Parafia p.w. Bł. Anieli Salawy w Olsztynku

II Niedziela Wielkiego Postu

Łk 9, 28 b-36

Przebywanie z Bogiem

Bóg nie zapomina o mnie, dlatego codziennie wzywa do dialogu modlitwy. Chce, by to spotkanie było ubogacające i umacniające. Modlitwa jest spotkaniem z Bogiem, w którym lepiej Go poznaję, a On wskazuje mi, jak mam żyć i daje niezbędne ku temu łaski. Najpierw potrzebuję żywej świadomości, że przebywam przed żywym, prawdziwym Bogiem. On ciągle to potwierdza, choć nie mogę Go zobaczyć oczami, tak jak apostołowie na górze. Jednocześnie muszę nadstawić uszu: Bóg mi przypomina, że Jezus jest prawdziwym Bogiem, Jego Jedynym Synem. Istotą mojego bycia chrześcijaninem jest ufne posłuszeństwo Jezusowi. Miłość skraca drogę od słuchania do posłuszeństwa.

Przemień, Panie, moje serce, aby zawsze Ciebie szukało i umacniało się Twoją obecnością, wtedy łatwiej będzie mi zobaczyć, że droga posłuszeństwa wiedzie do zmartwychwstania.

 

 • W dzisiejszą II Niedzielę Wielkiego Postu tradycyjnie po Mszy Świętej będą zbierane dobrowolne ofiary na potrzeby misji, które za pośrednictwem Dzieła Pomocy Misjom Ad Gentes zostaną przeznaczone na realizację projektów ewangelizacyjnych i humanitarnych.
 • Zachęcam serdecznie i zapraszam do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. Jest to wyraz naszej wiary i zaangażowania w duchowe przeżywanie Wielkiego Postu oraz zrozumienia dla tajemnicy Odkupienia, które dokonało się przez mękę i śmierć Chrystusa. Droga Krzyżowa w każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 16:30.  Zachęcam serdecznie do wspólnego udziału w tym nabożeństwie, obowiązkowo dzieci przed I Komunią Świętą i młodzież przed bierzmowaniem. Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu o godzinie 8:45.
 • Pamiętajmy też o osobistych umartwieniach i postanowieniach na Wielki Post. Jest wystawiona skarbona, do której możemy składać jałmużnę wielkopostną z myślą o biednych.
 • Próba chóru dziś o godzinie 18:00.
 • Liturgiczna uroczystość ku czci Św. Józefa – we wtorek 19 marca. Msza Święta w tym dniu o godzinie 8:00.
 • Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii odbędą się za dwa tygodnie, tradycyjnie począwszy od IV Niedzieli Wielkiego Postu.
 • W minionym tygodniu odszedł do wieczności śp. Piotr Ziółkowski, lat 54, doktor nauk geologicznych, wieloletni pracownik i wykładowca Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej. Wieczny odpoczynek racz zmarłemu dać Panie. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w naszym kościele 21 marca 2019 r. o godz. 12:15.
 

I Niedziela Wielkiego Postu

Łk 4, 1-13

Kuszenie Jezusa i nas

Na pustyni diabeł kwestionował, że Jezus jest Synem Bożym, odwodził Go od misji powierzonej Mu przez Ojca. Pokusa to czas decyzji i wyboru, komu chcę oddać swoje serce, komu oddać pokłon. To także znak, że jestem na drodze zbawienia, bo bez walki nie można wejść do królestwa Bożego. Pokusa jeszcze nie jest grzechem, jednak dialog z pokusą jest już wystawianiem Boga na próbę. Wezwanie Ducha Świętego, Obrońcy, jest wejściem w moc pozwalającą odeprzeć kłamstwo i ułudę diabła. Jest ponowieniem zaufania Bogu i umocnieniem przekonania, że mój Bóg jest zwycięzcą.

Pozwól mi, Panie, doświadczyć czasu pustyni, gdzie przemawiasz do mego serca. Nie dozwól mi jednak ulec pokusie, bym mógł współpracować z Tobą i wejść do Twojego królestwa.

