Parafia p.w. Bł. Anieli Salawy w Olsztynku

II Niezdziela zwykła

J 1, 29-34

Prawdziwy posłaniec

Jan Chrzciciel może być dla nas przykładem prawdziwego posłańca, który nie zapomina o swojej misji i nie czyni z samego siebie celu głoszenia i nauczania. Cieszy się on z nadejścia Tego, którego zapowiadał, choć dla niego samego oznacza to zakończenie misji. Uznanie prawdy o sobie, swoim miejscu i roli, jaką ma się do odegrania, nie zawsze jest proste. Wielokrotnie sami chcemy być w centrum zainteresowania i dążymy do tego na różne sposoby. Jednak kiedy we własnym życiu duchowym koncentrujemy się na sobie, to paradoksalnie tracimy wrażliwość nie tylko na samych siebie oraz na innych, ale także na samego Boga. To On jest tym, który głosi i który ma być głoszony. Nasza rola może być różna, ale nigdy nie może polegać na tym, że my sami zajmujemy Jego miejsce.

Boże, ukaż nam, jak prawidłowo ustawić priorytety w naszym życiu duchowym, abyśmy zawsze Ciebie stawiali w centrum i wokół Ciebie budowali całe nasze życie.

 • Bóg zapłać za ofiary składane w dniu dzisiejszym na tacę, a przeznaczone na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie. Dziękuję też obecnemu tu klerykowi.
 • W środę – 18 stycznia – rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Wszystkich Chrześcijan. Będzie on trwał do 25 stycznia.
 • Msze Święte w tym tygodniu: jutro Mszy Św. nie będzie, w sobotę o godzinie 17:00, w pozostałe dni o godzinie 8:00.
 • W następną niedzielę po Mszy Świętej o godzinie 11:00 z koncertem kolęd wystąpi „Swojska Nutka” z Klubu Seniora.
 • Porządek wizyt duszpasterskich – kolędy – w tym tygodniu:
 1. Ul. Sportowa 1, 3, 5, 7, 2, 4, 17; Akacjowa 10 – 26 i 23 – poniedziałek, godz. 13:30.
 2. Ul. Sportowa – cd. – wtorek, godz. 14:30.
 3. Ul. Mrongowiusza i Leśna (bez nr 22, 26, 28, 30) – środa, godz. 13:30.
 4. Ul. Morelowa i Malinowa – czwartek, godz. 14:30.
 5. Ul. Porzeczkowa i Malinowa cd. – piątek, godz. 15:00.
 6. Ul. Agrestowa – sobota, godz. 9:00.
 

Niedziela Chrztu Pańskiego

Mt 3, 13-17

On jest jednym z nas

Jezus, przyjmując ludzką naturę, prawdziwie chciał dzielić z nami los. Choć sam był bez grzechu, przeszedł drogę tych wszystkich, którzy potrzebowali wyzwolenia od grzechu. Przychodząc do Jana bierze na siebie grzechy nas wszystkich, które ostatecznie przybije do drzewa krzyża. On jest jednym z nas, nasz Bóg prawdziwie jest Emmanuelem, Bogiem bliskim nam we wszystkim. On, umiłowany Syn Ojca, sprawił, że my wszyscy otrzymaliśmy przybrane synostwo. W Nim i dzięki Niemu staliśmy się domownikami Boga (por. Ef 2, 19). Choć ze względu na naszą słabość każdy z nas wielokrotnie potrzebuje zanurzać się w wodach Jordanu, czyli nawrócenia, to nic nie może odebrać nam godności dzieci Bożych.

Jezu, umiłowany Synu Ojca, pomóż nam wzrastać w godności dzieci Bożych, abyśmy coraz bardziej zbliżali się do Ciebie. Niech wody chrztu, w których zostaliśmy zanurzeni, poprzez nasz udział w w świętych misteriach obmywają nas z grzechu każdego dnia.

