Parafia p.w. Bł. Anieli Salawy w Olsztynku

III Niedziela Wielkiego Postu

J 4, 5-42

Bóg przy studni

Jakkolwiek wygląda nasze życie, na jakiekolwiek bezdroża w nim schodzimy, Bóg nieustannie na nas czeka w miejscu, do którego prowadzą nas nasze pragnienia. Każdy z nas potrzebuje od czasu do czasu „zaczerpnąć świeżej wody”. On będzie wtedy czekał przy studni, aby się z nami spotkać. Być może znajdziemy czas, aby z Nim porozmawiać, nawet jeśli Go nie rozpoznamy. Tyle przecież ważnych rzeczy mamy na głowie – rodzina, praca, tętniący życiem świat… tylko dlaczego co jakiś czas tak konsekwentnie wracamy, aby zaczerpnąć tej wody? On zawsze tam jest, czeka cierpliwie. Nie ocenia nas, choć mówi prawdę o nas samych i o naszym życiu. Nie musimy się Go obawiać. On też jest spragniony. Pragnie naszej miłości, nas samych na własność. Niech nasze kolejne spotkanie z Nim odmieni nasze życie tak, jak odmieniło życie Samarytanki.

Panie Jezu, Ty nigdy nas nie przekreślasz, bez względu na to, jak daleko odeszliśmy od Ciebie. Obmyj nas swoją wodą i zaspokój nasze pragnienie, którym jesteś Ty sam.

 • Uroczystość liturgiczną ku czci Św. Józefa – Oblubieńca Najświętszej Marii Panny – obchodzimy jutro (została przeniesiona z uwagi na dzisiejszą III Niedzielę Wielkiego Postu).
 • Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się za tydzień, w IV Niedzielę Wielkiego Postu, czyli 26 marca i będą trwały do środy włącznie. Rekolekcje wygłosi Ksiądz Wojciech Kotowicz – wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Olsztynie.
 • W czwartek Msza Święta o godzinie 8:00.
 • Zachęcam i zapraszam do udziału w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w piątek o godzinie 16:30 w intencji rekolekcji i całej parafii.
 • W minionym tygodniu odeszła do wieczności nasza parafianka ś.p. Janina Kapuściak, lat 87. Wieczny odpoczynek racz zmarłej dać Panie.
 

II Niedziela Wielkiego Postu

Mt 17, 1-9

Umiłowany Syn Boży

Mojżesz i Eliasz, dwie kluczowe postaci Starego Testamentu, które w symboliczny sposób reprezentują Prawo i Proroków, filary wiary i tożsamości Izraela, spotykają Jezusa na Górze Przemienienia. Uczniowie, widząc to, chcą oddać im należną w ich odczuciu cześć, gdyż jeszcze nie zrozumieli, że oto tu jest ktoś większy od Mojżesza, tu jest ktoś większy od Eliasza, ‚”tu jest ktoś większy od Jonasza […], tu jest ktoś większy od Salomona (Mt 12, 41-42; Łk 11, 31-32). Jezus zajmuje specjalne miejsce w tej Litanii Wielkich Postaci Starego Testamentu. On nie tylko przekracza je w sposób, w jaki przekracza je Jan Chrzciciel, największy zrodzony z kobiet (por. Mt 11, 11; Łk 7, 28), który niejako swoją osobą zamyka listę owych postaci. Jezus jest radykalnie inny. On jest umiłowanym Synem Bożym, w którym Bóg znalazł upodobanie, a nas wszystkich wzywa do tego, abyśmy Go słuchali.

Panie Jezu, wyznajemy w Tobie Boga. Pomóż nam odkrywać coraz głębiej Twoją Tajemnicę i przemieniaj nas na swoje podobieństwo.


