Parafia p.w. Bł. Anieli Salawy w Olsztynku

XXIV Niedziela zwykła

Łk 15, 1-32

Miłosierdzie – imię Boga

Zatrzymajmy się przed obrazem Boga, jaki się objawia w przypowieściach, aby lepiej pojąć misję zbawienia Jezusa Chrystusa jako Tego, który „przyjmuje grzeszników i jada z nimi” (Łk 15, 2). Każdy z nas się tu odnajdzie, ponieważ relacja z Jezusem objawia prawdę o nas samych. Wobec najświętszego Boga zawsze będziemy grzesznikami, niegodnymi Jego przyjaźni. Ale grzesznikami miłowanymi bezgranicznie, których Jezus chce mieć blisko, przy jednym stole. Jego bliska obecność zachęca i umożliwia pełne oddania i wdzięczności życie wiarą. Jednocześnie broni przed wykluczaniem innych z Bożej miłości. On każdego pragnie mieć blisko i nie chce, aby ktoś bał się Jego miłości. Boża radość z nawrócenia choćby jednego grzesznika może nam pomóc być bardziej miłosiernymi.

Wielka jest radość w Twoim sercu, najlepszy nasz Ojcze, kiedy możesz okazać mi swoje miłosierdzie. Pozwól mi doświadczać tej radości, kiedy czynisz mnie narzędziem Twojego miłosierdzia.

 

 • Dziś po Mszy Świętej o godzinie 11:00 spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się w tym roku szkolnym do I Komunii Świętej.
 • Także dziś próba chóru po Mszy Świętej o godzinie 17:00.
 • W następną niedzielę, 22 września, na terenie naszej parafii, w Skansenie, odbędą się już po raz dziewiąty Dożynki Wojewódzkie, które rozpoczną się Mszą Św. o godzinie 12:00 pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Seniora Edmunda Piszcza. W związku z powyższym w następną niedzielę nie będzie Mszy Świętej o godzinie 11:00 w naszym kościele. W tym dniu wstęp do Skansenu jest wolny.
 • Młodzież z klas VIII, przygotowującą się w tym roku szkolnym do bierzmowania, zapraszam we wtorek na godzinę 17:00. Po Mszy Świętej spotkanie. Proszę zabrać ze sobą indeksy. Natomiast młodzież z klas VI i VII, w ramach przygotowania dalszego do bierzmowania zapraszam w czwartek na godzinę 17:00. Po Mszy Świętej spotkanie.
 • W związku z pogrzebem, który odbędzie się jutro o godzinie 12:00, nie będzie Mszy Świętej o godzinie 17:00.
 • W sobotę Msza Święta ślubna o godzinie 16:00.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 

XXIII Niedziela zwykła

Łk 14, 25-33

Warunki bycia uczniem Jezusa

Bycie uczniem Chrystusa to nie osobisty wybór, lecz Jego zaproszenie. Chcąc być Jego uczniem, nie można stawiać Mu warunków. Jeśli jest prawdą, że Jezus zaprasza każdego do grona swoich uczniów, to nie można zapominać, że jest prawdą również to, że On stawia konkretne warunki bycia Jego uczniem. Czy w ten sposób zabiera człowiekowi wolność? Wręcz przeciwnie, On wyzwala z relacji lub przywiązań, które mogą zniewolić do tego stopnia, że Bóg nie będzie w życiu najważniejszy. Jeśli całe serce jest dla Niego, to jest w nim miejsce również dla innych. Wtedy miłość jest zdrowa i rozwijająca. Jeśli ktoś lub coś stanie się ważniejsze od Niego, człowiek marnuje swoje życie. Tylko Bóg może dać życiu pełnię. Jest nią On sam tu, na ziemi, a przede wszystkim w wieczności.

Panie, chciałbym móc wyznać za Karolem de Foucauld: „Odkąd poznałem Boga, wiedziałem, że nie mogę żyć jak tylko dla niego”.

