Parafia p.w. Bł. Anieli Salawy w Olsztynku

II Niedziela Adwentu

Mk 1, 1-8

Ewangelia Jezusa Chrystusa

Pierwsza z czerech Ewangelii rozpoczyna się mało znaczącym na pierwszy rzut oka zdaniem: Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa Syna Bożego. Każde słowo jest tu jednak ważne. Zawierają one bardzo głębokie wyznanie wiary chrześcijańskiej. Otóż człowiek, który jest podmiotem Ewangelii, tj. dobrej nowiny o zbawieniu, ma na imię Jezus (Jahwe jest zbawieniem) i jest bardzo mocno zakorzeniony w tej ludzkiej rzeczywistości. Jest On Chrystusem, tj. oczekiwanym Mesjaszem. W Nim realizują się w całej obfitości Boże obietnice: to sam Bóg przyszedł, aby nas zbawić, gdyż Jezus jest Synem Bożym. Bóg wchodzi w historię świata jako całości, wkraczając jednocześnie w dzieje życia każdego z nas. To wkroczenie rozpoczyna się w momencie Zwiastowania, ale swój oficjalny początek bierze w momencie chrztu Jezusa w Jordanie. To wtedy w nieco symboliczny sposób dokonało się zanurzenie grzechów całej ludzkości w wodach, które ojcowie Kościoła utożsamią z wodami naszego chrztu. W ostateczny sposób to zwycięstwo dokona się na krzyżu. To jest właśnie dobra nowina chrześcijańska: Bóg umarł za nas, abyśmy mieli w Nim życie.

Panie, w Tobie jest początek i wypełnienie naszego zbawienia. Niech chrzest, który dał nam nowe życie, będzie dla nas nieustannie źrodłem naszego chrześcijańskiego życia.

 

 • Rekolekcje adwentowe w naszej parafii, które dziś się rozpoczęły, będą trwały do wtorku włącznie według następującego porządku: poniedziałek i wtorek: godzina 10:00 i 17:30; dzieci zapraszam jutro na godzinę 16:00; młodzież zapraszam w poniedziałek i wtorek na godzinę 17:30. Spowiedź Święta przed Mszą Św. i podczas Mszy Św.
 • Zgodnie z zapowiedzią dziś po Mszy Św. przy wyjściu z kościoła będą zbierane dobrowolne ofiary na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.
 • Msze Święte roratnie w tym tygodniu w czwartek z udziałem dzieci i w sobotę o godzinie 17:00.
 • Po Mszy Św. można nabywać w zakrystii świece Caritas na stół wigilijny w cenie 5 złotych.
 • Do wtorku włącznie można jeszcze przynosić napełnione siatki charytatywne z żywnością i produktami chemicznymi. Jeśli ktoś nie nabył tej siatki, a chciałby włączyć się w akcję pomocy potrzebującym, może użyć zwykłej reklamówki.
 • W najbliższą środę – 13 grudnia o godzinie 18:00 – będzie wydawana żywność dla rodzin objętych pomocą. Dziękuję za przywóz żywności.
 • Natomiast w piątek – 15 grudnia o godzinie 16:00 – w punkcie Caritas będą rozdawane paczki dla dzieci do klasy IV z rodzin objętych pomocą. Po tym spotkaniu będą rozwiezione paczki żywnościowe – głównie osobom samotnym, chorym, starszym.
 

I Niedziela Adwentu

Mk 13, 33-37

Czuwajcie!

Dominantą dzisiejszej Ewangelii jest wezwanie do czuwania. W zasadzie nie jest nam ono obce, gdyż współczesny świat ustawił nas w stan ciągłego czuwania: na kolejny sms, kolejny e-mail, kolejną promocję czy super ofertę, której nie możemy przegapić… Choć w tego typu sprawach warto by było, abyśmy zredukowali ową „czujność” do pewnego stopnia, to w sprawach duchowych często wcale jej nie posiadamy lub jej poziom jest bardzo niski. Jezusowe wezwanie do czuwania jest zaproszeniem do „starania się o wszystko” zarówno na płaszczyźnie materialnej, jak i duchowej. Nie chodzi przecież o to, aby kosztem twardego stąpania po ziemi wyrobić w sobie wrażliwość duchową. Tak jak chrześcijaństwo wzywa do znalezienia właściwej harmonii pomiędzy duszą a ciałem, tak też wzywa nas do pełnego otwarcia się na rzeczywistość wieczną w naszym tu i teraz.