 • Dzisiejszą niedzielą Chrztu Pańskiego kończy się okres Bożego Narodzenia a zaczyna się okres zwykły.
 • Msze Święte w tym tygodniu: codziennie o godzinie 8:00, tylko w sobotę o godzinie 17:00.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • Porządek wizyt kolędowych w tym tygodniu:
 1. Ul. Świerkowa – poniedziałek, godz. 09:30, cd. i ul Akacjowa 4 – poniedziałek, godzina 15:00.
 2. Ul. Klonowa i Akacjowa 6 i 6A – wtorek, godz. 14:00.
 3. Ul. Akacjowa numery nieparzyste oraz 4A i 4B – środa, godz. 15:00.
 4. Ul. Akacjowa 6B i Lipowa (domy jednorodzinne) – czwartek, godz. 14:30.
 5. Ul. Lipowa 26, 28, 30 – piątek, godz. 15:00.
 6. Ul. Kasztanowa – sobota, godz. 9:00.

Nowy Rok, uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Łk 2, 16-21

Dziecię sprawcą zbawienia

Dzisiejsza uroczystość, zwana kiedyś Obrzezaniem Pańskim, kończy Oktawę Bożego Narodzenia. W tradycji żydowskiej to właśnie w ósmym dniu po urodzeniu następuje obrzezanie chłopca. Czytamy, że obrzezano Chłopca i nadano Mu imię Jezus, którym nazwał Go anioł jeszcze przed Jego poczęciem. Choć zapewne imię, zgodnie ze zwyczajem, nadała Jezusowi Jego Matka, to ze względu na to, że wiązało się to z posiadaniem władzy nad nazwaną osobą, ewangelista podkreśla, że Jezus otrzymuje imię objawione za pośrednictwem anioła przez Boga, gdyż w szczególny sposób należy On do Niego. Wprawdzie imię Jezus, tj. „Jahwe jest zbawieniem”, nie było rzadkie w I wieku przed Chrystusem, to w tym przypadku jest ono czymś więcej niż tylko symbolem, jest zapowiedzią ostatecznego zbawienia, którego sprawcą stanie się to Niemowlę leżące w żłobie.

Panie, Ty znasz nas wszystkich po imieniu, a w Twoim imieniu jest nasze zbawienie. Prosimy Cię, przenikaj nas swoim Duchem i prowadź do głębszego poznania Tajemnicy naszego odkupienia.

 • Zmiana tajemnic różańcowych dziś po Mszy Świętej o godzinie 11:00.
 • W piątek – 6 stycznia – wypada Uroczystość  Trzech Króli  - Uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze Św. w tym dniu jak w każdą niedzielę. W czasie każdej Mszy Świętej będzie poświęcenie kredy i wody, które zabierzemy do swoich domów. Ofiary składane w tym dniu na tacę  są przeznaczone na misje.
 • W Uroczystość Trzech Króli ulicami naszego miasta przejdzie Orszak Trzech Króli, który wyruszy z placu przy kościele  Najświętszego Serca Pana Jezusa o godzinie 13:00.
 • W następną niedzielę wypada Święto Chrztu Pańskiego – to ostatni dzień Okresu Bożego Narodzenia.
 • Porządek kolędy w tym tygodniu:
 1. Wilkowo (była ulica Leśna i Jagiełek) – poniedziałek od godziny 9:00.
 2. Ul. Wilcza 14 B – wtorek od godziny 13:30.
 3. Park 7 – wtorek od godziny 17:45.
 4. Ul. Wilcza 14 A – środa od godziny 13:00.
 5. Ul. Parkowa – środa od godziny 17:45.
 6. Ul. Wilcza (domy jednorodzinne) i Sudwa 27 – czwartek od godziny 10:00, ciąg dalszy (osoby pracujące) od godziny 15:30.
 7. Ul. Wilcza 10 i 10A – sobota od godziny 10:00.

Boże Narodzenie

Łk 2, 1-14

Syn Boży prawdziwie się narodził

Oto nadszedł czas, gdy Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Bóg prawdziwie stał się oczekiwanym Emmanuelem – Bogiem z nami. Skoro On jest z nami, to znaczy, że na drodze życia nie jesteśmy już sami. Boże Narodzenie to nie jest jakaś przenośnia, iluzja, emanacja. Syn Boży prawdziwie począł się i narodził. Słowo Stwórcy przyoblekło się w stworzenie. W Jezusie nasze życie nie jest już tylko podobieństwem do Boga, ale staje się życiem boskim, życiem dziecka Bożego. W naszą doczesność weszła z mocą wieczność, w śmiertelność – nieśmiertelność, w grzeszność – łaska. Jednorodzony Syn pouczył nas, że Bóg jest bezgraniczną miłością do każdego człowieka. Taka jest nasza chrześcijańska godność.