 • Bóg zapłać za ofiary składane w dziś na tacę na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie. Dziękuję obecnemu tu klerykowi.
 • W dzisiejszą II Niedzielę Wielkiego Postu tradycyjnie też po Mszy Świętej będą zbierane dobrowolne ofiary na potrzeby misji, które za pośrednictwem Dzieła Pomocy Misjom Ad Gentes zostaną przeznaczone na realizację projektów ewangelizacyjnych i humanitarnych.
 • Zachęcam serdecznie i zapraszam do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. Jest to wyraz naszej wiary i zaangażowania w duchowe przeżywanie Wielkiego Postu oraz zrozumienia dla tajemnicy Odkupienia, która dokonała się przez mękę i śmierć Chrystusa.
 • Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii odbędą się za dwa tygodnie, począwszy od IV Niedzieli Wielkiego Postu.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • Msza Święta we wtorek o godzinie 8:00, w sobotę o godzinie 16:00.
 • W minionym tygodniu odeszła do wieczności nasza parafianka ś.p. Anna Magierska – lat 67. Pogrzeb dziś o godzinie 13:00. Wieczny odpoczynek racz zmarłej dać Panie.

I Niedziela Wielkiego Postu

Mt 4, 1-11

Moc Słowa

Scena kuszenia Jezusa na pustyni w bardzo piękny sposób ukazuje nam moc słowa Bożego. W obliczu pokusy Ten, który nigdy nie uległ żadnej pokusie, odwołuje się do skarbca Pisma Świętego i wydobywając z niego odpowiednie cytaty, rozbraja przeciwnika. Autor „Listu do Hebrajczyków” uczy nas: „Słowo Boże jest bowiem żywe i skuteczne, ostrzejsze od każdego obosiecznego miecza. Przenika ono aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, rozsądza myśli i zamiary serca. Żadne stworzenie nie ukryje się przed nim” (Hbr 4, 12-13a). Nie ma więc lepszej obrony w godzinie pokusy niż odwołanie się do słowa Bożego. Ono bowiem ma w sobie moc Tego, który sam jest Słowem.

Panie Jezu, Ty jesteś Słowem Ojca. Rozpal w nas miłość do Pisma Świętego i naucz nas uciekać się ku niemu w godzinie pokusy.

 • Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu jest jak gdyby drugim początkiem tego okresu dla tych, którzy nie wzięli udziału w liturgii Środy Popielcowej. Cały kościół rozpoczął czterdziestodniową pokutę, której dobre przeżycie doprowadzi nas do prawdziwego spotkania ze Zmartwychwstałym Panem.
 • Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych. Droga Krzyżowa w każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 16:30. Serdecznie zachęcam do wspólnego udziału w tym nabożeństwie, obowiązkowo dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej i młodzież przed bierzmowaniem. Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu o godzinie 8:45. Pamiętajmy też o osobistych umartwieniach i postanowieniach na Wielki Post. Jest wystawiona skarbona, do której możemy składać jałmużnę wielkopostną z myślą o biednych.
 • Dziś I niedziela miesiąca – niedziela Adoracji Najświętszego Sakramentu. Po Mszy Świętej o godzinie 9:00 zmiana tajemnic różańcowych.
 • W następną – II Niedzielę Wielkiego Postu – datki na tacę będą przeznaczone na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego w Olsztynie, natomiast po Mszach Świętych będą zbierane dobrowolne ofiary na misje.
 • Próba chóru parafialnego dziś o godzinie 18:00. Przygotowywane będą śpiewy na Triduum Paschalne. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby dołączyć do śpiewających.
 • We wtorek Msza Święta o godzinie 8:00.
 • W kościele przybyły nowe siedzenia w prezbiterium.