Panie, naucz nas czujności, która otwierając nas na Ciebie, pogłębia nasze zaangażowanie wobec tych, których postawiłeś na naszej drodze, a w nas samych rodzi coraz głębsze zrozumienie wieczności.

 

 • Dziś rozpoczął się Adwent, który jest czasem radosnego oczekiwania. Niech będzie to dla nas okres religijnej refleksji, modlitwy i przygotowania na przyjście Pana.
 • Naszemu przygotowaniu do nadchodzących Świąt mają pomóc rekolekcje adwentowe – poprzez Słowo Boże, Sakrament Pokuty i Komunii Świętej. Rekolekcje w naszej parafii rozpoczną się tradycyjnie w II Niedzielę Adwentu, czyli za tydzień i będą trwały do wtorku włącznie, a wygłosi je Ks. Krzysztof Niespodziański, proboszcz z Rychnowa.
 • Zmiana tajemnic różańcowych dziś po Mszy Świętej o godzinie 9:00.
 • Serdecznie zachęcam i zapraszam do udziału w Mszach Świętych roratnich o Najświętszej Marii Pannie, które będą w tym tygodniu we wtorek i czwartek o godzinie 17:00. Dzieci zapraszam z lampionami w czwartek, dzieci przygotowujące się do I Komunii Św. obowiązkowo, tak samo młodzież przed bierzmowaniem. Dzieci zachęcam do wykonania lampionów. Po Mszy Świętej roratniej w czwartek odbędzie się konkurs tych lampionów.
 • Można już nabywać świece Caritas na stół wigilijny w cenie 5 złotych.
 • W piątek – 8 grudnia wypada liturgiczna uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny.
 • W następną  – II niedzielę Adwentu – po Mszach Świętych, jak tradycyjnie już od wielu lat, będą zbierane dobrowolne ofiary na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.
 • Podobnie jak w latach ubiegłych będą organizowane paczki dla najtrudniej sytuowanych rodzin, a głównie dla osób samotnych i chorych. Każdy może włączyć się w to dzieło poprzez napełnienie siatki charytatywnej, które to siatki  były rozprowadzane przed tygodniem (może to być też zwykła reklamówka). Napełnione siatki przynosimy do 12 grudnia (zakończenie rekolekcji). W to dzieło możemy też włączyć się poprzez dobrowolną ofiarę na ten cel – ofiary będą zbierane dziś po Mszy Świętej.
 • Bóg zapłać za ofiary złożone w listopadzie na rzecz inwestycji parafialnych i wszystkim osobom zaangażowanym w zbiórkę tych ofiar. Mszę Świętą w intencji ofiarodawców odprawiłem wczoraj o godzinie 15:00. Listopadowa zbiórka ofiar została przeznaczona na zakup nowego odkurzacza do kościoła, koszt prawie 3000 zł. (Stary uległ zepsuciu, a jego naprawa byłaby zbyt droga).
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.

XXXIV Niedziela zwykła – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Mt 25, 31-46