 

 • Dziękuję Siostrze Teresie Frąckiewicz za obecność w naszej parafii i przybliżenie tematyki misyjnej oraz działalności Sióstr Katarzynek.
 • Dziś odbywają się uroczystości odpustowe w 142 rocznicę Objawień Najświętszej Marii Panny w Gietrzwałdzie i 53 Dożynki Archidiecezjalne.
 • Za dwa tygodnie, 22 września, na terenie naszej parafii, w Skansenie, odbędą się już po raz dziewiąty Dożynki Wojewódzkie, które rozpoczną się o godzinie 12:00. W związku z powyższym w tym dniu nie będzie Mszy Świętej o godzinie 11:00 w naszym kościele.
 • W najbliższą sobotę – 14 września – wypada Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Archidiecezja Warmińska włącza się w modlitewną akcję „Polska pod Krzyżem”, która odbędzie się w tę sobotę. Główne spotkanie modlitewne odbędzie się na lotnisku Włocławek-Kruszyn. Tego dnia tradycyjnymi centrami kultu Krzyża Pańskiego w naszej Archidiecezji będą świątynie w Braniewie, Chwalęcinie, Głotowie, Klebarku Wielkim, Klonie, Korszach, Lidzbarku Warmińskim, Miłakowie, Olsztynie, Szczytnie, Szestnie i Gietrzwałdzie. informacje na ten temat w gablocie.
 • W sobotę – 14 września – Msza Święta w naszym kościele będzie o godzinie 13:00 (połączona z chrztem św.)
 • W następną niedzielę – 15 września –  z okazji 50. rocznicy powstania zespołu Soli Deo odbędzie się spotkanie członków chóru i zespołu. Uroczystość rozpocznie się Mszą Świętą z udziałem członków zespołu o godzinie 12:00 w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Informacje na ten temat w gablocie.
 • Tradycyjnie po Mszach Świętych w niedziele będą rozdawane dzieciom obrazki nawiązujące do Ewangelii. Dzieci przygotowujące się w tym roku szkolnym do I Komunii Świętej zbierają obrazki obowiązkowo. I Komunia Święta w przyszłym roku tradycyjnie w drugą niedzielę maja. Dziś po Mszy Świętej będą rozdawane dzieciom książeczki, do których będą wklejane obrazki.
 • Poświęcenie tornistrów – dziś po Mszy Świętej o godzinie 11:00.

XXII Niedziela zwykła

Łk 14, 1. 7-14

Pokora w cenie

Wielu rzeczy Jezus Mistrz chce nauczyć swoich uczniów wszystkich epok. Dzisiejsza lekcja brzmi:”Kto się wywyższa, będzie poniżony” (Łk 14, 11). Pokora jest jedną z podstawowych cech chrześcijanina. Jezus potwierdził to całym swoim życiem. Maryja przy zwiastowaniu określiła siebie Służebnicą Pańską. Święty Paweł napominał Rzymian: „Nie zabiegajcie o to, co wyniosłe” (Rz 12,16). Dlaczego mam zapominać o sobie? Odpowiedź jest prosta. Jeśli nie postawię Boga i drugiego człowieka w centrum swojego życia, zmarnuję je. Pycha będzie kazała mi wierzyć, że jestem najważniejszą osobą i wszystko ma być podporządkowane mnie. Z Bogiem włącznie. Wiara musi być budowana na prawdzie. Stąd Św. Teresa określała pokorę jako kroczenie w prawdzie. A prawda jest taka, że Jezus przyszedł na świat jako wyzwalająca, bezinteresowna miłość. W tym mam Go naśladować, a bezinteresowność powinna się stać towarzyszką mojego myślenia i działania.

Duchu Święty, pomóż mi zrozumieć, że tylko pokorna miłość, szukająca dobra drugich, przynosi prawdziwą radość i nie zostanie zapomniana na wieki. Umocnij mnie, abym szedł przez życie w tej prawdzie.