 

 • Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu jest jak gdyby drugim początkiem tego okresu dla tych zwłaszcza, którzy nie wzięli udziału w liturgii Środy Popielcowej. Cały kościół rozpoczął czterdziestodniową pokutę, której dobre przeżycie doprowadzi nas do prawdziwego spotkania ze Zmartwychwstałym Panem.
 • Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych. Droga Krzyżowa w każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 16:30.  Zachęcam serdecznie do wspólnego udziału w tym nabożeństwie, obowiązkowo dzieci przed I Komunią Świętą i młodzież przed bierzmowaniem. Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu o godzinie 8:45.
 • Pamiętajmy też o osobistych postanowieniach czy umartwieniach na Wielki Post. Jest wystawiona skarbona, do której możemy składać jałmużnę wielkopostną z myślą o biednych.
 • W następną, II Niedzielę Wielkiego Postu,  po Mszach Świętych będą zbierane ofiary na misje.
 • We czwartek Msza Święta o godzinie 8:00.
 • Próba chóru parafialnego dziś o godzinie 18:00. Zapraszamy wszystkie chętne osoby.
 • W najbliższą środę grupa licząca 47 osób udaje się z 8-dniową pielgrzymką do Ziemi Świętej. Rozpocznie się ona wspólną Mszą Świętą w naszym kościele o godzinie 2:30, potem wyjazd na lotnisko do Warszawy, powrót w następną środę.

VIII Niedziela zwykła

Łk 6, 39-45

Jedyny nauczyciel

Jezus jest moim nauczycielem. Przemawia do mnie w swojej szkole miłości słowem prostym, które przekonująco apeluje do mojego życia, i czynem skutecznym, który daje mi poznać Jego moc. Mam w tej szkole zdobywać mądrość życia i postępować w miłości. A przez to samemu stawać się nauczycielem. To z kolei nakazuje mi zachować pokorę i czuwać. Pokora potrzebna jest po to, aby twardo stąpać po ziemi, w świadomości, że zanim jako nauczyciel wezmę się do napominania grzesznych i pouczania nieumiejętnych, powinienem dostrzec własne słabości. Czuwanie natomiast jest po to, aby nie obierać sobie w życiu fałszywych nauczycieli, nie patrzeć bezkrytycznie na rzeczywistość przez medialne okulary. Jeśli każdego dnia będę konfrontował swoje wybory z jedynym Nauczycielem, wówczas będę gromadził w sercu skarby, które pomogą mi budować autorytet i spełniać misję nauczyciela.

Jezu, Ty jesteś cierpliwym nauczycielem, który uczy mnie mądrości. Daj mi, proszę, pokorne i czuwające serce, aby przebywała w nim Twoja mądrość i wydawała dobre owoce.

 

 • Dziś pierwsza niedziela miesiąca – niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • Dzisiejsze ofiary składane na tacę są przeznaczone na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie. Bóg zapłać.
 • W tym tygodniu Środą Popielcową rozpoczyna się Wielki Post – okres 40 dni przygotowania do największych świąt chrześcijańskich – Świąt Paschalnych. W tym dniu tradycyjnie nastąpi posypanie głów popiołem na znak pokuty. Msze Święte w tym dniu o godzinie 10:00 i 17:00. Przypominam, że w Środę Popielcową obowiązuje post ścisły.
 • Zachęcam do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. Droga Krzyżowa będzie odprawiana w naszym kościele w każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 16:3o, wspólna dla wszystkich. Serdecznie zachęcam i zapraszam dzieci, młodzież i wszystkich parafian do udziału w tym nabożeństwie. Szczególnie zapraszam rodziców i dzieci pierwszokomunijne oraz kandydatów do bierzmowania z klas VIII i III gimnazjum. Po Mszy Świętej spotkanie z bierzmowanymi.
 • Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu o godzinie 8:45.
 • Bóg zapłać za ofiary złożone w lutym na rzecz inwestycji parafialnych i wszystkim osobom zaangażowanym w zbiórkę tych ofiar. Msza Święta w intencji ofiarodawców w środę o godzinie 10:00. W minionym tygodniu przybyły dwa ostatnie w naszym kościele witraże z wizerunkiem Św. Łukasza Ewangelisty i Św. Jana Ewangelisty. Koszt tych witraży wyniósł 11 000. Bóg zapłać ofiarodawcom tych witraży.
 • Są organizowane rekolekcje dla małżeństw w Świętej Lipce i dla narzeczonych w Dobrym Mieście. Plakat w gablocie.
 • Za tydzień w niedzielę o godzinie 18:00 próba chóru. Zapraszamy wszystkie chętne osoby. Będziemy przygotowywać oprawę Triduum Paschalnego.