Niemiłosierny

„Odejdźcie ode Mnie, przeklęci”. Pozwoliłem sobie w dzisiejszą uroczystość Chrystusa Króla przytoczyć akurat to zdanie z Ewangelii dlatego, że czasami nam się wydaje, że słowa Jezusa są pełne łagodności, miłosierdzia, dobroci i przez to są miękkie, dla wszystkich dostępne, a tymczasem Jezus potrafił wypowiadać słowa twarde i ostre. Ale trzeba się zastanowić, do kogo wypowiada takie słowa. Czy do tych, którzy ważą swoje życie na tej dziwnej wadze grzechu, to znaczy na takiej wadze, która mówi, czy już jestem w grzechu, czy jeszcze nie, czy do tych, którzy swoje relacje z Bogiem próbują oprzeć na łatwym rozróżnieniu: zgrzeszyłem, nie zgrzeszyłem, łaska uświęcająca, stan grzechu śmiertelnego. Nie. Jezus mówi „odejdźcie” do tych, którzy nie są pełni miłości miłosiernej. I to jest wielka nauka dla nas. Nie możemy swojej relacji z Bogiem układać na dwóch płaszczyznach. Jestem już w grzechu, czy jeszcze nie. Możesz nie być w grzechu, możesz wypełnić całe prawo, ale równocześnie możesz nie wypełniać uczynków miłosierdzia i wtedy Bóg powie Ci, abyś odszedł Mu sprzed oczu. Nie daj Boże! Kochajmy tych, którzy są wokół nas, bądźmy miłosierni, bo jałmużna i dobroć zmazują nasze grzechy!

Panie, Twoje królestwo przychodzi niepostrzeżenie, lecz mogę doświadczyć jego obecności w napotkanym człowieku. Daj mi serce gotowe przyjąć każdego potrzebującego brata, by w nim zobaczyć Ciebie i razem z Tobą królować na wieki.

 

 • Bóg zapłać za ofiary złożone dziś na tacę na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie. Dziękuję też obecnemu tu  ks. diakonowi.
 • Dziś, po Mszy Świętej o godzinie 9:00, na zakończenie roku kościelnego będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata.
 • Jutro Msza Święta o godzinie 8:00.
 • W tym tygodniu wypada I piątek i I sobota grudnia. W piątek przed południem – odwiedziny chorych.
 • Zmiana tajemnic różańcowych w następną niedzielę po Mszy Świętej o godzinie 9:00.
 • W czwartek – 30 listopada –  wypada liturgiczna Uroczystość Św. Andrzeja Apostoła – głównego patrona Archidiecezji Warmińskiej.
 • Od następnej niedzieli rozpoczyna się Adwent – okres przygotowania do Świąt Narodzenia Pańskiego.
 • Rekolekcje w naszej parafii tradycyjnie już rozpoczną się od II Niedzieli Adwentu, a więc za dwa tygodnie i będą trwały do wtorku włącznie.
 • Dzieci zachęcam do podjęcia postanowień adwentowych i wypisania ich na papierowych serduszkach. Przyniesiemy je w następną niedzielę i złożymy w czasie Mszy Świętej o godzinie 11:00 przed ołtarzem.
 • Dorosłych zachęcam do nabywania już dziś po Mszy Świętej siatek charytatywnych, które wypełnimy w domu artykułami spożywczymi oraz chemicznymi i przyniesiemy je z powrotem do kościoła lub na plebanię do 12 grudnia. Podzielimy się nimi z potrzebującymi (osoby samotne, chore).

XXXIII Niedziela zwykła

Mt 25, 14-30

Zachłanny Bóg

Za każdym razem, kiedy Bóg porównuje się do kogoś zachłannego, kto zbiera  tam, gdzie nie posiał, kogoś, kto ma wielkie oczekiwania wobec ludzi, być może chce nam powiedzieć: Jestem zachłanny na człowieka, jestem zachłanny na to dobro, które może stać się jego udziałem. Jestem spragniony tego dobra, które rodzi się tam, gdzie pojawia się człowiek. Jestem spragniony człowieka. Może to chce nam powiedzieć Bóg w tej niezwykłej Ewangelii?

Boże Ojcze, spraw, abym na wzór Jezusa pragnął pełnić Twoją wolę, aby nastało Twoje królestwo miłości i prawdy.

 

 • W następną niedzielę zakończenie roku kościelnego (liturgicznego) Uroczystością Chrystusa Króla. Po Mszy Świętej o godzinie 9:00 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata.
 • Również w następną niedzielę ofiary złożone na tacę będą przeznaczone na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie.
 • We wtorek Msza Święta będzie o godzinie 8:00.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • Dziś o godzinie 18:00 próba chóru.
 • Pielgrzymka do Rzymu – informacje na ten temat umieszczone są na plakacie w gablocie.