 

 • Dziś w naszej parafii odpust ku czci naszej patronki Błogosławionej Anieli Salawy.
 • Dziś także wypada 80 rocznica wybuchu II wojny światowej – jest to dzień pamięci ofiar tej wojny. Obchody rocznicy odbędą się dziś na Cmentarzu Ofiar Faszyzmu w Sudwie i będą połączone z nabożeństwem w intencji poległych o godzinie 12:30.
 • Liturgiczna Uroczystość Narodzenia Najświętszej Marii Panny – Matki Bożej Gietrzwałdzkiej – wypada w niedzielę, 8 września.
 • Główne uroczystości 142 rocznicy Objawień Najświętszej Marii Panny Gietrzwałdzkiej oraz 53 Dożynki Archidiecezjalne w następną niedzielę – 8 września o godzinie 11:00.
 • Pielgrzymka piesza z Olsztynka do Gietrzwałdu idzie w sobotę – 7 września. Wyjście spod kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa o godzinie 9:00.
 • W następną niedzielę będziemy gościli w naszej parafii Siostrę Teresę Frąckiewicz, rodem z Olsztynka, aktualnie pracującą w Braniewie. Wystąpi ze słowem o tematyce misyjnej, prosząc jednocześnie o wsparcie po Mszy Świętej, przy wyjściu z kościoła.
 • W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek i I sobota września. W piątek przed południem odwiedziny chorych, po południu spowiedź pierwszopiątkowa od godziny 16:30.
 • W związku z rozpoczynającym się jutro nowym rokiem szkolnym wszystkim dzieciom, młodzieży, nauczycielom, wychowawcom i katechetom życzę błogosławieństwa Bożego, wytrwałości w nauce oraz nauczaniu.
 • W następną niedzielę na godzinę 11:00 zapraszam szczególnie pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej z przyborami szkolnymi, które na zakończenie Mszy Świętej zostana poświęcone.
 • Tradycyjnie po Mszach Świętych w niedziele będą rozdawane dzieciom obrazki nawiązujące do Ewangelii. Dzieci przygotowujące się w tym roku szkolnym do I Komunii Świętej zbierają obrazki obowiązkowo. I Komunia Święta w przyszłym roku tradycyjnie w drugą niedzielę maja. Dziś po Mszy Świętej będą rozdawane dzieciom książeczki, do których będą wklejane obrazki.
 • Powiatowa Szkoła Muzyczna w Dywitach, filia w Olsztynku, zaprasza dzieci i młodzież w wieku 7 – 16 lat do wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej 07.09.19 (sobota), o godzinie 10:00, w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Olsztynku.
 • Są jeszcze dwa wolne miejsca na pielgrzymkę do Rzymu w dniach 11-17.10.19.

XXI Niedziela zwykła

Łk 13, 22-30

Pytanie o zbawienie

Dla Izraelitów było oczywiste, że wszyscy oni będą mieć miejsce w królestwie Bożym i cieszyć się otrzymanym zbawieniem. Pytanie z dzisiejszej Ewangelii wydaje się wyrazem zainteresowania losem nie-Izraelitów i ostateczną liczbą zbawionych. W odpowiedzi Jezus zwraca uwagę na warunki niezbędne, aby wejść do zapoczątkowanego przez Niego królestwa. Czy współczesny człowiek stawia sobie pytanie o swoje własne, wieczne szczęście? Pytanie o zbawienie jest pytaniem o Boga i o relację z Nim. Zbawienie nie jest złotym dyplomem wręczanym przy bramie nieba, lecz wejściem w osobistą, niekończącą się relację miłości z Ojcem. To pytanie pomaga w nawracaniu się, zrywaniu z grzechem, z okazją do niego, w wybieraniu Boga. Póki żyję, nigdy nie jest na to za późno. Jezus chce przypomnieć, że w relacji z Nim nie ma automatyzmu ani konieczności. Jedynym zabezpieczeniem mojej wolności jest Jezus. Tylko w Nim jest moje zbawienie.

