiu duchowym koncentrujemy się na sobie, to paradoksalnie tracimy wrażliwość nie tylko na samych siebie oraz na innych, ale także na samego Boga. To On jest tym, który głosi i który ma być głoszony. Nasza rola może być różna, ale nigdy nie może polegać na tym, że my sami zajmujemy Jego miejsce.

Boże, ukaż nam, jak prawidłowo ustawić priorytety w naszym życiu duchowym, abyśmy zawsze Ciebie stawiali w centrum i wokół Ciebie budowali całe nasze życie.

 • Bóg zapłać za ofiary składane w dniu dzisiejszym na tacę, a przeznaczone na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie. Dziękuję też obecnemu tu klerykowi.
 • W środę – 18 stycznia – rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Wszystkich Chrześcijan. Będzie on trwał do 25 stycznia.
 • Msze Święte w tym tygodniu: jutro Mszy Św. nie będzie, w sobotę o godzinie 17:00, w pozostałe dni o godzinie 8:00.
 • W następną niedzielę po Mszy Świętej o godzinie 11:00 z koncertem kolęd wystąpi „Swojska Nutka” z Klubu Seniora.
 • Porządek wizyt duszpasterskich – kolędy – w tym tygodniu:
 1. Ul. Sportowa 1, 3, 5, 7, 2, 4, 17; Akacjowa 10 – 26 i 23 – poniedziałek, godz. 13:30.
 2. Ul. Sportowa – cd. – wtorek, godz. 14:30.
 3. Ul. Mrongowiusza i Leśna (bez nr 22, 26, 28, 30) – środa, godz. 13:30.
 4. Ul. Morelowa i Malinowa – czwartek, godz. 14:30.
 5. Ul. Porzeczkowa i Malinowa cd. – piątek, godz. 15:00.
 6. Ul. Agrestowa – sobota, godz. 9:00.

Niedziela Chrztu Pańskiego

Mt 3, 13-17

On jest jednym z nas

Jezus, przyjmując ludzką naturę, prawdziwie chciał dzielić z nami los. Choć sam był bez grzechu, przeszedł drogę tych wszystkich, którzy potrzebowali wyzwolenia od grzechu. Przychodząc do Jana bierze na siebie grzechy nas wszystkich, które ostatecznie przybije do drzewa krzyża. On jest jednym z nas, nasz Bóg prawdziwie jest Emmanuelem, Bogiem bliskim nam we wszystkim. On, umiłowany Syn Ojca, sprawił, że my wszyscy otrzymaliśmy przybrane synostwo. W Nim i dzięki Niemu staliśmy się domownikami Boga (por. Ef 2, 19). Choć ze względu na naszą słabość każdy z nas wielokrotnie potrzebuje zanurzać się w wodach Jordanu, czyli nawrócenia, to nic nie może odebrać nam godności dzieci Bożych.

Jezu, umiłowany Synu Ojca, pomóż nam wzrastać w godności dzieci Bożych, abyśmy coraz bardziej zbliżali się do Ciebie. Niech wody chrztu, w których zostaliśmy zanurzeni, poprzez nasz udział w w świętych misteriach obmywają nas z grzechu każdego dnia.

 • Dzisiejszą niedzielą Chrztu Pańskiego kończy się okres Bożego Narodzenia a zaczyna się okres zwykły.
 • Msze Święte w tym tygodniu: codziennie o godzinie 8:00, tylko w sobotę o godzinie 17:00.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • Porządek wizyt kolędowych w tym tygodniu:
 1. Ul. Świerkowa – poniedziałek, godz. 09:30, cd. i ul Akacjowa 4 – poniedziałek, godzina 15:00.
 2. Ul. Klonowa i Akacjowa 6 i 6A – wtorek, godz. 14:00.
 3. Ul. Akacjowa numery nieparzyste oraz 4A i 4B – środa, godz. 15:00.
 4. Ul. Akacjowa 6B i Lipowa (domy jednorodzinne) – czwartek, godz. 14:30.
 5. Ul. Lipowa 26, 28, 30 – piątek, godz. 15:00.
 6. Ul. Kasztanowa – sobota, godz. 9:00.

Nowy Rok, uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Łk 2, 16-21

Dziecię sprawcą zbawienia

Dzisiejsza uroczystość, zwana kiedyś Obrzezaniem Pańskim, kończy Oktawę Bożego Narodzenia. W tradycji żydowskiej to właśnie w ósmym dniu po urodzeniu następuje obrzezanie chłopca. Czytamy, że obrzezano Chłopca i nadano Mu imię Jezus, którym nazwał Go anioł jeszcze przed Jego poczęciem. Choć zapewne imię, zgodnie ze zwyczajem, nadała Jezusowi Jego Matka, to ze względu na to, że wiązało się to z posiadaniem władzy nad nazwaną osobą, ewangelista podkreśla, że Jezus otrzymuje imię objawione za pośrednictwem anioła przez Boga, gdyż w szczególny sposób należy On do Niego. Wprawdzie imię Jezus, tj. „Jahwe jest zbawieniem”, nie było rzadkie w I wieku przed Chrystusem, to w tym przypadku jest ono czymś więcej niż tylko symbolem, jest zapowiedzią ostatecznego zbawienia, którego sprawcą stanie się to Niemowlę leżące w żłobie.