VIII Niedziela zwykła

Mt 6, 24-34

Wewnętrzne rozdwojenie

Bardzo często żyjemy w sposób, który doskonale odzwierciedla staropolskie przysłowie: „Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek”. Tak ustawiamy sobie życie, aby zabezpieczyć się na wszystkich frontach. Nie ma w nim miejsca na zaufanie do Boga. Przecież na wszelki wypadek musimy się sami zabezpieczyć. W ten sposób utrwalamy w sobie wewnętrzne rozdwojenie, które paraliżuje nasz rozwój duchowy. Jak bowiem można iść do przodu, kiedy próbujemy podążać w dwóch różnych kierunkach? Kręcimy się więc w miejscu, upadamy, złościmy się na siebie samych za to, że nie robimy żadnych postępów lub najzwyczajniej przyzwyczajamy się do tej duchowej stagnacji i uznajemy ją za coś normalnego. Jeśli jednak chcemy wykonać krok do przodu, to musimy oddalić pewne rzeczy w naszym życiu, które ten czyn blokują. Nie zawsze są to rzeczy złe, ale jeśli ich nie zostawimy, to nie uda nam się ruszyć z miejsca. Dla każdego z nas jest to coś innego i każdy z nas musi sam to odkryć. Tylko wtedy, kiedy zaufamy Bogu i zrobimy pierwszy krok wiary, będziemy mogli wyruszyć w duchową podróż naszego życia.

Panie Jezu, Ty pragniesz nas w całości dla siebie. Pomóż nam zostawić wszystko to, co oddziela nas od Ciebie.

 • W tym tygodniu Środą Popielcową rozpoczyna się okres Wielkiego Postu – okres 40 dni przygotowania do największych świąt chrześcijańskich – Świąt Paschalnych. W tym dniu tradycyjnie nastąpi posypanie głów popiołem na znak pokuty. Msze Święte w tym dniu o godzinie 10:00 i 17:00. Przypominam, że w Środę Popielcową obowiązuje post ścisły.
 • Zachęcam do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. Droga Krzyżowa będzie odprawiana w naszym kościele w każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 16:30, wspólna dla wszystkich. Serdecznie zachęcam i zapraszam dzieci, młodzież i wszystkich parafian do udziału w tym nabożeństwie. Szczególnie zapraszam rodziców i dzieci pierwszokomunijne oraz kandydatów do bierzmowania do udziału w tym nabożeństwie. Po Mszy Świętej spotkanie dla bierzmowanych. Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu o godzinie 8:45.
 • W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek i I sobota marca. W piątek odwiedzin chorych nie będzie. Okazja do Spowiedzi Świętej w I piątek od godziny 16:00.
 • Zmiana tajemnic różańcowych w następną niedzielę po Mszy Świętej o godzinie 9:00.
 • Dziś w Szkole Muzycznej w Olsztynie odbywa się XIX Wenta Dobroczynna – informacje na ten temat w gablocie.
 • Bóg zapłać za ofiary złożone w lutym na rzecz inwestycji parafialnych i wszystkim osobom zbierającym te ofiary. Msza Święta w intencji wszystkich ofiarodawców jutro – w poniedziałek.
 • Próba chóru parafialnego w następną niedzielę o godzinie 18:00.
 • Dzieło Misyjne Archidiecezji Warmińskiej zaprasza wszystkich ludzi dobrej woli do włączenia się w Akcję Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie „Mleko dla Aleppo” – dziś po Mszy Świętej będą zbierane dobrowolne ofiary na niżej przedstawiony cel:

Mleko dla Aleppo

27/02/2017

Mleko dla Alelppo plakat DMAW mp

Dzieło Misyjne Archidiecezji Warmińskiej zaprasza wszystkich ludzi dobrej woli do włączenia się w Akcję Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie – „Mleko dla Aleppo”.

Aktualnie wyjątkowo trudna jest sytuacja Chrześcijan w Aleppo: ok. 80% mieszkańców tego miasta jest wysiedlonych ze swoich domów, ponad 70% mieszkańców żyje poniżej poziomu ubóstwa. Ubóstwo dotyka także matki karmiące piersią nowonarodzone dzieci. Z powodu niedożywienia matki nie są w stanie karmić swoich dzieci. Do akcji zapraszamy osoby indywidualne, rodziny oraz całe wspólnoty parafialne i szkolne.