Dziękuję Ci, Panie, za przypomnienie, że zbawienie nie jest nagrodą za dobre uczynki, lecz całkowicie darmowym darem Twojej łaski. Oby moje codzienne życie było jak najlepszym jej przyjęciem.

 

 • Jutro Uroczystość Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej.
 • Odpust parafialny ku czci Błogosławionej Anieli Salawy, patronki naszej parafiibędziemy przeżywali w następną niedzielę. Kazanie wygłosi ksiądz Jan Paszulewicz. Po Mszach Świętych o godzinie 9:00 i 11:00 odmówimy wspólnie Litanię ku czci Błogosławionej Anieli Salawy, a po Mszy Świętej o godzinie 11:00 zaśpiewamy dziękczynne Te Deum.
 • Zmiana tajemnic i wspólny różaniec w następną niedzielę o godzinie 8:30.
 • Kończy się czas wakacji i zasadniczo urlopów. Wyrażamy wdzięczność Bogu za czas wypoczynku. Msza Święta w intencji dzieci, młodzieży, nauczycieli, wychowawców i katechetów na rozpoczęcie roku szkolnego będzie odprawiona w następną niedzielę o godzinie 11:00.
 • Również w następną niedzielę – 1 września – wypada 80 rocznica wybuchu II wojny światowej – jest to dzień pamięci ofiar tej wojny. Obchody rocznicy odbędą się w tym dniu na Cmentarzu Ofiar Faszyzmu w Sudwie i będą połączone z nabożeństwem w intencji poległych o godzinie 12:30.
 • 1 września to także w naszej Warmińskiej Archidiecezji Święto Matki Bożej Pokoju w Stoczku Warmińskim. Jest to dzień modlitw o pokój na świecie. (Główne uroczystości odpustowe dzisiaj).
 • We wtorekw 27 dniu miesiąca – odmówimy po Mszy Świętej modlitwę do Pani Gietrzwałdzkiej w ramach Nowenny przygotowującej do 150 rocznicy Objawień Matki Bożej.
 • W piątek Msza Święta ślubna o godzinie 16:00, w sobotę Msza Święta – również ślubna – o godzinie 17:00.
 • Dożynki na Jasnej Górze w następną niedzielę – plakat w gablocie.
 • Dziś o godzinie 13:30 Msza Święta pogrzebowa ś.p. Andrzeja Siepsiaka – lat 49. Wieczny odpoczynek racz zmarłemu dać, Panie.
 • Bóg zapłać za ofiary złożone w sierpniu na rzecz inwestycji parafialnych i wszystkim osobom zaangażowanym w zbiórkę tych ofiar. Msza Święta w intencji ofiarodawców jutro o godzinie 17:00.

XX Niedziela Zwykła

Łk 12, 49-53

Jezus — znak sprzeciwu

Dzisiejsza Ewangelia wydaje się potwierdzać opinię tych, którzy uważają, że chrześcijaństwo, tak jak inne religie, jest źródłem konfliktów i przemocy wśród ludzi. Tymczasem Jezus ogłasza nadejście Królestwa Bożego, które napotka opór sił i mentalności tego świata. On sam będzie ich ofiarą. Jezus nie przystał na to, co było do tej pory. Przyniósł rewolucję miłości, która wyrywa z egoizmu i otwiera na dar drugiego i dla drugiego. Spala siebie, aby inny mógł żyć. Jest naszym współudziałem w tym, czego sam dokonał na krzyżu. Otworzył Serce gorejące pełnią miłości. Przestrzega nas, aby się nie dziwić, jeśli przyjęcie jego miłości wzbudzi nawet w najbliższych zazdrość i odrzucenie. Nie można wtedy tracić entuzjazmu wiary. Pamiętajmy, że Eucharystia to trwanie pod krzyżem, z którego wypływa Jezusowy ogień. Niech przeze mnie zapłonie w innych.

Panie, aniołowie ogłosili Twoje przyjście jako Księcia Pokoju. Ty powiedziałeś „pozostawiam wam pokój, obdarzam was moim pokojem” (J 14, 27). Udziel swojemu Kościołowi daru jedności i pokoju. Napełnij mnie entuzjazmem wiary, abym mógł nieść ją innym.