Panie, Ty znasz nas wszystkich po imieniu, a w Twoim imieniu jest nasze zbawienie. Prosimy Cię, przenikaj nas swoim Duchem i prowadź do głębszego poznania Tajemnicy naszego odkupienia.

 • Zmiana tajemnic różańcowych dziś po Mszy Świętej o godzinie 11:00.
 • W piątek – 6 stycznia – wypada Uroczystość  Trzech Króli  - Uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze Św. w tym dniu jak w każdą niedzielę. W czasie każdej Mszy Świętej będzie poświęcenie kredy i wody, które zabierzemy do swoich domów. Ofiary składane w tym dniu na tacę  są przeznaczone na misje.
 • W Uroczystość Trzech Króli ulicami naszego miasta przejdzie Orszak Trzech Króli, który wyruszy z placu przy kościele  Najświętszego Serca Pana Jezusa o godzinie 13:00.
 • W następną niedzielę wypada Święto Chrztu Pańskiego – to ostatni dzień Okresu Bożego Narodzenia.
 • Porządek kolędy w tym tygodniu:
 1. Wilkowo (była ulica Leśna i Jagiełek) – poniedziałek od godziny 9:00.
 2. Ul. Wilcza 14 B – wtorek od godziny 13:30.
 3. Park 7 – wtorek od godziny 17:45.
 4. Ul. Wilcza 14 A – środa od godziny 13:00.
 5. Ul. Parkowa – środa od godziny 17:45.
 6. Ul. Wilcza (domy jednorodzinne) i Sudwa 27 – czwartek od godziny 10:00, ciąg dalszy (osoby pracujące) od godziny 15:30.
 7. Ul. Wilcza 10 i 10A – sobota od godziny 10:00.

Boże Narodzenie

Łk 2, 1-14

Syn Boży prawdziwie się narodził

Oto nadszedł czas, gdy Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Bóg prawdziwie stał się oczekiwanym Emmanuelem – Bogiem z nami. Skoro On jest z nami, to znaczy, że na drodze życia nie jesteśmy już sami. Boże Narodzenie to nie jest jakaś przenośnia, iluzja, emanacja. Syn Boży prawdziwie począł się i narodził. Słowo Stwórcy przyoblekło się w stworzenie. W Jezusie nasze życie nie jest już tylko podobieństwem do Boga, ale staje się życiem boskim, życiem dziecka Bożego. W naszą doczesność weszła z mocą wieczność, w śmiertelność – nieśmiertelność, w grzeszność – łaska. Jednorodzony Syn pouczył nas, że Bóg jest bezgraniczną miłością do każdego człowieka. Taka jest nasza chrześcijańska godność.

Jezu, przez Twe Narodzenie oglądam chwałę Bożą i doznaję niezwykłej łaski. To daje mi  moc, abym stał się Twoją własnością. Otwieram przed Tobą serce, a Ty przyjdź do mnie i pozostań.


 • Jutro, w drugim dniu Świąt, Msze Święte o godzinie 9:00 i 11:00.
 • We wtorek – 27 grudnia – wypada liturgiczne Święto Św. Jana Apostoła i Ewangelisty, ku jego czci będzie błogosławieństwo wina, które będziemy spożywali (w bezpiecznych ilościach).
 • W sobotę ostatni dzień starego roku. Jest to szczególna okazja z do wdzięczności Panu Bogu za kolejny miniony rok. Po Mszy Świętej o godzinie 17:00 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu połączone z nabożeństwem dziękczynno-przebłagalnym i Te Deum.
 • W następna niedzielę – Nowy Rok. Msze Święte w tym dniu o godzinie 11:00 i 17:00. Jest to jednocześnie I niedziela miesiąca, stąd Msze Święte będą połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i krótkim rozważaniem.
 • Zmiana tajemnic różańcowych w następną niedzielę po Mszy Świętej o godzinie 9:00.
 • Święto Świętej Rodziny w tym roku będziemy obchodzili w najbliższy piątek (a nie w niedzielę) po Bożym Narodzeniu, z racji Nowego Roku przypadającego w niedzielę.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”, podwójny, w cenie 8 złotych.
 • Wizyty duszpasterskie – kolędaw tym tygodniu według następującego porządku:
 1. Sudwa 26, 28, 30, 32,  33 – wtorek od godziny 13:00.
 2. Sudwa – środa, godzina 9:00.
 3. Sudwa Kolonia , Świętajny, Karczma Świętojańska i ulica Parkowa 2 – czwartek od godziny 9:00.
 4. Łęciny, Tolejny, Wilkowo nr 1-7 – piątek od godziny 9:00.
 5. Wilkowo nr 8-13 – sobota od godziny 9:00.