Wpłaty bezpośrednio na konto: Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie

Konto złotówkowe: ING Bank Śląski o/ Warszawa

31 1050 1025 1000 0022 8674 7759 z dopiskiem: „Podaruj puszkę mleka”

Od początku wojny w Syrii wszystkie kościoły bardzo aktywnie włączają się w pomoc humanitarną ofiarom wojny. Jest ona niezbędna, gdyż z powodu wojny gospodarka została sparaliżowana, z czym łączył się wzrost bezrobocia, dramatyczna inflacja oraz emigracja, w szczególności Chrześcijan.

W tej dramatycznej sytuacji mleko jest absolutną podstawą zapewniającą odpowiedni rozwój dzieci. Uważamy, że dzieci Aleppo, którym odebrano beztroskie dzieciństwo, powinny mieć zagwarantowany dostęp do choćby podstawowych produktów, dzięki którym będą mogły przeżyć i prawidłowo się rozwijać. Dlatego najnowszy projekt Papieskiego Stowarzyszenia dotyczy dostarczenia mleka dzieciom w Aleppo, które nie ukończyły 10. roku życia.

Program obejmuje ok. 2850 dzieci. Liczba odbiorców jest zależna od liczby urodzin i emigracji poszczególnych rodzin. (2600 dzieci pomiędzy 1 a 10 r. życia otrzymuje mleko w proszku, natomiast 250 noworodków specjalne mleko dla noworodków.) Szacowany koszt tego projektu na jeden miesiąc to ok. 20 tys. dolarów co daje w rezultacie ok. 7 dolarów na jedno dziecko na miesiąc.

Dzieło Misyjne Archidiecezji Warmińskiej prosi równocześnie o przesłanie na e-mail: misje@archwarmia.pl informacji o dokonanej wpłacie i jej wysokości, chcemy bowiem nagrodzić najlepszych i wysłać podziękowania za udział w projekcie „Mleko dla Aleppo”.

Szczegóły na plakacie.

Kuria Archidiecezji Warmińskiej

VII Niedziela zwykła

Mt 5, 38-48

Stać się synem Bożym

Talmud mówi, że dar deszczu jest większy niż dar Tory, gdyż ona została dana jedynie Izraelowi, natomiast deszcz swoim zasięgiem ogarnia wszystkich ludzi. Jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, jak ważna dla Żydów jest Tora, pierwszych pięć ksiąg Pisma Świętego, to zrozumiemy znaczenie tych słów. W doskonały sposób oddają one wezwanie Jezusa z dzisiejszej Ewangelii do tego, aby miłować wszystkich ludzi. Bóg jest dobry i swoją miłością ogarnia całe stworzenie. My wezwani jesteśmy do tego, aby naśladować Go w tej Jego miłości. Jezus nie mówi, że to będzie proste, ale zapewnia nas, że w ten sposób będziemy synami Ojca, który jest w niebie. Pamiętajmy o tym wezwaniu do miłości, za każdym razem, gdy wypowiadamy słowa Modlitwy Pańskiej.

Panie Jezu, Ty pragniesz, abyśmy naśladowali Ciebie w miłości. Pomóż nam przezwyciężać wszystko to, co nas na nią zamyka.

 • W następną niedzielę – 26 lutego – kolejny raz organizowana jest Wenta Dobroczynna w Szkole Muzycznej w Olsztynie. Dochód z Wenty będzie przeznaczony w tym roku na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Olsztynku (Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku). W programie: loteria fantowa, aukcja przedmiotów przekazanych na ten cel (prac plastycznych, darów VIP), gwiazdą wieczoru będzie Mieczysław Szcześniak. Bilety w cenie 30 złotych można nabywać w Ratuszu – w dziale Promocji Miasta oraz w Warsztatach Terapii Zajęciowej na ulicy Ostródzkiej. Rozpoczęcie Wenty o godzinie 15:00.
 • Jutro pogrzeb o godzinie 14:00. Nie będzie Mszy Świętej wieczorem. W sobotę Msza Święta ślubna o godzinie 16:00.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.