 • Dziś o godzinie 11 będzie odprawiona Msza Święta w intencji pszczelarzy, w ramach obchodów Regionalnego Dnia Pszczelarza. W czasie tej Mszy Świętej będą poświęcone dwa witraże wstawione w tym roku. Jeden z nich ufundowany jest przez pszczelarzy.
 • We wtorek Msza Święta o godzinie 8:00, w sobotę dwie Msze Święte ślubne o godzinie 15:45 i 17:00.
 • Odpust w naszej parafii za 2 tygodnie — 1 września.

XIX Niedziela zwykła

Łk 12, 32-48

Przepis na szczęście

Każdy, kto ma świadomość, jak wielkie i niewysłowione są Boże dary udzielone nam w Chrystusie, chciałby je jak najlepiej przyjąć i jak najowocniej spożytkować, aby w ten sposób oddać chwałę Bogu i uczynić swoje życie szczęśliwym. Jezus dziś mówi: „Szczęśliwi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy przyjdzie” (Łk 12, 37). Dziwna może się wydawać ta Jezusowa recepta na szczęście. Czuwanie kojarzy się przecież z życiem w napięciu, w ciągłym niepokoju. Ale ta recepta pochodzi od Jezusa, nie jest ludzkim wymysłem. To w pewien sposób egzamin z wiary, która musi być nieustannie poddawana próbom, aby stawała się coraz mocniejszym fundamentem gmachu życia, nie tylko własnego. Wiara w obietnice Jezusa oczyszcza niepewność czuwania z pomysłów budowania królestwa tu, na ziemi. Uczy właściwych kryteriów oceny rzeczywistości i działania. Służyć, czyli realizować to, co Bóg mi powierzył, to najlepszy sposób na szczęście.

Boże Ojcze, który nie wahałeś się oddać swojego Syna, jakże nie miałbyś mi dać wszystkiego w Nim! Pomóż mi zachować czujność serca, abym zawsze był wdzięczny za udzielone dary.

 

 • Liturgiczna Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny — Matki Bożej Zielnej — wypada w czwartek 15 sierpnia. Zachęcam do przyniesienia w tym dniu bukietów z kwiatów, ziół i zbóż. Ich poświęcenie odbędzie się w czasie Mszy Świętych, które będą odprawiane w tym dniu, jak w każdą niedzielę.
 • W tym dniu jest organizowane Regionalne Święto Ziół w Skansenie. Msza Święta w Skansenie w kościele o godz. 12:00 połączona będzie z poświęceniem ziół i kwiatów.
 • W sobotę Msza Święta ślubna o godz. 16:00.
 • W następną niedzielę o godz. 11:00 będzie odprawiona Msza Święta w intencji pszczelarzy w ramach obchodów Regionalnego Dnia Pszczelarza w Olsztynku. Jest to Msza Święta zamówiona przez Rejonowe Koło Pszczelarzy w Olsztynku. W czasie tej Mszy Świętej będą poświęcone dwa witraże (w tym jeden ufundowany przez pszczelarzy).
 • Do dzisiejszego numeru „Gościa Niedzielnego” jest dołączona płyta CD z najpiękniejszymi pieśniami maryjnymi i patriotycznymi w wykonaniu Wojska Polskiego.
 • Od 15 sierpnia w wybranych kinach można oglądać film „Tajemnice Ojca Pio”. Jest to najnowsze biograficzne dzieło o wielkim świętym. Plakat w gablocie.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.