IV Niedziela Adwentu

Mt 1, 18-24

Józef – mąż sprawiedliwy

Józef został nazwany człowiekiem sprawiedliwym. Na ten tytuł zasłużył przez właściwe rozumienie Prawa. Sprawiedliwość Józefa polega na stałym rozważaniu słowa Bożego i życiu nim na co dzień. Jego postawa jest więc bliska postawie Maryi. Ta duchowa łączność pozwoliła mu zrozumieć więcej niż więzy małżeńskie. Józef przezwycięża ludzkie trudności i z wiarą i miłością przyjmuje Maryję oraz Tego, który począł się w Niej z Ducha Świętego. Jego obecność w tym wydarzeniu jest niezwykle ważna – jako syn Dawida jest spadkobiercą obietnic danych temu królowi. Jego fiat objawi sprawiedliwość Boga wyrażoną w wypełnionym już znaku Dziewicy i Jej Syna, który obwieszcza światu, że Bóg jest z nami.

Panie, Ty przez Świętego Józefa uczysz mnie sprawiedliwości większej, czyli takiej, dzięki której odnajduję drogę prowadzącą do zjednoczenia nakazów prawa z uczynkami miłości.


 • Za tydzień w niedzielę Święta Bożego Narodzenia. Naszym polskim zwyczajem poprzedzi je Wieczerza Wigilijna, którą będziemy przeżywali w sobotę wieczorem w naszych domach rodzinnych. Zachęcam gorąco, abyśmy przy tej wieczerzy zachowywali, pielęgnowali i przekazywali następnym pokoleniom nasze tradycje i zwyczaje (dzielenie się opłatkiem, czytanie Pisma Świętego, modlitwa, śpiewanie kolęd). Te tradycje świadczą o bogactwie i tożsamości naszej kultury narodowej.
 • Msza Święta – Pasterka – tradycyjnie o godzinie 24:00. Przed Pasterką o godzinie 23:30 koncert kolęd w wykonaniu naszego chóru.
 • W czasie Pasterki będziemy obchodzili 9 rocznicę wejścia do kościoła i poświęcenia go przez Arcybiskupa Edmunda Piszcza.
 • W pierwszym dniu Świąt Msze Święte jak w każdą niedzielę. W drugim dniu Świąt nie będzie Mszy Świętej o godzinie 17:00.
 • Okazja do Spowiedzi Św. jeszcze dziś po Mszy Św. i każdego dnia przed Mszą Św.
 • Msze Św. roratnie w tym tygodniu we wtorek i sobotę, w wigilię, też o godzinie 8:00. W drugim okresie Adwentu , a więc od 17 grudnia formularz Mszy Świętej roratniej wg najnowszych reguł liturgicznych – w czasie rorat nie odmawiamy hymnu „Chwała”. Msze Święte w pozostałe dni o godzinie 17:00.
 • Dziękuję tym wszystkim, którzy włączyli się w  akcję przygotowania paczek dla 60 dzieci i 27 paczek dla osób samotnych, chorych i najtrudniej sytuowanych.  Łączna wartość tych paczek wynosi ponad 7000 złotych. W poprzednią niedzielę zebrano na paczki 900 złotych, 210 zł zostało ze świec wigilijnych, 3200 zł z odpisu 1% od podatku. Dziękuję też tym wszystkim, którzy włączyli się w akcję przygotowania paczek dla sześćdziesięciorga dzieci z najtrudniej sytuowanych rodzin. Łączna wartość tych paczek wynosi ponad 6000 zł. W poprzednią niedzielę zebrano na paczki . Prezenty dla dzieci – o wartości około 3000 złotych – zostały zakupione przez jedną rodzinę z naszej parafii. Część dołożyli właściciele sklepu Top Market, który przygotował paczki. W miniony wtorek paczki te zostały rozdane. Wczoraj też rozdano żywność dla rodzin objętych pomocą o wartości ponad 8000 złotych.
 • Serdecznie dziękuję za pracę i zaangażowanie całemu Parafialnemu Zespołowi Caritas przez miniony rok. Dziękuję za przygotowanie i przywóz paczek. Dziękuję wszystkim ofiarodawcom, darczyńcom, ofiarodawcom wszystkich prezentów dla dzieci, dziękuję wszystkim wolontariuszom.
 • Dziękuję też za wszelką pomoc w dniach przedświątecznych, Nadleśnictwu Jagiełek za przywiezienie choinek.
 • Bóg zapłać za wszystkie ofiary grudniowe, składane przy okazji roznoszenia opłatków na rzecz kościoła i ogrzewania. Bóg zapłać wszystkim osobom zbierającym ofiary przez cały rok.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.