Jezu, przez Twe Narodzenie oglądam chwałę Bożą i doznaję niezwykłej łaski. To daje mi  moc, abym stał się Twoją własnością. Otwieram przed Tobą serce, a Ty przyjdź do mnie i pozostań.


 • Jutro, w drugim dniu Świąt, Msze Święte o godzinie 9:00 i 11:00.
 • We wtorek – 27 grudnia – wypada liturgiczne Święto Św. Jana Apostoła i Ewangelisty, ku jego czci będzie błogosławieństwo wina, które będziemy spożywali (w bezpiecznych ilościach).
 • W sobotę ostatni dzień starego roku. Jest to szczególna okazja z do wdzięczności Panu Bogu za kolejny miniony rok. Po Mszy Świętej o godzinie 17:00 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu połączone z nabożeństwem dziękczynno-przebłagalnym i Te Deum.
 • W następna niedzielę – Nowy Rok. Msze Święte w tym dniu o godzinie 11:00 i 17:00. Jest to jednocześnie I niedziela miesiąca, stąd Msze Święte będą połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i krótkim rozważaniem.
 • Zmiana tajemnic różańcowych w następną niedzielę po Mszy Świętej o godzinie 9:00.
 • Święto Świętej Rodziny w tym roku będziemy obchodzili w najbliższy piątek (a nie w niedzielę) po Bożym Narodzeniu, z racji Nowego Roku przypadającego w niedzielę.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”, podwójny, w cenie 8 złotych.
 • Wizyty duszpasterskie – kolędaw tym tygodniu według następującego porządku:
 1. Sudwa 26, 28, 30, 32,  33 – wtorek od godziny 13:00.
 2. Sudwa – środa, godzina 9:00.
 3. Sudwa Kolonia , Świętajny, Karczma Świętojańska i ulica Parkowa 2 – czwartek od godziny 9:00.
 4. Łęciny, Tolejny, Wilkowo nr 1-7 – piątek od godziny 9:00.
 5. Wilkowo nr 8-13 – sobota od godziny 9:00.

IV Niedziela Adwentu

Mt 1, 18-24

Józef – mąż sprawiedliwy

Józef został nazwany człowiekiem sprawiedliwym. Na ten tytuł zasłużył przez właściwe rozumienie Prawa. Sprawiedliwość Józefa polega na stałym rozważaniu słowa Bożego i życiu nim na co dzień. Jego postawa jest więc bliska postawie Maryi. Ta duchowa łączność pozwoliła mu zrozumieć więcej niż więzy małżeńskie. Józef przezwycięża ludzkie trudności i z wiarą i miłością przyjmuje Maryję oraz Tego, który począł się w Niej z Ducha Świętego. Jego obecność w tym wydarzeniu jest niezwykle ważna – jako syn Dawida jest spadkobiercą obietnic danych temu królowi. Jego fiat objawi sprawiedliwość Boga wyrażoną w wypełnionym już znaku Dziewicy i Jej Syna, który obwieszcza światu, że Bóg jest z nami.

Panie, Ty przez Świętego Józefa uczysz mnie sprawiedliwości większej, czyli takiej, dzięki której odnajduję drogę prowadzącą do zjednoczenia nakazów prawa z uczynkami miłości.


