Parafia p.w. Bł. Anieli Salawy w Olsztynku

XXXIII Niedziela zwykła

Łk 21, 5-19

Droga ucznia Jezusa

Tylko droga wyznaczona przez Jezusa wiedzie człowieka ku prawdziwej, spełnionej przyszłości. To jednak droga niezrozumienia i prześladowań. Uczniów czeka los Mistrza. Nie jest to droga samotna, to droga Jezusa i Kościoła. W pełnym przylgnięciu do Jezusa żywa wiara nie ma nic wspólnego z naiwnością. Liczne prywatne wizje przypisują sobie znajomość końca świata. Zwodzą kłamliwymi obietnicami, rzekomymi objawieniami, fałszywymi interpretacjami słowa Bożego. Łatwo zatracić wiarę i rozeznanie wśród mnóstwa sekt, ludobójczych ideologii, fałszywego mistycyzmu. zamiast wiary, osobistej więzi z Bogiem człowiek staje się przywiązany do swoich wyobrażeń Boga. Tymczasem Jezus pozostawił siebie i swoje Słowo w Kościele. Dał nam Ducha Świętego, który gwarantuje Kościołowi wierność prawdzie.

Duchu Święty, prowadź mnie drogą Jezusową. Bądź Duchem Prawdy w chwilach zwątpień i pokus świata. Umacniaj mnie, abym całym sobą mógł przylgnąć do Jezusa.

 

 • W następną niedzielę zakończenie roku kościelnego (liturgicznego) Uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata. Po Mszy Świętej o godzinie 9:00 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata.
 • W następną niedzielę ofiary złożone na tacę będą przeznaczone na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie.
 • Także w następną niedzielę będziemy gościli w naszej parafii Siostrę Jolantę Kisiel ze zgromadzenia ss. Dominikanek. Siostra pracuje w Rosji, w Obwodzie Kaliningradzkim i opowie nam o sytuacji Kościoła w tym rejonie. Prosi też o wsparcie.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”
 • Próba chóru w sobotę o godzinie 18:00. Zapraszamy wszystkich chętnych.
 • Komunikat Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego, Metropolity Warmińskiego dotyczący procesu beatyfikacyjnego kard. Stanisława Hozjusza. archwarmia.pl/wp-content/uploads/2019/11/komunikat.pdf
 

XXXII Niedziela zwykła

Łk, 20, 27-38

Bóg żywych

Zacieśnianie perspektywy życia prowadzi do wyszukiwania sztucznych problemów. Mogą być one próbą podważania autorytetu Jezusa. Jezus zachowuje spokój. Jest pewien swoich racji. Wykorzystuje tę sytuację, aby udzielić nam życiowej lekcji. Mówi dziś, abyśmy patrzyli na życie zarówno swoje, jak i tych, którzy już odeszli, w perspektywie pewności zmartwychwstania, nadziei życia równego aniołom. To mobilizuje do walki, aby nie poddawać się żadnemu panowaniu oprócz Jezusowego. Jezus zaprasza do przeżywania życia w zadziwieniu z nieosiągalnej naszymi siłami godności dziecka Bożego. Pomaga odkrywać, że Bóg jest Bogiem życia i nie chce śmierci grzesznika. Potrafi ożywić to, co wydaje się  już nieodwracalnie martwe.

W Tobie, Panie, jest źródło mojego obecnego życia, a w Twoim zmartwychwstaniu nadzieja na życie wieczne. Niech ta nadzieja przeniknie moje myślenie i ukierunkowuje wybory mojego serca.

 

 • Jutro – 11 listopada – wypada 101 rocznica Odzyskania Niepodległości Polski. Gminne uroczystości rozpoczną się Mszą Świętą o godzinie 10:30 w intencji Ojczyzny w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po Mszy Świętej przemarsz i złożenie kwiatów pod tablicą „Orła Białego”. Patriotyczna akademia  o godzinie 12:30 w sali widowiskowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku.
 • Msza Święta w naszym kościele w tym dniu o godzinie 8:00.
 • 11 listopada wypada 19 rocznica poświęcenia naszego dzwonu i plebanii.
 • W sobotę – 16 listopada – wypada liturgiczne Święto Najświętszej Marii Panny Ostrobramskiej – Matki Miłosierdzia.
 • Dziś XI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym – z Kościołem w Potrzebie. Po Mszy Świętej będą przy wyjściu zbierane dobrowolne ofiary jako pomoc Kościołowi w Potrzebie.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.