VII Niedziela zwykła

Łk 6, 27-38

Reakcja na zło

Jaką postawę ma zająć chrześcijanin wobec zła, jakiego doświadcza? Nie może to być ani odpłacanie tym samym, ani ucieczka, która może być zdradą dobra. Postawa chrześcijanina wobec zła wypływa z przylgnięcia do Boga, od którego pochodzi samo dobro. Aby za radą Św. Pawła nie dać się zwyciężać złu, lecz je dobrem zwyciężać (por. Rz 12, 21), muszę tkwić mocno w dobru. Reakcją na doznaną krzywdę nie może być utrata kontroli nad sobą, nienawiść do krzywdziciela. Dzieci naśladują rodziców, a chrześcijanin naśladuje Ojca, który jest łaskawy dla niewdzięcznych i złych. Miłość wobec wszystkich, również nieprzyjaciół, przygotowuje miejsce dla sprawiedliwości.

Pozwól mi, Boże, zrozumieć Twoją bezwarunkową miłość do każdego człowieka i daj mi siły do naśladowania Ciebie wobec tych, których napotkam na swojej drodze.

 

 • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku, grono pedagogiczne i społeczność uczniowska zapraszają na wieczornicę pt. „Wielkimi literami oddać obraz prawdziwy”, poświęconą pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystość odbędzie się 1 marca o godzinie 18:00 w kinie Grunwald.
 • W środę – w 27 dniu miesiąca – Nowenna do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej.
 • We wtorek i czwartek Msza Święta o godzinie 8:00.
 • W tym tygodniu wypada I piątek miesiąca. Chorych odwiedzę w sobotę przed południem.
 • Następna pierwsza niedziela miesiąca to niedziela Adoracji Najświętszego Sakramentu. Zmiana tajemnic różańcowych połączona ze wspólnym różańcem o godzinie 8:30.

VI Niedziela zwykła

Łk 6, 17. 20-26

Szczęśliwa przyjaźń z Jezusem

Tyle razy „szczęśliwi” i tyle samo „biada”. Czy w ten sposób Jezus dzieli ludzkość na dwie przeciwstawne połowy? Absolutnie nie, bo ten podział dotyczy każdego z nas, on istnieje w naszym sercu. W każdym z nas jest nowy człowiek, który chce kochać Boga, czyli widzieć w Nim największe bogactwo, odczuwać głód Jego obecności, płakać nad obrazą Bożej miłości, być Mu wierny mimo odrzucenia przez ludzi. Ale też w każdym z nas bywa stary człowiek, negujący Boga, zbuntowany przeciw Niemu. Który z nich, nowy czy stary, we mnie dominuje? W odpowiedzi na to pytanie przejawia się troska o życie w łasce uświęcającej, w głębokiej, życiodajnej przyjaźni z Jezusem, w mocy Jego Ducha. Zatem w chwilach dominacji starego człowieka muszę jak najszybciej szukać Jezusa odnawiającego mnie w sakramencie pokuty. Prawdziwe szczęście, moc i radość daje przyjaźń z Jezusem.

Wiem, Panie, że chcesz mojego prawdziwego, pełnego szczęścia. Daj mi serce, które niczego nie będzie stawiać ponad przyjaźń z Tobą!

 

 • W najbliższy czwartek – 21 lutego o godzinie 17:30 – odbędzie się spotkanie organizacyjne przed pielgrzymką do Ziemi Świętej.
 • Zwolniło się jedno miejsce na tę pielgrzymkę (13.03-20.03), można się jeszcze zgłosić.
 • Z inicjatywy mieszkańców naszego osiedla jest składana petycja w sprawie zmiany skrzyżowania (ul. Behringa, Olsztyńskiej i Wilczej) na rondo. Pod tą petycją można złożyć swój podpis, listy są wyłożone z tyłu kościoła.

V Niedziela zwykła

Łk 5, 1-11

Posłuszeństwo słowom Jezusa

Cudowny połów to znak Jezusa dla Jego uczniów. Znak obecności Bożej mocy i udziału ludzi w realizowaniu Jego zbawczej misji. Dlatego cudowny połów to również efekt posłuszeństwa Szymona słowom Jezusa. Bo słowo Jezusa nie tyle informuje, co skutkuje: stwarza. Moja ocena rzeczywistości może być – jak u Szymona – sceptyczna, oparta tylko na ludzkim doświadczeniu. Wiara jednak idzie drogą posłuszeństwa Bogu, którego nie ograniczają prawa natury ani ludzkie doświadczenie. Z wiarą trzeba wsłuchiwać się w to, co Bóg mówi każdego dnia. Żyć tym Słowem, to pozwolić się Bogu zaskakiwać i wyzwalać z różnych ludzkich lęków.