XVIII Niedziela zwykła

Łk 12, 13-21

Być bogatym przed Bogiem

Jezus uczy dziś właściwego spojrzenia na relację pomiędzy pragnieniem szczęścia w życiu a dobrami materialnymi. Wartość tych ostatnich mierzy się sposobem ich użycia. One nie mogą przeszkadzać w szukaniu prawdziwego bogactwa, które czyni ludzi bogatymi przed Bogiem. W obecnych czasach łatwo stać się wyznawcą religii posiadania, która może zniewolić każdego. Bożki majątku, chciwości, zazdrości i zawiści pojawiają się na firmamentach. Kuszące reklamy przekonują, że ludzka wartość zależy od posiadania różnych rzeczy, zniewalają nas. Tymczasem prawdziwa wolność przychodzi w Bogu, ponieważ On jest jedynym Panem mojej przyszłości. Wszystko pochodzi od Niego i przed Nim zdam kiedyś rachunek, również z tego, jak dobra materialne służyły mojemu duchowemu rozwojowi. Moje życie zależne jest od stopnia zażyłości z Bogiem. On jest Ojcem, w którego ręku zawsze  mogę się czuć bezpieczny.

Zabierz, Panie, całą moją wolność, pamięć moją, mój rozum i całą moją wolę, wszystko, co mam i posiadam. Daj mi tylko miłość Twoją i łaskę, a to mi wystarczy.

 

 • Dziś I niedziela miesiąca — niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • We wtorek — 6 sierpnia — wypada liturgiczne Święto Przemienienia Pańskiego.
 • W poniedziałek i czwartek Msza Święta o godz. 8:00
 • Czwarte czuwanie modlitewne w intencji o trzeźwość Polskiego Narodu oraz o uwolnienie od wszelkich zniewoleń odbędzie się w Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w dniu 10.08.2019 — w sobotę. Plakat w gablocie.
 • W minionym tygodniu odszedł do wieczności nasz parafianin śp. Michał Cybulski — lat 42. Wieczny odpoczynek racz zmarłemu dać, Panie.

XVII Niedziela zwykła

Łk 11,1-13

„Panie, naucz nas modlić się”

Wiara jest relacją osobową, czyli spotkaniem Boga z człowiekiem. Jej wzrost zależy od stałości i jakości komunikacji Z Bogiem. Jej wyrazem jest codzienna modlitwa. Dziś Jezus przypomina, jak jest ona ważna. W modlitwie zawsze będę uczniem. Nawet ucząc jej innych (np. dzieci), sam potrzebuję postawy pokornej otwartości. Po raz kolejny proszę Jezusa, aby pomógł mi w dialogu z Bogiem. Jezus pokazuje mi trzy ścieżki i zachęca, aby iść nimi wszystkimi. Na modlitwie mam prosić, w ten sposób wyrażam wiarę w dobroć i wszechmoc Boga, który nigdy nie pozostawia mojej modlitwy niewysłuchanej. Na modlitwie mam szukać, czym jest wola Boża względem mnie i jak ją realizować. Na modlitwie mam wreszcie kołatać, angażować w ten dialog całego siebie z całym swoim życiem. W modlitwie „Ojcze Nasz” to wszystko znajdę. Codziennie, bez wyjątku.

Bądź, Panie Jezu, moim nauczycielem modlitwy. Chcę wpatrywać się w Twoją zażyłą rozmowę z Ojcem i codziennie Cię w tym naśladować. Proszę Cię o Twoją cierpliwość i posłuszeństwo dla mojego serca.

 

 • Zgodnie z zapowiedzią dziś po Mszy Świętej będzie poświęcenie pojazdów. Przy tej okazji będą zbierane dobrowolne ofiary na misje w ramach Miva Polska, na zakup środków transportu.
 • We wtorek – 30 lipca – wyrusza z Olsztyna 36 Warmińska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę.
 • W tym tygodniu wypada też I czwartek, I piątek i I sobota sierpnia. W piątek przed południem odwiedziny chorych.
 • Następna – I niedziela miesiąca to niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • Zmiana tajemnic różańcowych w następną niedzielę o godzinie 8:30.
 • Bóg zapłać za ofiary złożone w lipcu na rzecz inwestycji parafialnych. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w zbiórkę tych ofiar. Msza Święta w intencji ofiarodawców dziś o godzinie 17:00.
 • Stowarzyszenie „Wspólnie dla Olsztynka” zaprasza w dniu 1 sierpnia na obchody 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Plakat w gablocie.