XXXI Niedziela zwykła

Łk 19, 1-10

Koniecznie chcieć zobaczyć Jezusa

Ciekawość często pełni w naszym życiu rolę bardzo twórczą. Staje się inspiracją wielu badań i odkryć. Pozwala lepiej poznać samego siebie i oczekiwania innych. Prowadzi do budowania bardziej owocnych relacji. A co najważniejsze, może być też początkiem nawrócenia. Patrząc na Zacheusza, odnosi się wrażenie, że niczego mu nie brakowało: miał władzę i pieniądze. Może więc pragnienie zobaczenia Mistrza z Nazaretu było kaprysem próżności. Ale uczynił wszystko, aby je zaspokoić. Możemy podziwiać jego aktywność i determinację,  jednocześnie pamiętając o tym, że to sam Jezus wcześniej wzbudził w nim to pragnienie. Zapragnął stać się domownikiem jego życia. Ta ewangeliczna scena jest przykładem działania Boga. Najpierw daje On człowiekowi swoją łaskę, a jeśli ten na nią odpowie, to zamieszka w nim zbawienie.

Boże Ojcze, niech Twój Duch ożywia we mnie niegasnące pragnienie poznania Ciebie, abym mógł lepiej poznać siebie, służyć innym i zostać poznany przez Ciebie na całą wieczność.

 

XXX Niedziela zwykła

Łk 18, 9-14

Dwa sposoby modlitwy

Jezus mówi dziś o dwóch sposobach rozumienia i przeżywania relacji z Bogiem. Dla faryzeusza centrum tej relacji jest on sam. Za to, jaki jest, dziękuje nie Bogu, lecz sobie samemu. A celnik, daleko w cieniu, świadomy swojej grzeszności, pokornie prosi o jedno, czego naprawdę potrzebuje, a czego Bóg nie może mu odmówić: o miłosierdzie. W świetle tych dwóch postaw winniśmy spojrzeć na naszą osobistą relację z Bogiem. Drogi do kościoła mogę nauczyć się na pamięć, wyrobić sobie nawyk stawiania się w nim każdej niedzieli, ale czy zawsze pamiętam o celu swojej tam obecności? Jestem oczekiwany. Mam stanąć w prawdzie przed Bogiem, nie po to, aby się usprawiedliwiać lub potępiać, lecz uczyć się dziękować, uznając w Bogu dawcę wszelkich darów i prosić o miłosierdzie, ufając w Jego odradzającą miłość. Modlitwa staje się odkrywaniem prawdy o Bogu Ojcu, a w jej świetle poznawaniem prawdy o sobie, która wyzwala, bo przybliża do Ojca.

Boże, bądź miłosierny dla mnie, grzesznego. Wspomagaj mnie swoją łaską, abym potrafił w spotkaniu z Tobą odkrywać prawdę o sobie i odchodzić umocniony. W środę ostatnie nabożeństwo różańcowe.

 