VI Niedziela zwykła

Mt 5, 17-37

Prawo miłości

Jezus nie przychodzi po to, by zmienić przepisy prawa żydowskiego, ale po to, by wypełnić wszystko, co było w nim wymagane oraz zrealizować zapowiedzi proroków. Co więcej, w gruncie rzeczy On to prawo zaostrza, gdyż pokazuje jego prawdziwy sens i wymagania. Nie chodzi tu o zgodność czynu z jego literą, ale o odzwierciedlenie w nim tego, co jest duchem prawa. Doskonałym wypełnieniem prawa nie jest legalizm, ale ochrona i realizacja tego, co ono w sobie niesie. Wyzwanie, które stawia przed nami Jezus, nie jest proste. Jeśli będziemy chcieli potraktować je poważnie, to staniemy przed wieloma problemami, doświadczymy bardzo wyraźnie swojej słabości i ograniczeń. Nie dajmy się jednak wtedy zniechęcić. Pamiętajmy o tym, że zbawieni jesteśmy z łaski, a nie dzięki naszym uczynkom, które są jednak niezmiernie ważne. Doskonałym wypełnieniem Prawa jest Jezus, a my będziemy w stanie wypełniać prawo miłości tym lepiej, im bardziej dzięki pomocy Ducha Świętego upodobnimy się do Niego.

Panie Jezu, Ty jesteś wypełnieniem Prawa i Proroków. Obdarz nas łaską naśladowania Ciebie każdego dnia naszego życia.


 • W najbliższy piątek – 17 lutego – dyżur w Punkcie Caritas o godzinie 18:00. Przy tej okazji zapraszamy rodziców zainteresowanych koloniami letnimi dla dzieci.
 • 19 lutego 2017 roku o godzinie 17:00 w kościele p.w. Św. Wawrzyńca w Gryźlinach rozpoczną się  rekolekcje ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym. Mają one na celu pogłębienie i ożywienie wiary, są skierowane do osób poszukujących Boga i do tych, które pragną doświadczyć Jego obecności w swoim życiu. Będą trwały 8 tygodni, odbędą się w formie cotygodniowych spotkań, w czasie których wygłaszana jest konferencja dotycząca życia duchowego. Specyfika rekolekcji wymaga pewnej dojrzałości, dlatego udział w nich mogą wziąć osoby, które otrzymały sakrament bierzmowania i ukończyły 18 lat. Plakat na temat tych rekolekcji umieszczony jest w gablocie.
 • We wtorek i w czwartek – Msze Święte o godzinie 8:00.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.

Sprawozdanie za  rok 2016

W odniesieniu do minionej kolędy pragnę raz jeszcze podziękować za wszelkie dobro i życzliwość, które są owocem spotkań w Waszych domach. Kolęda przebiegła bardzo spokojnie, a nawet komfortowo, to znaczy, że bardzo dobrze już się znamy i nikt nikogo niczym zbytnio nie zaskoczy.