XXXII Niedziela zwykła

Mt 25, 1-13

W świetle lepiej widać

Czy przypadkiem nie przypominamy tych dziesięciu panien? Oczywiście, że przypominamy. Każdy z nas ma czasami więcej, a czasami mniej światła. Czasami tkwimy w mroku, a czasami w światłości. Bardzo ważny jest decydujący moment, kiedy panny po przebudzeniu mają stanąć przed panem młodym. Do niego należy decyzja, czy wpuści je na wesele. Dziwna sytuacja. Pan młody, czyli Jezus, mówi: „Zapewniam was, że was nie znam”. Jak to możliwe, żeby nasz Stwórca i Zbawiciel nas nie znał? Przecież to On, dając nam życie, zaprosił nas do swego orszaku. Nie zna? A może nie poznaje, ponieważ otacza nas ciemność. Może naszym zadaniem jest uczynić wszystko, aby dać się rozpoznać Jezusowi. Pewnego dnia, gdy Bóg będzie otwierał nam bramy nieba, będzie to dla nas moment decydujący. Czy powie wtedy do nas, że poznaje naszą twarz, twarz, którą stworzył?

Panie, Ty chcesz przyjrzeć mi się z bliska, ujrzeć moją twarz, a ja tak często trwam w ciemności grzechu. Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą. Wyrzekam się wszelkiej ciemności.

 

 • Dziś IX Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym – z kościołem na Wschodzie. Po Mszy Świętej będą zbierane przy wyjściu dobrowolne ofiary jako Pomoc Kościołowi w Potrzebie – kościołowi na Wschodzie.
 • W czwartek – 16 listopada – wypada liturgiczne Święto Najświętszej Marii Panny Ostrobramskiej – Matki Miłosierdzia.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • W minionym tygodniu odeszła do wieczności nasza parafianka z Sudwy – ś.p. Marianna Popis, lat 94. Wieczny odpoczynek racz zmarłej dać Panie…
 • Na ekrany kin wchodzi jeden z najgłośniejszych chrześcijańskich filmów fabularnych ostatnich lat pt.: „Sprawa Chrystusa”. Opowiada on prawdziwą historię słynnego amerykańskiego dziennikarza śledczego i ateisty, podejmującego się przeprowadzić dziennikarskie śledztwo, które odpowie na pytanie, czy zmartwychwstanie Chrystusa naprawdę miało miejsce. „Sprawa Chrystusa” w kinach od 17 listopada. Gorąco zachęcamy.
 • Dziś jest do odczytania oświadczenie prezydium KEP w sprawie ograniczenia handlu w niedziele.
 • Jutro Msza Święta o godzinie 8:00.
 • Wydawanie żywności w czwartek w godzinach od 18:00 do 19:00.
 • Próba chóru w następną niedzielę o godzinie 18:00.

XXXI Niedziela zwykła

Mt 23, 1-12

Ostre słowa prawdy

Czy Jezus był antyklerykałem? Czy Jego słowa: „Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, czego Was uczą. Nie naśladujcie jednak ich czynów” to manifest antyklerykalny wszech czasów? Jako kapłan i mnich mam głęboką świadomość, że wobec mojej osobistej grzeszności i niedoskonałości, zaufanie człowieka, również duchownego, może wynikać tylko i wyłącznie z mądrej zasady wprowadzonej przez Jezusa. To prawda, że kapłani są grzesznikami. Ale faryzeizm zagraża nie tylko kapłanom, wszyscy jesteśmy tłumem faryzeuszów. Jezus chce, byśmy byli prawdziwymi uczniami, którzy słuchają słowa Bożego i rozważają je w swym sercu.

Jezu, uwolnij mnie od pychy i próżności, od wygodnictwa i dwulicowości w moich postawach. Pragnę wszystko otrzymywać od Ojca i wszystkiego uczyć się od Ciebie. Mój Mistrzu, pragnę być Twym uczniem.