Niech moja dusza będzie pełna ufności, bo „ci, którzy ufają Panu, odzyskują siłę” (Iz 40, 31), są jak góra Syjon co się nie porusza, ale trwa na wieki, dlatego pokładam w Panu moją ufność, zawsze ufam Jego słowu.

 

 • Jutro – 11 lutego, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Marii Panny z Lourdes, wypada Światowy Dzień Chorego, ustanowiony przez Św. Jana Pawła II – papieża. W tym dniu będzie udzielany Sakrament Chorych w czasie Mszy Świętej o godzinie 17:00. Do Sakramentu tego mogą przystąpić wszystkie osoby starsze i te, które noszą znamię poważnej i trwałej choroby i są w stanie łaski uświęcającej.
 • We wtorek Msza Święta o godzinie 8:00.

IV Niedziela zwykła

Łk 4, 21-30

Bóg nierozpoznany

Myśl, że nie postąpiłbym tak, jak mieszkańcy Nazaretu, jest złudna. Mieć obok siebie Chrystusa i nie rozpoznać przychodzącego Boga to historia, która do dziś powtarza się w naszych świątyniach. Wiara może stać się niestety przyzwyczajeniem. Wszystko wtedy powszednieje, a Bóg staje się coraz bardziej daleki. Mimo cotygodniowej obecności na Eucharystii, gdzie jest tak blisko, trudno rozpoznać Jego obecność, uwierzyć w moc Jego miłości. Bo Bóg może nawet przeszkadzać moim osobistym planom. Przebudzeniem może stać się doświadczenie niezrozumienia czy nawet odrzucenia ze strony bliskich. Moje doświadczenie odrzuconej miłości pozwala zmienić moje odniesienie do Boga.

Wyrwij mnie, Panie, z letargu mojej religijności. Niech każdy dzień będzie rozpoznawaniem, że Ty jesteś blisko. 

 

 • Dziś pierwsza niedziela miesiąca – niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • Dziś także wypada liturgiczne wspomnienie Św. Błażeja – patrona od chorób gardła. Ku jego czci będzie poświęcenie świec oraz specjalne błogosławieństwo dla wszystkich chętnych (dla każdego indywidualnie).
 • W związku z zakończeniem kolędy, która była czasem bardzo miłych i serdecznych spotkań w Waszych domach rodzinnych, pragnę wyrazić głęboką i z serca płynącą wdzięczność wobec wszystkich parafian, których odwiedziłem, za każdy gest życzliwości, gościnności i otwartości oraz za wszystkie ofiary.
 • We wtorek wypada liturgiczne wspomnienie Św. Agaty, patronki od pożarów i innych niebezpieczeństw; ku jej czci święci się chleb, który zabierzemy do swoich domów.
 • Wszystkim dzieciom, młodzieży, nauczycielom rozpoczynającym II semestr nauki życzę Bożego błogosławieństwa i wytrwałości w nauce i nauczaniu.
 • Centrum Zdrowia Rybaki organizuje turnusy odchudzające. Informacje w gablocie i na ulotkach wyłożonych na półce z prasą.
 • W Olsztynie jest organizowany II Tydzień Małżeństw. Informacje jak wyżej.
 • Jest też organizowany II Bal Charytatywny 9 lutego w Hotelu Omega w Olsztynie. Plakat w gablocie.
 • W minionym tygodniu odeszła do wieczności ś.p. Jolanta Oprzędek lat 36. Pochodzi z naszej parafii i pogrzeb będzie w naszym kościele w środę o godzinie 11:00. W tym dniu nie będzie Mszy Świętej o godzinie 17:00. Wieczny odpoczynek racz zmarłej dać Panie.
 • W piątek wydawanie żywności w godzinach 18:00-19:00.

III Niedziela zwykła

Łk 1, 1-4; 4, 14-21

Bóg mówi do mnie

Spotkanie z Jezusem w Synagodze w Nazarecie. Tutaj się wychował, wszyscy Go znają. Czy dostrzegą, że nie mówi sam od siebie, lecz jest posłany, aby ogłaszać im prawdę o Ojcu? Jeśli postawię się na miejscu słuchaczy, lepiej zrozumiem trudność mieszkańców Nazaretu odkrycia Boga w kimś, kto jest znany od lat. Ich postawa mnie nie dziwi, bo mnie też niekiedy trudno odkryć moc Bożego słowa w mowie kogoś, kogo znam od dawna. Dziś zadaję sobie pytanie o motyw mojego chodzenia do kościoła. Dobra tradycja? Opinia innych? Od chrztu jestem namaszczony Duchem Świętym i to Jego muszę prosić, aby zawsze odkrywać nowość Bożego słowa. Aby nie przegapić, że Bóg mówi właśnie do mnie, dzisiaj.