 • Za tydzień w niedzielę Święta Bożego Narodzenia. Naszym polskim zwyczajem poprzedzi je Wieczerza Wigilijna, którą będziemy przeżywali w sobotę wieczorem w naszych domach rodzinnych. Zachęcam gorąco, abyśmy przy tej wieczerzy zachowywali, pielęgnowali i przekazywali następnym pokoleniom nasze tradycje i zwyczaje (dzielenie się opłatkiem, czytanie Pisma Świętego, modlitwa, śpiewanie kolęd). Te tradycje świadczą o bogactwie i tożsamości naszej kultury narodowej.
 • Msza Święta – Pasterka – tradycyjnie o godzinie 24:00. Przed Pasterką o godzinie 23:30 koncert kolęd w wykonaniu naszego chóru.
 • W czasie Pasterki będziemy obchodzili 9 rocznicę wejścia do kościoła i poświęcenia go przez Arcybiskupa Edmunda Piszcza.
 • W pierwszym dniu Świąt Msze Święte jak w każdą niedzielę. W drugim dniu Świąt nie będzie Mszy Świętej o godzinie 17:00.
 • Okazja do Spowiedzi Św. jeszcze dziś po Mszy Św. i każdego dnia przed Mszą Św.
 • Msze Św. roratnie w tym tygodniu we wtorek i sobotę, w wigilię, też o godzinie 8:00. W drugim okresie Adwentu , a więc od 17 grudnia formularz Mszy Świętej roratniej wg najnowszych reguł liturgicznych – w czasie rorat nie odmawiamy hymnu „Chwała”. Msze Święte w pozostałe dni o godzinie 17:00.
 • Dziękuję tym wszystkim, którzy włączyli się w  akcję przygotowania paczek dla 60 dzieci i 27 paczek dla osób samotnych, chorych i najtrudniej sytuowanych.  Łączna wartość tych paczek wynosi ponad 7000 złotych. W poprzednią niedzielę zebrano na paczki 900 złotych, 210 zł zostało ze świec wigilijnych, 3200 zł z odpisu 1% od podatku. Dziękuję też tym wszystkim, którzy włączyli się w akcję przygotowania paczek dla sześćdziesięciorga dzieci z najtrudniej sytuowanych rodzin. Łączna wartość tych paczek wynosi ponad 6000 zł. W poprzednią niedzielę zebrano na paczki . Prezenty dla dzieci – o wartości około 3000 złotych – zostały zakupione przez jedną rodzinę z naszej parafii. Część dołożyli właściciele sklepu Top Market, który przygotował paczki. W miniony wtorek paczki te zostały rozdane. Wczoraj też rozdano żywność dla rodzin objętych pomocą o wartości ponad 8000 złotych.
 • Serdecznie dziękuję za pracę i zaangażowanie całemu Parafialnemu Zespołowi Caritas przez miniony rok. Dziękuję za przygotowanie i przywóz paczek. Dziękuję wszystkim ofiarodawcom, darczyńcom, ofiarodawcom wszystkich prezentów dla dzieci, dziękuję wszystkim wolontariuszom.
 • Dziękuję też za wszelką pomoc w dniach przedświątecznych, Nadleśnictwu Jagiełek za przywiezienie choinek.
 • Bóg zapłać za wszystkie ofiary grudniowe, składane przy okazji roznoszenia opłatków na rzecz kościoła i ogrzewania. Bóg zapłać wszystkim osobom zbierającym ofiary przez cały rok.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.

III Niedziela Adwentu

Mt 11, 2-11

Szczęśliwy, kto nie zwątpi w Chrystusa

Słowa Jezusa, będące odpowiedzią daną Janowi, są bardzo ważne i aktualne dla nas. Są to bowiem słowa dla nas i o nas. Dla nas, bo umacniają nas w cierpliwości, która jest zbawienna. W sytuacjach, kiedy wydaje się nam, że jesteśmy sami, jak Jan Chrzciciel w więzieniu i zbyt słabi, by podjąć trud nawrócenia, musimy pamiętać, że błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi w Chrystusa. Są to słowa także o nas, ponieważ i nam jest głoszona Dobra Nowina, a dzięki uzdrawiającej mocy sakramentów nasze zwiędłe z powodu grzechów życie nabiera świeżości i w pełni rozkwita. Dokona się to, gdy pokornie i cierpliwie staniemy w szeregu ubogich, niewidomych i głuchych, by jako najmniejsi tu, na ziemi, otrzymać wieczną chwałę w niebie.

Chryste, który przychodzisz, aby nas wybawić z naszej niemocy i wyprowadzić z ciemności, do Ciebie przychodzę, aby nie być samotnym, u Ciebie szukam zrozumienia, miłości i dobra.

 • Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Zachęcam, abyśmy przeżyli je pojednani z Bogiem, by w tym czasie znalazł miejsce w naszych sercach. Okazja do Spowiedzi Św. każdego dnia przed Mszą Św.
 • Dzisiaj rozpoczęły się rekolekcje w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i będą trwały do środy włącznie według stałego porządku.
 • Od soboty – 17 grudnia – rozpoczyna się druga część Adwentu. Dni tego okresu w liturgii są poświęcone bezpośredniemu przygotowaniu do Bożego Narodzenia. W tych dniach odmawiamy Nowennę do Dzieciątka Jezus.
 • W tym tygodniu Msze Św. roratnie w poniedziałek, czwartek i sobotę. W czwartek zapraszam dzieci z lampionami oraz młodzież przed bierzmowaniem.
 • Będą jeszcze do nabycia świece Caritas na stół wigilijny.
 • Po Mszy Świętej zgodnie z zapowiedzią będą zbierane dobrowolne ofiary na paczki dla rodzin, osób samotnych i chorych, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Będą też przygotowane paczki dla sześćdziesięciorga dzieci. Tradycyjnie już od wielu lat jedna rodzina z naszej parafii funduje prezenty wszystkim dzieciom. Natomiast my, jako parafia, chcemy dołączyć drobną paczkę ze słodyczami.
 • W najbliższy wtorek  – 13 grudnia – o godzinie 16:00 w punkcie Caritas będą rozdawane paczki świąteczne dla dzieci. Natomiast po Mszy Świętej o godzinie 17:00 będą rozwożone paczki żywnościowe do 27 rodzin.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • W minionym tygodniu odeszła do wieczności nasza parafianka ś.p. Alina Oleszczuk – lat 60. Wieczny odpoczynek racz zmarłej dać, Panie.

II Niedziela Adwentu

Mt 3, 1-12

Prostujcie ścieżki!
Dokładamy wysiłku, częstokroć jakże wielkiego, aby zdjąć brudne firany, dywany, obrusy. A czy znajdziemy czas, aby zrobić rachunek sumienia, wzbudzić szczery żal za grzechy i pójść do spowiedzi? Prostota stylu życia Jana Chrzciciela przyciągała uwagę wielu ludzi, którzy przychodzili, aby przyjąć u niego chrzest nawrócenia, zostawiając w wodzie brud swojego serca. Oni zrozumieli, że nadchodzi czas mesjańskiego pokoju. Nadchodzi on także i dla nas.

Jezu, Mesjaszu obiecany przez proroków, idę do Ciebie drogą, którą z wysiłkiem staram się wciąż prostować i czynić gładką. Daj mi cierpliwość do samego siebie, abym na niej nie ustał.

 • Rekolekcje adwentowe w naszej parafii, które rozpoczęły się dzisiaj, będą trwały do wtorku włącznie według następującego porządku: poniedziałek i wtorek: godzina 10:00 i 17:30; dzieci zapraszam jutro na godzinę 16:00; młodzież zapraszam w poniedziałek i wtorek na godzinę 17:30. Spowiedź Święta przed Mszą Św. i podczas Mszy Św.
 • Zmiana tajemnic różańcowych dziś po Mszy Św. o godzinie 9:00.
 • Zgodnie z zapowiedzią dziś po Mszy Św. przy wyjściu z kościoła będą zbierane dobrowolne ofiary na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.
 • 8 grudnia – w czwartek wypada liturgiczna Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny.
 • Msze Święta roratnia w tym tygodniu będzie w środę o godzinie 17:00 (z udziałem dzieci).
 • Po Mszy Św. można nabywać w zakrystii świece Caritas na stół wigilijny w cenie 5 złotych.
 • Podobnie jak w latach ubiegłych, w okresie przedświątecznym będą organizowane paczki dla najtrudniej sytuowanych rodzin i osób samotnych z naszej parafii. Każdy może włączyć się w to dzieło poprzez napełnienie siatek miłosierdzia, które można nabyć po Mszy Świętej, a także poprzez dobrowolną ofiarę na ten cel (ofiary będą zbierane w następną niedzielę po Mszach Świętych – głównie z myślą o osobach chorych i samotnych).
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.

I Niedziela Adwentu

Mt 24, 37-44

Czujność naszą cnotą

Ile dobra może dokonać nasza czujność? Kto wie! Gdyby wykazywali się nią współcześni Noemu, to może nie nastałby najbardziej znany kataklizm w dziejach ludzkości… Jednak cykliczność pór roku i naszych czynności wprowadza nas w duchowe odrętwienie, a nawet uśpienie. Ewangelia, w której nie brakuje wezwań do zachowania czujności, chce nas z tego stanu wyrwać. Dlatego stawia nas w obliczu spotkania z Chrystusem zarówno u kresu drogi adwentowej, jak i naszego życia. My, Jego uczniowie, nie możemy być tymi, którzy „nie spostrzegli się”. Czujność jest więc naszą chrześcijańską cnotą, czyli stałym nastawieniem na czynienie dobra. Ona pomaga uporządkować sprawy tego świata, aby nam właściwie służyły.