 • W czwartek ostatnie nabożeństwo różańcowe.
 • Uroczystość Wszystkich Świętych obchodzimy w najbliższy piątek – 1 listopada. Msze Święte w tym dniu będą odprawione o godzinie 9:00 i 11:00. Nie będzie Mszy Świętej o godzinie 17:00. Procesja żałobna z naszego kościoła na cmentarz komunalny bezpośrednio po Mszy Świętej o godzinie 11:00. Na cmentarzu nabożeństwo za zmarłych. Po nabożeństwie będzie okazja do poświęcenia nowych krzyży i pomników nagrobnych.
 • Natomiast na cmentarzu przy ulicy Grunwaldzkiej nabożeństwo za zmarłych będzie o godzinie 13:30.
 • Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, tzw. Dzień Zaduszny, wypada w sobotę – 2 listopada.
 • Dniem Zadusznym rozpoczyna się Tydzień Modlitw za Zmarłych – do 8 listopada włącznie. Od soboty do następnego piątku włącznie będzie odprawiane nabożeństwo za zmarłych, tzw. wypominki o godzinie 16:30. W następną niedzielę odmówimy wspólnie różaniec za zmarłych o godzinie 8:30. Natomiast przez cały listopad będzie odprawiana Msza Święta zbiorowa za tych zmarłych z naszych rodzin, których imiona wypisaliśmy na kartkach.
 • Kartki na wypominki i Mszę Świętą zbiorową są wyłożone na półce z prasą.
 • W związku z tym, że w tym miesiącu I piątek wypada w Uroczystość Wszystkich Świętych, w tym dniu nie będzie odwiedzin chorych.
 • W następną, pierwszą niedzielę miesiąca wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu w czasie Mszy Świętych o godzinie 9:00 i 11:00.
 • Składam serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone w październiku na rzecz inwestycji parafialnych oraz wyrażam wdzięczność osobom zaangażowanym w zbiórkę tych ofiar. Msza Św. w intencji ofiarodawców jutro o godzinie 17:00. W minionym miesiącu porządkowaliśmy ogród, w którym zostały wycięte świerki, natomiast w ich miejsce posadzono tuje w ilości ponad 160 sztuk. Czekamy też na marmur, którym obłożone zostaną ołtarze boczne.
 • Podczas liczenia wiernych obecnych na Mszy Świętej w niedzielę 28 października (dominicantes), frekwencja wyniosła 24 % w stosunku do wszystkich zameldowanych na terenie parafii – t.j. 1930 osób. Aktualnie aż 395 osób zameldowanych nie mieszka na terenie parafii, 62 osób nie odwiedzam po kolędzie. Frekwencja w stosunku do faktycznej liczby parafian aktualnie zamieszkujących na terenie parafii wynosi 31,5 %. Na Mszach Świętych w tę niedzielę były obecne 464 osoby. Do Komunii Świętej przystąpiło 199 osób, podobnie jak przed rokiem.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”. Od dziś cena numeru wynosi 6 złotych.

XXVIII Niedziela zwykła

Łk 17, 11-19

Wdzięczność i posłuszeństwo

Bóg jest hojnym dawcą. Nieustannie obdarowuje łaskami zwyczajnymi i nadzwyczajnymi. Aby to odkryć, potrzeba wdzięczności. Uznanie bycia obdarowanym jest pierwszym krokiem w efektywnym posługiwaniu się wszystkim, co otrzymaliśmy. Wdzięczność to również ufność, że Bóg wie najlepiej, czym nas obdarować i w jaki sposób. W dzisiejszej Ewangelii odpowiedź Jezusa wydaje się nie mieć nic wspólnego z prośbą trędowatych. Przepisy prawa rygorystycznie określały procedurę potwierdzenia oczyszczenia z trądu. Tymczasem ci chorzy mają udać się do kapłanów, nadal skażeni trądem. Warto wyruszyć w drogę ku kapłanom, ku pośrednikom Bożej mocy i łaski. Zaufać Chrystusowi, to przyjąć Jego pomoc w taki sposób, jaki On wskazuje. Wówczas możemy doświadczyć nie tylko uzdrowienia ciała, lecz przede wszystkim serca, które rozpozna w Jezusie Zbawiciela i pełne ufności odda się Jemu.

Pragnę, Panie, zawsze z wdzięcznością przyjmować Twoje dary, widzieć w nich ojcowską miłość, którą stale mnie obdarzasz. Niech moja wdzięczność wyraża się w posłuszeństwie Twoim zamiarom.