 

 • Dziś pierwsza niedziela miesiąca – niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • Do środy włącznie będzie odprawiane nabożeństwo za zmarłych tzw. wypominki o godz. 16:30. Natomiast Msza Św. za zmarłych będzie odprawiana przez cały listopad.
 • W sobotę – 11 listopada wypada 99 rocznica Odzyskania Niepodległości PolskiW piątek – 10 listopada o godzinie 18 uroczysta akademia w Szkole Podstawowej nr 1  im. Noblistów Polskich. W sobotę – 11 listopada o godzinie 11:00 Msza Święta w intencji Ojczyzny w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po Mszy Świętej przemarsz i złożenie kwiatów pod tablicą Orła Białego.
 • W dniu 11 listopada wypada też 17 rocznica poświęcenia naszego dzwonu i plebanii.
 • W następną niedzielę – 12 listopada – będziemy przeżywać IX Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Po Mszy Świętej będą zbierane dobrowolne ofiary jako Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • W kinie „Grunwald” będzie emitowany jutro o godzinie 18:00 film „Dwie korony” – jest to historia niezwykłego życia Maksymiliana Marii Kolbego. Plakat na ten temat umieszczony jest w gablocie.

XXX Niedziela zwykła

Mt 22, 34-40

Obietnica Jezusa

Znałem kiedyś młodego człowieka, który poddał się badaniom psychologicznym. Nie zapytał najpierw, czy psycholog, który będzie go badał, jest mądrym człowiekiem. Niestety trafił na psychologa jedynie wykształconego. Po zakończeniu badań powiedział on, że ten młody człowiek jest niezdolny do kochania. Takie słowa brzmią jak wyrok, a człowiek, który otrzyma taki wyrok, traci sens życia, bo jak można żyć, będąc niezdolnym do kochania. Nie można mieć nadziei na szczęście. Traci się jakikolwiek cel życiowy. Cała wina leżała po stronie psychologa, który okazał się człowiekiem głupim. Nikt nie ma prawa powiedzieć o drugim człowieku, że jest niezdolny do kochania. Prawdą jest, że prawdziwie kochać nie jest rzeczą łatwą. Wielu z nas może myśli, że nie potrafi kochać. Słowa Jezusa: „Będziesz miłował” uważamy za nakaz i doznajemy rozterki, ponieważ często nie zachowujemy tego przykazania. A czy myślałeś o tym, że te słowa są obietnicą? Przyjdzie dzień, że będziesz kochał nie swoją siłą, ale łaską Bożą. Nie bój się, że nie potrafisz kochać! Jezus obiecuje, że da Ci tę siłę!

Panie, jest we mnie ogromne pragnienie miłości, które może być zaspokojone jedynie przez Ciebie. Panie, wypełnij mnie Tobą, aby moc Twojej miłości rozlewała się poza mnie i przeze mnie na wszystkich, których spotykam.

 

 • We wtorek ostatnie nabożeństwo różańcowe.
 • Uroczystość Wszystkich Świętych obchodzimy w najbliższą środę – 1 listopada. Msze Święte w tym dniu będą odprawione o godzinie 9:00 i 11:00. Nie będzie Mszy Świętej o godzinie 17:00. Procesja żałobna z naszego kościoła na cmentarz komunalny bezpośrednio po Mszy Świętej o godzinie 11:00. Na cmentarzu nabożeństwo za zmarłych. Po nabożeństwie będzie okazja do poświęcenia nowych krzyży i pomników nagrobnych.
 • Natomiast na cmentarzu przy ulicy Grunwaldzkiej Msza Święta będzie o godzinie 14:00. Po niej procesja i nabożeństwo za zmarłych.
 • Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, tzw. Dzień Zaduszny wypada w czwartek – 2 listopada.
 • Dniem Zadusznym rozpoczyna się Tydzień Modlitw za Zmarłychdo 8 listopada włącznie. Od czwartku do następnej środy włącznie będzie odprawiane nabożeństwo za zmarłych, tzw. wypominki o godzinie 16:30. W następną niedzielę odmówimy wspólnie różaniec za zmarłych o godzinie 8:30. Natomiast przez cały listopad będzie odprawiana Msza Święta zbiorowa za tych zmarłych z naszych rodzin, których imiona wypisaliśmy na kartkach.
 • Kartki na wypominki i Mszę Świętą zbiorową są wyłożone na półce z prasą.
 • W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek i I sobota listopada. W piątek przed południem odwiedziny chorych, po południu przed nabożeństwem spowiedź od godziny 16:00.
 • Zmiana tajemnic w następną niedzielę połączona ze wspólnym różańcem o godzinie 8:30.
 • Składam serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone w październiku na rzecz inwestycji parafialnych oraz wyrażam wdzięczność osobom zaangażowanym w zbiórkę tych ofiar. Msza Święta w intencji ofiarodawców jutro o godzinie 17:00. Jest szansa, że jeszcze do końca roku ściany przedsionka będą wyłożone marmurem.
 • W minionym tygodniu odszedł do wieczności nasz parafianin ś.p. Zdzisław Nyga, lat 63. Wieczny odpoczynek racz zmarłemu dać Panie.