 1. Najnowsze dane statystyczne po tegorocznej kolędzie przedstawiają się następująco:
  • aktualnie na terenie parafii mieszka 598 rodzin (581 wejść po kolędzie), w tym 20 rodzin nie odwiedzam po kolędzie (61 osób),
  • łącznie w parafii jest zameldowanych 2014 osób (o 4 więcej niż przed rokiem),
  • przybyło kilka nowych rodzin na skutek rotacji mieszkań i powstania nowych domów (3). Serdecznie witam nowe rodziny w naszej parafii.
 2. W minionym roku w ramach parafialnego Caritas zorganizowano pomoc dla dzieci z rodzin najtrudniej sytuowanych na łączną wartość blisko 6000 złotych. W ramach tej pomocy były zorganizowane:
  • kolonie letnie – skorzystało z nich 15 dzieci,
  • paczki świąteczne  – 60 dzieci,
  • przygotowano 27 paczek dla osób samotnych, chorych i najtrudniej sytuowanych o wartości 3 000 złotych,
  • rozdano też żywność 41 rodzinom objętym pomocą (5 534 kg) o wartości ponad 19 000 zł, łączna wartość pomocy to 28 000 (rygory zaostrzone),
  • poza tym osoby potrzebujące pomocy mogą na bieżąco korzystać ze zgromadzonej odzieży i innych przedmiotów w punkcie Caritas – umożliwiają to comiesięczne dyżury, których harmonogram jest ustalany na początku roku i wywieszany na drzwiach kaplicy.
 3. Podobnie jak w latach ubiegłych zachęcam do odpisu 1% podatku na nasz Caritas z dopiskiem Olsztynek-Salawa. W ubiegłym roku otrzymaliśmy z tego tytułu ponad 4 000 złotych.
 4. W minionym roku w naszej parafii:
  • chrzest otrzymało 50 dzieci  (w tym 17 z naszej parafii),
  • do I Komunii Świętej przystąpiło 23 dzieci (9 z naszej parafii),
  • do bierzmowania przystąpiło 16 osób (13 z naszej parafii),
  • sakrament małżeństwa zawarło 18 par (8 z naszej parafii),
  • Komunii Św. rozdano 22 000,
  • wizyt u chorych złożyłem 145 (aktualnie w I piątek odwiedzam 12 osób)
  • pogrzebów było 25 (15  z naszej parafii),
  • frekwencja na niedzielnej Mszy Świętej w dniu 16.10.2016, kiedy odbyło się liczenie wiernych, wyniosła 26,1% w stosunku do tych, którzy faktycznie mieszkają na terenie parafii (nie mieszka 412 osób zameldowanych  – o 42 osób więcej niż przed rokiem plus 61 osób, których nie odwiedzam po kolędzie – to jest w sumie 24%).
 5. Wszelkie informacje odnośnie parafii dotyczące przygotowania do sakramentów znajdują się na stronie internetowej parafii pod adresem www.anielaolsztynek.pl.
 6. Stan ekonomiczno-gospodarczy za okres 01.02.2016 – 31.01.2017:
  • w minionym roku wykonano i zamontowano przęsła ogrodzeniowe od strony pola,
  • wykonano gablotę na ogłoszenia przed kościołem,
  • są zamówione i będą wykonane w niedługim czasie  bramy przed kościołem – wpłacono zaliczkę 2 500 złotych,
  • w trakcie wykonania są wszystkie siedzenia do prezbiterium (wpłacono 7000 złotych).
  • sumując: ubiegłoroczne inwestycje wyniosły 24 900 złotych; na rzecz inwestycji parafialnych w sumie wpłynęło 46 900 złotych – ze zbiórek comiesięcznych, wpłat indywidualnych, na konto parafialne, przy okazji kolędy (o 4100 złotych mniej niż przed rokiem), pozostało więc na koncie parafialnym 22 ooo złotych,
  • opłaty związane z codziennym funkcjonowaniem parafii, czyli kościoła, zakrystii, plebanii, ogrzewanie, wszystkie wynagrodzenia i rachunki, WSD, kuria, misje, Caritas, KUL, podatki i inne według zapisu w księdze rozchodów wyniosły 83 024 złote, o 1600 złotych więcej niż przed rokiem; to z ofiar składanych na tacę, do puszek i przy okazji opłatków (na ogrzewanie).
 7. Plan na rok 2017:
  • do końca lutego mają być siedzenia w prezbiterium,
  • zamontowanie bram,
  • wykonanie posadzki w kościele, której projekt już jest, czekamy jeszcze na kosztorys  (ustalony termin – przełom czerwca i lipca),
  • do zrobienia w przyszłości zostały jeszcze: konfesjonały, organy, malowanie, zdjęcie eternitu z dachu kaplicy i pokrycie go blachodachówką.
 8. Na koniec pragnę serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w działalność parafii od strony duszpastersko-liturgicznej, charytatywnej i inwestycyjnej:
  • księżom, którzy mnie chętnie zastępują i wspierają duszpastersko,
  • Panu Stanisławowi – szafarzowi Komunii Świętej,
  • organistce Wiolecie i chórowi parafialnemu,
  • wszystkim osobom czytającym Słowo Boże na Mszy Świętej niedzielnej o godzinie 9:00 (Diakonia Słowa Bożego),
  • wszystkim lektorom i ministrantom (ponad 20), szczególnie Mateuszowi pomagającemu w każdą niedzielę,
  • wszystkim członkom Kółek Różańcowych za ich codzienną modlitwę w intencjach kościoła i misji,
  • Pani Beacie prowadzącej społecznie Poradnię Przedmałżeńską i Rodzinną,
  • całemu Parafialnemu Zespołowi Caritas za działalność charytatywną na rzecz najtrudniej sytuowanych rodzin z naszej parafii,
  • za wszystkie dary i ofiary na cele charytatywne,
  • wszystkim zatroskanym o naszą świątynię i zakrystię,
  • za prowadzenie strony internetowej parafii i kroniki parafialnej,
  • dziękuję wszystkim zaangażowanym na rzecz inwestycji parafialnych:
  • wszystkim ofiarodawcom za szczere ofiary,
  • wszystkim osobom trudzącym się regularnym comiesięcznym zbieraniem ofiar, jestem szczególnie wdzięczny za ten trud i poświęcenie trwające przez wiele lat, od którego w dużej mierze zależy sukces naszych inwestycji, proszę o jeszcze trochę cierpliwości i mobilizacji; srebrny jubileusz parafii za 4,5 roku będzie zwieńczeniem wspólnego wysiłku,
  • w ubiegłym roku obchodziliśmy 20-lecie parafii, dziękuję wszystkim, którzy angażowali się w przygotowanie tej uroczystości i festynu parafialnego; w tym roku, podczas Pasterki będziemy obchodzili 10-lecie wejścia do naszego kościoła
  • wszystkim wspierającym parafię od strony duszpasterskiej, charytatywnej i inwestycyjnej modlitwą, czynem, ofiarami,