Daj mi, Panie, oczy, które zawsze dojrzą Twoją obecność w tych, których do mnie posyłasz. Niech Twoje słowo będzie moją mądrością każdego dnia.

 

 • W sobotę – 2 lutego – obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego. W tym dniu czcimy Chrystusa Pana  – Światłość Świata (symbolizują to świece) i Jego Matkę pod nazwą Matki Bożej Gromnicznej. Tradycyjnie w czasie Mszy Świętej będzie poświęcenie świec zwanych gromnicami, które przynosimy ze sobą. Można będzie też nabyć je w zakrystii przed Mszą Świętą. Msze Święte w tym dniu o godzinie 10:00 i 17:00.
 • Komunikat Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego Metropolity Warmińskiego na Dzień Życia Konsekrowanego 2 lutego 2019 r. W Uroczystość Ofiarowania Pańskiego przeżywamy razem z całym Kościołem Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Będzie to czas szczególnej wdzięczności okazanej Panu Bogu za wszystkie osoby konsekrowane, które przyjęły od Niego łaskę życia w duchu rad ewangelicznych: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Módlmy się w tym dniu w intencji osób, które należą do instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, aby radowały się nowymi powołaniami oraz znajdowały w swoim środowisku wsparcie finansowe i duchowe.Konkretnym wyrazem takiej pomocy na terenie Archidiecezji Warmińskiej będą ofiary zbierane w dniu 2 lutego br. na rzecz dwóch klasztorów kontemplacyjnych w Spręcowie i Szczytnie. Klasztory te utrzymują się z własnej pracy, nie mają żadnych innych źródeł utrzymania i często zmagają się z trudnościami materialnymi. Wesprzyjmy Siostry Karmelitanki ze Spręcowa i Siostry Klaryski Kapucynki ze Szczytna naszymi ofiarami, za które Siostry odwdzięczą się nam swoją modlitwą.Olsztyn, dnia 09 stycznia 2019 r.

  Abp Józef Górzyński 

  Metropolita Warmiński

 • W tym tygodniu wypada I piątek i I sobota lutego. W piątek przed południem odwiedziny chorych.
 • Zmiana tajemnic różańcowych w następną niedzielę połączona ze wspólnym różańcem o godzinie 8:30. Jest to jednocześnie niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu na Mszy Świętej 0 godzinie 9:00 i 11:00.
 • Msze Święte w tym tygodniu: poniedziałek – czwartek – o godzinie 8:00, w piątek o godzinie 17:00, w sobotę o godzinie 10:00 i 17:00.
 • Jest do nabycia nowy numer Gościa Niedzielnego.
 • Porządek kolędy w tym tygodniu:
 1. Ul. Wrzosowa 1 – dziś o godzinie 13:00.
 2. Ul. Wrzosowa 7, 9, 5a, 5b, 5c i 5d – poniedziałek, godz. 14:30.
 3. Ul. Wrzosowa 2, 4, 6, 8, 11, 13 – wtorek, godzina 14:30.
 4. Ul. Sosnowa, Dębowa, Leszczynowa, Grabowa, Głogowa i Wrzosowa 3 i 5 – środa, godz. 14:30.
 5. Ul. Brzozowa – czwartek, godz. 14:30.

II Niedziela zwykła

J 2, 1-11

Posłuszni słudzy

Wczucie się w czyjeś trudne położenie jest znakiem miłości, wyobraźni miłosierdzia. Pośrednictwo Maryi prowadzi do objawienia mocy bóstwa Jezusa i wzbudza wiarę Jego uczniów. Ale w uratowaniu dobrej reputacji nowożeńców mają udział również ci, którzy pełnią tam służbę i wykonują polecenie Maryi. Postawa sług pokazuje, jak ważne jest posłuszeństwo człowieka, by Jezus mógł dokonywać cudów dla Jego zbawienia. On wie najlepiej, czemu służy to, co mi poleca uczynić. Posłuszeństwo czyni moją relację z Bogiem bardzo owocną. Nie tylko dla mnie, ale i dla tych, których Bóg stawia na mojej drodze.