 

 • Dziś w Dniu Papieskim, obchodzonym w Polsce od 19 lat, po Mszach Świętych będą zbierane ofiary na fundusz stypendialny dla uzdolnionej młodzieży z małych miejscowości i z rodzin najuboższych.
 • Jutro wypada także święto Komisji Edukacji Narodowej – Dzień Nauczyciela. Z okazji tego dnia wszystkim nauczycielom, katechetom i wychowawcom składam najlepsze życzenia: wytrwałości, cierpliwości, spokoju, ludzkiej satysfakcji i wdzięczności oraz błogosławieństwa Bożego w pracy zawodowej, a także w życiu rodzinnym i osobistym.
 • W piątek – 18 października – wypada liturgiczne Święto Świętego Łukasza Ewangelisty – patrona służby zdrowia. Wszystkim pracownikom tej profesji życzę Bożego błogosławieństwa i Bożego Ducha w tym szczególnym posługiwaniu ludziom chorym.
 • W następną niedzielę rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Ofiary zbierane na tacę będą przeznaczone na misje.
 • Kartki na wypominki i Mszę Św. zbiorową, odprawianą przez cały listopad, są wyłożone na półce z prasą.
 • Zachęcam do wspólnej modlitwy różańcowej przez cały październik. Dzieci zapraszam w środę, młodzież w czwartek.

XXVII Niedziela zwykła

Łk 17, 5-10

Wiara – wierność w małych rzeczach

Uczniowie byli świadomi słabości swojej wiary. Sam Jezus nazywał ich ludźmi małej wiary. Starali się o jej wzrost, ale byli jednocześnie świadomi, że to nie zależy od nich. My także staramy się żyć wiarą. Stąd pytamy czasami, co jest wolą Boga w naszym życiu. Nie widząc jednak wielkich wyzwań, lekceważymy wierność w rzeczach drobnych, chcemy narzucić Bogu własną wolę. On dziś przypomina i zachęca, abyśmy ćwiczyli wierność w rzeczach małych, motywowani Jego wolą. Gdy przyjdzie sukces, nie możemy przypisywać chwały samym sobie. Gdy przyjdzie trud walki, nie wolno zapomnieć, że On  nas  tu postawił i stąd wydostanie. Ofiarujmy samych siebie Bogu i patrzmy, ile miłości wkładamy w każdy nasz czyn. To znak naszej wielkości, która wypływa z wiary.

Ty wiesz, Panie, że chcę iść przez życie drogą wiary. Ale Ty znasz mnie najlepiej i widzisz jej słabości. Proszę Cię dziś mocno i pokornie, przymnóż mi wiary!

 

 • Dziś pierwsza niedziela miesiąca – niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • Także dzisiaj, jak co roku w pierwszą niedzielę października, po Mszy Świętej będą zbierane dobrowolne ofiary do puszek na potrzeby Caritas Archidiecezji Warmińskiej. Zbiórka będzie przeznaczona na budowę pierwszego w województwie warmińsko-mazurskim hospicjum stacjonarnego dla dzieci. 
 • Natomiast w następną niedzielę – w Dniu Papieskim – w ramach dzieła Nowego Tysiąclecia, po Mszach Świętych będą zbierane dobrowolne ofiary na fundusz stypendialny dla uzdolnionej młodzieży z małych miejscowości i z rodzin najuboższych.
 • Zachęcam do wspólnej modlitwy różańcowej codziennie o godzinie 16:30, w niedziele o godzinie 8:30. Dzieci zapraszam w środę, młodzież i kandydatów do bierzmowania z klas VIII w czwartek.
 • Jutro wypada liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Różańcowej. Jest to Święto Patronalne Kółek Różańcowych. Zapraszam na wspólny różaniec w intencji wszystkich członków Kółek Różańcowych i Mszę Świętą.
 • Triduum Różańcowe w intencji pokoju na świecie i rodzin odbędzie się w Gietrzwałdzie w najbliższy weekend – 11-13.10.2019. Plakat na ten temat w gablocie. Główna Msza Święta w intencji wspólnot różańcowych w następną sobotę o godzinie 14:00.
  archwarmia.pl/wydarzenia/xx-triduum-rozancowe-w-gietrzwaldzie
 • W najbliższy piątek grupa 40 osób udaje się z siedmiodniową pielgrzymką do Rzymu i San Giovanni Rotondo, miejsca związanego ze Św. Ojcem Pio oraz innych miejsc. Pielgrzymka rozpocznie się wspólną Mszą Św. w nocy z czwartku na piątek (24:00), potem wyjazd na lotnisko do Warszawy. Powrót w następny czwartek wieczorem.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • Katolicka Odnowa w Duchu Świętym – Wspólnota Emaus z Gryźlin organizuje Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy od 10 października. Plakat na ten temat w gablocie, ulotki na półce z prasą.