Panie, rozpoczynam nowy rok od szczerego przejęcia się Twoim słowem. Muszę nie tylko pamiętać, że ponownie przyjdziesz, ale być zawsze dobrze przygotowanym na spotkanie z Tobą.

 • Dziś rozpoczął się Adwent, który jest czasem radosnego oczekiwania. Niech będzie to dla nas okres religijnej refleksji, modlitwy i przygotowania na przyjście Pana.
 • Naszemu przygotowaniu do nadchodzących Świąt mają pomóc rekolekcje adwentowe – poprzez Słowo Boże, Sakrament Spowiedzi i Komunii Świętej. Rekolekcje w naszej parafii rozpoczną się tradycyjnie w II Niedzielę Adwentu, czyli za tydzień i będą trwały do wtorku włącznie, a wygłosi je Ks. Tadeusz Alicki – archidiecezjalny duszpasterz ludzi uzależnionych.
 • W następną niedzielę też o godzinie 11:00 będzie Msza Święta w intencji pszczelarzy Rejonowego Koła Pszczelarzy w Olsztynku.
 • Serdecznie zachęcam i zapraszam do udziału w Mszach Świętych roratnich o Najświętszej Marii Pannie, które będą w tym tygodniu we wtorek o godzinie 8:00, we czwartek i sobotę o godzinie 17:00. Dzieci zapraszam z lampionami w czwartek, dzieci przygotowujące się do I Komunii Św. obowiązkowo. Na te roraty w czwartek zapraszam też młodzież przed bierzmowaniem. Dzieci zachęcam do wykonania lampionów. Po Mszy Świętej roratniej w czwartek odbędzie się konkurs tych lampionów.
 • Można już nabywać świece Caritas na stół wigilijny w cenie 5 złotych.
 • W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek i I sobota grudnia. W piątek przed południem – odwiedziny chorych, po południu Spowiedź od godziny 16:30.
 • Zmiana tajemnic różańcowych w następną niedzielę po Mszy Świętej o godzinie 9:00.
 • W następną  - II niedzielę Adwentu – po Mszach Świętych, jak tradycyjnie już od wielu lat, będą zbierane dobrowolne ofiary na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.
 • W środę wypada liturgiczna Uroczystość Św. Andrzeja Apostoła – głównego patrona Archidiecezji Warmińskiej.
 • Bóg zapłać za ofiary złożone w listopadzie na rzecz inwestycji parafialnych i wszystkim osobom zaangażowanym w zbiórkę tych ofiar. Msza Święta w intencji ofiarodawców będzie odprawiona w najbliższą sobotę o godzinie 15:00.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.

XXXIV Niedziela zwykła Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Łk 23, 35-43

On króluje przez miłość

Każde ziemskie królestwo przemija i każda ziemska potęga upada, a Chrystus Król żyje i wszystko w Nim istnieje. On króluje przez miłość, a nie przez rozkazy i ustawy. Dlatego pragnie, aby wszyscy byli w Jego królestwie i swoim słowem wprowadza tego, kto szczerze się nawraca. Jezus ma więc władzę, ale objawia ją jako niewolnik ofiarowany za każdego z nas, bo królestwo Jego nie jest z tego świata. Dowodem Jego władzy i miłości są słowa: „Zapewniam cię: Dzisiaj ze Mną będziesz w raju”. Chrystus Król czeka na nas cierpliwie na krzyżu, abyśmy zapragnęli Jego panowania. Cierpliwie, bo jest innym królem niż wszyscy pozostali władcy. Jeszcze w godzinie śmierci daje On każdemu z nas szansę na nawrócenie.

Chryste, nawet w obliczu śmierci szukasz zabłąkanej owcy i przyprowadzasz ją do owczarni. Taka jest Twoja pełna miłości królewska władza. To dzięki niej otwierasz bramy królestwa.