XXIX Niedziela zwykła

Mt 22, 15-21

Boska moneta

W starożytności było tak, że imperium sięgało tam, gdzie sięgał obraz cesarza. Jeżeli cesarz wybił monetę ze swoim wizerunkiem, to tak daleko, jak zawędrowała ta moneta, tak daleko cesarz czuł się panem. Jego wizerunek wyznaczał granicę jego wpływu, granicę jego panowania. Pomyślmy sobie teraz o Jezusie Chrystusie, który w sercu każdego człowieka zostawił swój obraz, swoją podobiznę. Jak daleko sięga granica Jego królestwa w nas, jak bardzo rozciąga się na pokolenia, na cały świat. Jezus Chrystus zostawia nam swoje oblicze wyryte głęboko w naszym człowieczeństwie i dlatego cała ludzkość jest pod Jego panowaniem. I to jest dobre panowanie, panowanie najpiękniejszego ze wszystkich synów ludzkich, najukochańszego, tego, który swoimi dłońmi wyrył nasze twarze i te twarze kocha.

Panie, spraw, abym stale poprawiał moje myślenie, abym coraz bardziej upodabniał się do Ciebie.

 

 • Bóg zapłać za ofiary złożone dziś na tacę na potrzeby misji.
 • Jeszcze dziś po Mszy Świętej przy głównym wyjściu z kościoła będą zbierane podpisy pod obywatelskim projektem ustawy „Zatrzymaj aborcję” (potrzebny jest pesel).
 • Zachęcam i zapraszam do wspólnej modlitwy różańcowej. Dzieci zapraszam w czwartek, młodzież w piątek.
 • Kartki na wypominki i Mszę Świętą zbiorową przez cały listopad są wyłożone na półce z prasą.
 • Informacja o transporcie na cmentarz- w poniedziałek przed uroczystością Wszystkich Świętych – umieszczona jest w gablocie.
 • W związku z liczeniem wiernych obecnych na Mszy Świętej w niedzielę 15 października można podać następujące dane: frekwencja wyniosła 32,7 %  w stosunku do faktycznej liczby parafian aktualnie zamieszkujących na terenie parafii t.j 505 osób (25,1 % w stosunku do wszystkich zameldowanych t.j. 2014 osób). Aktualnie aż 412 osób zameldowanych nie mieszka na terenie parafii, a 61 osób nie odwiedzam po kolędzie.
 • 6 listopada o godzinie 18:00 w kinie „Grunwald” będzie emitowany film „Dwie korony” – jest to historia niezwykłego życia Maksymiliana Marii Kolbego. Plakat na ten temat znajduje się w gablocie.

XXVIII Niedziela zwykła

Mt 22, 1-14

Oblubienico, gdzie jesteś?

Król, jego syn i uczta weselna. Czy kogoś tu brakuje? Oblubienicy. Królestwo niebieskie, czyli niebo, przygotowywane jest przez króla dla jego syna jako uczta weselna i Jezus Chrystus zapomina w tej opowieści o Oblubienicy. Czy naprawdę zapomina? Czy może mówiąc te słowa, zwraca się po prostu do Oblubienicy, czyli do mnie i do ciebie? To ja i ty, nasze dusze, Kościół Święty – Oblubienica Ducha Świętego, ale także cały świat, czyli największa miłość Boga.