XXVI niedziela zwykła

Łk 16, 19-31

Prorocka obietnica Jezusa

Przypowieść Jezusa stawia przed naszymi oczami obraz tego świata, gdzie niewielka grupa ludzi pławi się w bogactwach, a wielka rzesza cierpi biedę i obojętność. Odwrócenie sytuacji w życiu przyszłym to prorocka obietnica obudzenia sumień bogatych, a zarazem zapewnienia wszystkich, że Bóg nie jest obojętny na tę sytuację i Jego sprawiedliwość zwycięży. Nie wolno jednak zapomnieć, że w Bożym planie zbawienia człowieka nic nie dzieje się nagle. Pan przez proroków zapowiadał przyjście Mesjasza, przez Kościół wzywa nas do nawrócenia. Jego zbawienie jest dla każdego i nikt nie jest przez Niego zapomniany. Jak Bóg pamięta o nas, tak my mamy pamiętać o innych. Być dla nich znakiem zbawiającego Boga i dostrzegać w nich Jego obecność. Bóg błogosławi tym, którzy przychodzą z pomocą ubogim, a odrzuca tych, którzy się od nich odwracają. Jezus stał się ubogi, aby nas uczynić uczestnikami Bożego bogactwa na wieki. Prośmy o mądrość naśladowania Go.

Dziękuję Ci, Panie, za Twoją sprawiedliwość, która zawsze o mnie pamięta. Daj mi cierpliwość w jej naśladowaniu i wrażliwość serca na bogactwo Twojej łaski.

 

 • Dziś poświęcenie różańców dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej.
 • We wtorek rozpoczyna się październik, miesiąc wspólnej modlitwy różańcowej. Serdecznie zapraszam do tej modlitwy przez cały ten miesiąc, codziennie o godzinie 16:30, w niedziele o godzinie 8:30.
 • We wtorek na wspólny różaniec zapraszam młodzież z klas VIII przygotowującą się do bierzmowania.
 • Dzieci, w tym dzieci dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej obowiązkowo, zapraszam na wspólny różaniec w środę na godzinę 16:30.
 • W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. W piątek przed południem odwiedziny chorych. Po południu Spowiedź Św. od godziny 16:00.
 • Następna pierwsza niedziela miesiąca to także niedziela Adoracji Najświętszego Sakramentu na Mszach Świętych o godzinie 9:00 i 11:00.
 • W następną niedzielę po Mszach Świętych będą zbierane dobrowolne ofiary do puszek na potrzeby Caritas Archidiecezji Warmińskiej.
 • Osoby, które chcą korzystać z pomocy żywnościowej na takich samych warunkach, jak w roku ubiegłym, proszone są o dostarczenie skierowania z MOPS-u.
 • W sobotę Msza Święta ślubna o godzinie 16:30.
 • Bóg zapłać za ofiary złożone we wrześniu na rzecz inwestycji parafialnych i wszystkim osobom zaangażowanym w zbiórkę tych ofiar. Msza Święta w intencji ofiarodawców dziś o godzinie 17:00. W minionym miesiącu wykonano nową posadzkę betonową wraz z ociepleniem w kaplicy. Rozprowadzono też nową instalację elektryczną w kaplicy. Dziękuję przy tej okazji Panom Markowi i Robertowi za wykonanie tej instalacji. Wycięto też wszystkie świerki wokół parkingu przy plebanii i w to miejsce posadzono tuje. Dziękuję ogrodnikom z naszej parafii za ofiarowane tuje.
 • Triduum Różańcowe w intencji pokoju na świecie i rodzin odbędzie się w Gietrzwałdzie w najbliższy piątek, sobotę i niedzielę. Plakat na ten temat w gablocie. Główna Msza Święta w intencji wspólnot różańcowych w następną niedzielę o godzinie 14:00.