XVI Niedziela zwykła

Łk 10, 38-42

Ugościć Boga

Dom Marii i Marty jest  miejscem, w którym Jezus zawsze odnajduje atmosferę sprzyjającą odpoczynkowi, gościnność we wszystkich wymiarach. A jednocześnie pozwala obu siostrom doświadczyć, jak ubogacające jest podejmowanie tego Gościa. Gościnność jest piękną cechą człowieka. Czy jednak zawsze ktoś przeze mnie goszczony odejdzie ubogacony? Wiele trudu wkładamy, aby zadbać o potrzeby jego ciała, Jezus nie gani gościnności Marty, lecz pokazuje, że człowiek, to nie tylko żołądek do napełnienia. Gościnność to przede wszystkim spotkanie. To dar czasu, aby przyjąć kogoś ze wszystkimi radościami i problemami, które przynosi. Wysłuchać, doradzić, razem pomilczeć lub popłakać. A przede wszystkim w centrum postawić Chrystusa, w Nim wszystko odnaleźć. Czy moja gościnność jest znakiem wiary dzielonej z innymi?

Pomóż mi, Panie, abym nosił w swoim sercu troskę o Twoją obecność w drugim człowieku. Niech każdy rodzaj Twojej obecności będzie doświadczeniem ubogacającym: W słowie Twojej mądrości i w służbie miłości braciom.

 

 • Dziś wypada 23 rocznica poświęcenia kaplicy, krzyża i placu pod budowę naszego kościoła.
 • W następną niedzielę z okazji święta Świętego Krzysztofa – patrona podróżnych i kierowców, po Mszach Świętych będzie poświęcenie pojazdów. Przy tej okazji będą zbierane dobrowolne ofiary na misje, na zakup środków transportu.
 • W czwartek Msza Święta o godzinie 8:00.
 • W piątek Msza Święta z okazji 40 rocznicy ślubu o godzinie 15:45.
 •  W sobotę Msza Święta połączona ze ślubem o godzinie 17:00.
 • W minionym tygodniu odeszła do wieczności ś.p. Irena Zenc – lat 82. Pogrzeb jutro o godzinie 11:00. (Nie będzie Mszy Świętej o godzinie 17:00). Wieczny odpoczynek racz zmarłej dać Panie.

XV Niedziela zwykła

Łk 10, 25-37

Dialog zbawienia

Zbawienie to nie tylko sprawa własna ludzi albo tylko zależna od Boga. To rzeczywistość, która tworzy się w spotkaniu Bożego daru z wolną wolą człowieka.To toczący się codziennie dialog Boga i człowieka na temat zbawienia. Bóg mówi: – Kochaj całym sercem, kochaj, jak siebie samego. Człowiek pyta: – kogo mam kochać? Bóg mówi: – wszystkich, których spotkasz na swojej drodze. Wszystkich bez wyjątku, bo chodzi przecież o osiągnięcie zbawienia, a ku temu nie ma innej drogi, niż całkowita miłość. Jezus, który z troską pochyla się nad wszystkimi „współumarłymi”, zachęca dziś na nowo do odpowiedzi czynem. Widząc potrzebę miłości należy działać, a nie pytać, czy temu lub tamtemu człowiekowi warto okazać miłosierdzie. Zbawienie to logika Bożej miłości, która pochyla się nad każdym. On postawił mnie tam, gdzie jestem, nie po to, abym wzbudzał pytania, lecz był odpowiedzią.

Wdzięczny jestem, Panie Boże, że w swoim Synu obdarzyłeś mnie pełnią swojej miłości. Daj mi odwagę i wytrwałość w jej przyjmowaniu, abym moimi czynami okazywał ją tym, którzy tego potrzebują.

 

 • Przypominam, że w każdą środę odmawiamy Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, natomiast w piątki Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
 • W sobotę Msza Święta połączona ze ślubem o godzinie 16:00.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.