Jezu, tyle razy wzgardziłem Twoją miłością, Twoim zaproszeniem,. Tyle razy przybyłem niechętnie lub byłem nieprzygotowany, a wszystko dlatego, że nie zauważam ogromu Twojej miłości. Przebacz mi, Panie.

 

 • Jutro wypada  39 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.
 • W ramach obchodów Dni Papieskich dziś o godzinie 17:00 w Hali Urania w Olsztynie odbędzie się koncert zespołu „Mocni w wierze”.
 • Zgodnie z zapowiedzią dziś po Mszy Świętej będą zbierane podpisy pod obywatelskim projektem ustawy „Zatrzymaj aborcję” (potrzebny jest pesel).
 • We środę – 18 października – wypada liturgiczne Święto Świętego Łukasza Ewangelisty – patrona służby zdrowia. Wszystkim pracownikom tej profesji życzę Bożego błogosławieństwa i Bożego Ducha w tym szczególnym posługiwaniu ludziom chorym. W tym dniu odmówimy wspólnie różaniec w intencji pracowników służby zdrowia.
 • W czwartek – 19 października – wypada liturgiczne wspomnienie Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki – męczennika.
 • W następną niedzielę rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Ofiary zbierane na tacę będą przeznaczone na misje.
 • Kartki na wypominki i Mszę Św. zbiorową, odprawianą przez cały listopad, są wyłożone na półce z prasą.
 • Zachęcam do wspólnej modlitwy różańcowej przez cały październik.
 • Dyżur w Punkcie Caritas w najbliższy piątek w godzinach 18:00-19:00.
 • W minionym tygodniu odszedł do wieczności nasz parafianin ś.p. Damian Burcz, lat 12. Wieczny odpoczynek racz zmarłemu dać Panie.

XVII Niedziela zwykła

Mt 21, 33-43

(Nie) moje życie

Bóg dał nam życie i On sam je zabierze. Bóg przygotował nam piękne życie, przygotował winnicę, w której można być szczęśliwym, jeśli się kocha gospodarza. Warto o tym pamiętać. Moje życie nie należy do mnie. Nie dałem ani grosza za ostatnie dziesięć lat czy za ostatni dzień. Nie dałem ani grosza Panu Bogu za ostatnie uderzenie serca, a także za tysiąc następnych oddechów. Moje życie to dar, który Pan Bóg ofiarował mi, żebym z niego pięknie korzystał.

Jezu, ty nie zawahałeś się oddać swojego życia, aby moje życie mogło przynosić prawdziwe owoce dobra i świętości. Przepraszam Cię dziś za wszelkie opory wobec Ciebie i brak współpracy z Twoją łaską.

 

 • Dziś w Dniu Papieskim, obchodzonym w Polsce od 17 lat, po Mszach Świętych będą zbierane ofiary na fundusz stypendialny dla uzdolnionej młodzieży z małych miejscowości i z rodzin najuboższych. Tegoroczny Dzień Papieski przebiega pod hasłem: „Idźmy naprzód z nadzieją.”
 • W sobotę – 14 października – wypada święto Komisji Edukacji Narodowej – Dzień Nauczyciela. Z tej okazji tego dnia wszystkim nauczycielom, katechetom i wychowawcom składam najlepsze życzenia: wytrwałości, cierpliwości, spokoju, ludzkiej satysfakcji i wdzięczności oraz błogosławieństwa Bożego w pracy zawodowej, a także w życiu rodzinnym i osobistym. W tym dniu w intencji wszystkich wyżej wymienionych będzie odprawione nabożeństwo różańcowe.
 • Zachęcam do wspólnej modlitwy różańcowej codziennie o godzinie 16:30, w niedziele o godzinie 8:30. Dzieci zapraszam w w czwartek, młodzież i kandydatów do bierzmowania w piątek.
 • W minionym tygodniu odeszła do wieczności nasza parafianka z Wilkowa ś.p. Teresa Wilk, lat 49. Wieczny odpoczynek racz zmarłej dać Panie.
 • W sobotę różaniec po Mszy Świętej o godzinie 17:00.