XXV Niedziela zwykła

Łk 16, 1-13

Zarządca, nie właściciel

Bogactwo często utożsamiane jest ze szczęściem. Wielu myśli, że posiadając obfitość dóbr, o nic nie musi się troszczyć. Chęć ich posiadania staje się więc często głównym celem życia. W tej filozofii życia chętnie powierzamy nasze dobra tym, którzy obiecują ich szybkie i duże pomnożenie. W ten sposób wyrażamy im nasze zaufanie. Doświadczenie życiowe mówi, że nie zawsze jednak dobrze na tym wychodzimy. Dzisiaj Jezus chce uświadomić każdemu z nas, że wszystko w naszym życiu jest Bożym darem. Wielkie zaufanie ma do mnie Bóg, kiedy powierza mi dar życia, talenty, odpowiedzialność za bliskich, a może za wielu innych. Te wszystkie dary nie mogą mi absolutnie przesłonić Dawcy. Nie mogę zapominać, że służę jedynie Bogu. Wieczorna modlitwa jest dobrą chwilą, abym, jako zarządca zdał sprawę Właścicielowi z tego, co mi powierzył, a zwłaszcza z tego, czy wszystkim, co mi powierzył, służę Jemu. I podziękował za Jego zaufanie.

Dziękuję Ci, Boże, za Twoją miłość, którą tak hojnie mnie obdarowujesz. dziękuję Ci za zaufanie. Chcę posługiwać się zgodnie z Twoją wolą tym, co mi powierzasz.

 

 • Dziś odbywają się Dożynki Wojewódzkie w Skansenie, które rozpoczną się Mszą Św. o godzinie 12:00 pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Seniora Edmunda Piszcza.
 • Ofiary zbierane na tacę są przeznaczone na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie.
 • We wtorek Msza Święta o godzinie 8:00.
 • W piątek – 27 dnia miesiąca – nabożeństwo gietrzwałdzkie.

XXIV Niedziela zwykła

Łk 15, 1-32

Miłosierdzie – imię Boga

Zatrzymajmy się przed obrazem Boga, jaki się objawia w przypowieściach, aby lepiej pojąć misję zbawienia Jezusa Chrystusa jako Tego, który „przyjmuje grzeszników i jada z nimi” (Łk 15, 2). Każdy z nas się tu odnajdzie, ponieważ relacja z Jezusem objawia prawdę o nas samych. Wobec najświętszego Boga zawsze będziemy grzesznikami, niegodnymi Jego przyjaźni. Ale grzesznikami miłowanymi bezgranicznie, których Jezus chce mieć blisko, przy jednym stole. Jego bliska obecność zachęca i umożliwia pełne oddania i wdzięczności życie wiarą. Jednocześnie broni przed wykluczaniem innych z Bożej miłości. On każdego pragnie mieć blisko i nie chce, aby ktoś bał się Jego miłości. Boża radość z nawrócenia choćby jednego grzesznika może nam pomóc być bardziej miłosiernymi.

Wielka jest radość w Twoim sercu, najlepszy nasz Ojcze, kiedy możesz okazać mi swoje miłosierdzie. Pozwól mi doświadczać tej radości, kiedy czynisz mnie narzędziem Twojego miłosierdzia.

 

 • Dziś po Mszy Świętej o godzinie 11:00 spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się w tym roku szkolnym do I Komunii Świętej.
 • Także dziś próba chóru po Mszy Świętej o godzinie 17:00.
 • W następną niedzielę, 22 września, na terenie naszej parafii, w Skansenie, odbędą się już po raz dziewiąty Dożynki Wojewódzkie, które rozpoczną się Mszą Św. o godzinie 12:00 pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Seniora Edmunda Piszcza. W związku z powyższym w następną niedzielę nie będzie Mszy Świętej o godzinie 11:00 w naszym kościele. W tym dniu wstęp do Skansenu jest wolny.
 • Młodzież z klas VIII, przygotowującą się w tym roku szkolnym do bierzmowania, zapraszam we wtorek na godzinę 17:00. Po Mszy Świętej spotkanie. Proszę zabrać ze sobą indeksy. Natomiast młodzież z klas VI i VII, w ramach przygotowania dalszego do bierzmowania zapraszam w czwartek na godzinę 17:00. Po Mszy Świętej spotkanie.
 • W związku z pogrzebem, który odbędzie się jutro o godzinie 12:00, nie będzie Mszy Świętej o godzinie 17:00.
 • W sobotę Msza Święta ślubna o godzinie 16:00.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.