 • Bóg zapłać za ofiary złożone dziś na tacę na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie, dziękuję też obecnemu tu klerykowi.
 • Dziś, zgodnie z zapowiedzią, na zakończenie roku kościelnego i Roku Miłosierdzia będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i wspólnie dokonamy Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana.
 • Jutro Msza Święta o godzinie 8:00.
 • Od następnej niedzieli rozpoczyna się Adwent – okres przygotowania do Świąt Narodzenia Pańskiego.
 • Opłatki na stół wigilijny będą roznoszone tradycyjnie do wszystkich mieszkań w parafii. Można nabyć je też osobiście w kancelarii. Ofiary składane przy tej okazji będą przeznaczone na ogrzewanie kościoła.
 • Rekolekcje w naszej parafii tradycyjnie już rozpoczną się od II Niedzieli Adwentu, a więc za dwa tygodnie i będą trwały do wtorku włącznie.
 • Dzieci zachęcam do podjęcia postanowień adwentowych i wypisania ich na papierowych serduszkach. Przyniesiemy je w następną niedzielę i złożymy w czasie Mszy Świętej o godzinie 11:00 przed ołtarzem.

XXXIII Niedziela zwykła

Łk 21, 5-19

Dzięki wytrwałości zyskamy życie

Czy napawa nas lękiem świadomość, że oto na naszych oczach wypełniają się słowa Jezusa zapowiadające koniec świata? Tajfuny na Dalekim Wschodzie, prześladowania chrześcijan na Bliskim Wschodzie, w tym wydawanie uczniów Chrystusa i wtrącanie do więzienia, zadawanie śmierci dzieciom przez rodziców, a także rodzicom przez ich dzieci oraz nienawiść żywiona do chrześcijan – to przysłowiowy serwis informacyjny. Przed końcem roku liturgicznego Jezus zwraca naszą uwagę na koniec świata. Mówi jednak o tym nie po to, aby wzbudzać lęk, lecz przeciwnie – wielką nadzieję. Zapewnia On, że wśród najgorszych kataklizmów „nie zginie nawet włos z waszej głowy”. Mamy być wytrwali, bo dzięki temu zyskamy życie.

Jezu, każde Twoje słowo biorę sobie do serca, gdyż ono jest moim umocnieniem we wszelkich przeciwnościach. Udziel mi Twego Ducha, abym mógł świadczyć o prawdzie Twej Ewangelii.

 • Dziś VIII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym (Irak). Po Mszy Świętej będą zbierane przy wyjściu dobrowolne ofiary jako Pomoc Kościołowi w Potrzebie, konkretnie Kościołowi w Iraku.
 • W środę – 16 listopada – wypada liturgiczne Święto Najświętszej Marii Panny Ostrobramskiej – Matki Miłosierdzia.
 • W następną niedzielę zakończenie roku kościelnego Uroczystością Chrystusa Króla. W tym dniu pod koniec Mszy Świętej będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i wspólnie dokonamy Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. Do tego Jubileuszowego Aktu będziemy przygotowywali się przez cały ten tydzień poprzez Nowennę Dziękczynienia odmawianą w czasie codziennej Mszy Świętej o godzinie 17:00. Podejmijmy zatem trud duchowego przygotowania. Trzeba treść aktu poznać, w sercu rozważyć i przyjąć. By zaś dobrze zaowocował w naszym życiu, należy zadbać o stan łaski uświęcającej, a więc o serce czyste, pojednane z Bogiem i ludźmi.
 • Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana odbędzie się w sobotę 19 listopada 2016 r. w Krakowie-Łagiewnikach, wieńcząc  Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia oraz Jubileusz 1050. rocznicy Chrztu Polski.
 • Centralne uroczystości w Archidiecezji Warmińskiej odbędą się tego samego dnia o godz. 12.00 w bazylice współkatedralnej pw. św. Jakuba w Olsztynie.
 • Dzień później, w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, Jubileuszowy Akt zostanie dokonany we wszystkich kościołach w Polsce.
 • Do pobrania: Nowenna przed Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Jezusa
 • Do pobrania: Tekst Nowenny wraz z tekstem Jubileuszowego Aktu oraz komentarzem teologicznym (docx)

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana


Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!

–       W naszych sercach  – Króluj nam Chryste!

–       W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!

–       W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!

–       W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!

–       W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!

–       W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste!

–       W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!

–       W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!

Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:

–       Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

–       Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

–       Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

–       Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

–       Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw.

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:

–       Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

–       Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień –  Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

–       Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

–       Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

–       Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.

Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.

W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.

Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego.

Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.

*  *  *

Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu
uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.