Dziękuję Ci, Panie, Boże mój, że potrzebujesz mnie w realizacji swojego dzieła miłości. Niech odpowiedzią na to będzie pełne wiary moje posłuszeństwo. 

 

 • Dziękuję panu Zbigniewowi Kaczmarkowi, aktorowi z Olsztyna za wystąpienie z programem bożonarodzeniowym.
 • Przeżywamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W piątek wypada liturgiczne Święto Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła i zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.
 • Dzisiejsze ofiary składane na tacę są przeznaczone na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie, Bóg zapłać.
 • Msze Święte w tym tygodniu: poniedziałek – Mszy Świętej nie będzie, we wtorek Msza Św. pogrzebowa o godzinie 11:00, w sobotę Msza Święta o godzinie 17:00, w pozostałe dni o godzinie 08:00.
 • Wszystkim nauczycielom, dzieciom, młodzieży na progu ferii zimowych życzę miłego odpoczynku i samych najlepszych wrażeń.
 • W minionym tygodniu odeszli do wieczności nasi parafianie: ś.p. Marianna Kukraszewska, lat 77 i Andrzej Rzekanowski – lat 69. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie.
 • Porządek kolędy w tym tygodniu:
 1. Ul. Mrongowiusza i Leśna (bez numerów 22, 26, 28, 30) – poniedziałek, godz. 14:30.
 2. Ul. Porzeczkowa i Wiśniowa 29, 31, 33 – wtorek, godz. 15:00.
 3. Ul. Wiśniowa – środa, godz. 14:00.
 4. Ul. Leśników i Jagodowa 1, 3 – czwartek, godz. 10:30, c.d. godz. 15:00.
 5. Ul. Morelowa i Leśna 22, 26, 28, 30 – piątek, godz. 14:30.
 6. Ul. Jagodowa c.d. – sobota, godz. 9:00.

Niedziela Chrztu Pańskiego

Łk 3, 15-16, 21-22

Konsekwentni w wypełnianiu misji

Wyrazista osobowość Jana Chrzciciela i oddanie, z jakim wypełniał swoją misję, mogły w wielu zrodzić myśl, że to on jest zapowiadanym Mesjaszem. Lecz Jan cierpliwie wyjaśniał: Czekamy na Tego, który będzie „chrzcił Duchem Świętym i ogniem” (Łk 3, 16). Kiedy więc Jezus staje przed nim w wodach Jordanu, Jan jest bardzo przejęty. Wie, że Jezus nie potrzebuje chrztu pokuty, którego on udziela, bo jest bez grzechu, pełen Bożego Ducha. Jednak konsekwentnie i do końca wypełnia misję, jaką otrzymał od Boga. Jest też świadkiem, jak Syn Boży przychodzi wypełnić misję powierzoną przez Ojca. Jezus zniża się do mnie, bierze na siebie wszystkie moje grzechy i słabości. W wodach chrztu pokazuje mi drogę mojego odrodzenia. Wskazuje, że również do mnie odnoszą się słowa Ojca; „Ty jesteś moje dziecko umiłowane, w tobie mam upodobanie”. Nie jestem zatem zdany wyłącznie na siebie.

Dziękuję Ci, Ojcze pełen miłości! Patrząc na siebie, nie znajduję żadnego motywu, ale wiem, że jestem Twoim umiłowanym dzieckiem.

 

 • Dzisiejszą niedzielą Chrztu Pańskiego kończy się okres Bożego Narodzenia, a zaczyna się okres zwykły.
 • Msze Święte w tym tygodniu: w poniedziałek Mszy Świętej nie będzie, w sobotę o godzinie 17:00, w pozostałe dni o godzinie 8:00.
 • Porządek wizyt kolędowych w tym tygodniu:
 1. Ul. Sportowa 21–45 (numery nieparzyste) i 6–18 (numery parzyste) – poniedziałek, godzina 15:00.
 2. Ul. Sportowa – c.d. i Akacjowa 6 B – wtorek, godz. 13:30.
 3. Ul. Kasztanowa – środa, godz. 15:00 i Park 7 – godz. 18:00.
 4. Ul. Akacjowa 23 i Lipowa (domy jednorodzinne) – czwartek, godz. 14:30.
 5. Ul. Klonowa – piątek, godz. 13:00 i Malinowa – godz. 16:00.
 6. Ul. Agrestowa – sobota, godz. 9:30.