XXIII Niedziela zwykła

Łk 14, 25-33

Warunki bycia uczniem Jezusa

Bycie uczniem Chrystusa to nie osobisty wybór, lecz Jego zaproszenie. Chcąc być Jego uczniem, nie można stawiać Mu warunków. Jeśli jest prawdą, że Jezus zaprasza każdego do grona swoich uczniów, to nie można zapominać, że jest prawdą również to, że On stawia konkretne warunki bycia Jego uczniem. Czy w ten sposób zabiera człowiekowi wolność? Wręcz przeciwnie, On wyzwala z relacji lub przywiązań, które mogą zniewolić do tego stopnia, że Bóg nie będzie w życiu najważniejszy. Jeśli całe serce jest dla Niego, to jest w nim miejsce również dla innych. Wtedy miłość jest zdrowa i rozwijająca. Jeśli ktoś lub coś stanie się ważniejsze od Niego, człowiek marnuje swoje życie. Tylko Bóg może dać życiu pełnię. Jest nią On sam tu, na ziemi, a przede wszystkim w wieczności.

Panie, chciałbym móc wyznać za Karolem de Foucauld: „Odkąd poznałem Boga, wiedziałem, że nie mogę żyć jak tylko dla niego”.

 

 • Dziękuję Siostrze Teresie Frąckiewicz za obecność w naszej parafii i przybliżenie tematyki misyjnej oraz działalności Sióstr Katarzynek.
 • Dziś odbywają się uroczystości odpustowe w 142 rocznicę Objawień Najświętszej Marii Panny w Gietrzwałdzie i 53 Dożynki Archidiecezjalne.
 • Za dwa tygodnie, 22 września, na terenie naszej parafii, w Skansenie, odbędą się już po raz dziewiąty Dożynki Wojewódzkie, które rozpoczną się o godzinie 12:00. W związku z powyższym w tym dniu nie będzie Mszy Świętej o godzinie 11:00 w naszym kościele.
 • W najbliższą sobotę – 14 września – wypada Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Archidiecezja Warmińska włącza się w modlitewną akcję „Polska pod Krzyżem”, która odbędzie się w tę sobotę. Główne spotkanie modlitewne odbędzie się na lotnisku Włocławek-Kruszyn. Tego dnia tradycyjnymi centrami kultu Krzyża Pańskiego w naszej Archidiecezji będą świątynie w Braniewie, Chwalęcinie, Głotowie, Klebarku Wielkim, Klonie, Korszach, Lidzbarku Warmińskim, Miłakowie, Olsztynie, Szczytnie, Szestnie i Gietrzwałdzie. informacje na ten temat w gablocie.
 • W sobotę – 14 września – Msza Święta w naszym kościele będzie o godzinie 13:00 (połączona z chrztem św.)
 • W następną niedzielę – 15 września –  z okazji 50. rocznicy powstania zespołu Soli Deo odbędzie się spotkanie członków chóru i zespołu. Uroczystość rozpocznie się Mszą Świętą z udziałem członków zespołu o godzinie 12:00 w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Informacje na ten temat w gablocie.
 • Tradycyjnie po Mszach Świętych w niedziele będą rozdawane dzieciom obrazki nawiązujące do Ewangelii. Dzieci przygotowujące się w tym roku szkolnym do I Komunii Świętej zbierają obrazki obowiązkowo. I Komunia Święta w przyszłym roku tradycyjnie w drugą niedzielę maja. Dziś po Mszy Świętej będą rozdawane dzieciom książeczki, do których będą wklejane obrazki.
 • Poświęcenie tornistrów – dziś po Mszy Świętej o godzinie 11:00.