Bóg zapłać!

V Niedziela zwykła

Mt 5, 13-16

Stać się światłością

Słowa Jezusa, że jesteśmy światłem świata, warto odczytać w kontekście innej Jego wypowiedzi: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia (J 8, 12)”. Po pierwsze, jesteśmy światłem, o ile idziemy za Jezusem, tzn. jesteśmy  Jego naśladowcami, uczniami. Po drugie, im bardziej realizujemy powołanie do bycia uczniami, tym bardziej upodabniamy się do Mistrza i tak jak On możemy stać się światłością, która świeci Jego blaskiem. On chce, abyśmy objawiali Go całemu światu, ale nie zapominajmy, że jest to zadanie bardzo trudne, wymagające ciągłego nawracania się. W przeciwnym razie Jego światłość nie będzie mogła ujawnić naszych dobrych czynów, a jedynie naszą słabość i niewierność.

Panie Jezu, prawdziwa Światłości, wskazuj nam drogę, którą mamy iść, i pomagaj nam dawać na niej świadectwo o Tobie.

 • Zmiana tajemnic różańcowych dziś po Mszy Świętej o godzinie 9:00.
 • W sobotę – 11 lutego, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Marii Panny z Lourdes, wypada Światowy Dzień Chorego, ustanowiony przez Św. Jana Pawła II – papieża. W tym dniu będzie udzielany Sakrament Chorych w czasie Mszy Świętej o godzinie 10:00. Do Sakramentu tego mogą przystąpić wszystkie osoby starsze i te, które noszą znamię poważnej i trwałej choroby i są w stanie łaski uświęcającej.
 • Wszystkim dzieciom, młodzieży, nauczycielom i katechetom rozpoczynającym II semestr nauki życzę Bożego błogosławieństwa i wytrwałości w nauce.
 • Msze Święte w tym tygodniu: w: we wtorek i czwartek o godzinie 8:00, w sobotę o godzinie 10:00, w pozostałe dni o godzinie 17:00.

IV Niedziela zwykła

Mt 5, 1-12a

Pójdźmy drogą ku szczęściu

Każdy z nas pragnie szczęścia. Szukamy go na wiele różnych sposobów, ale w praktyce rzadko korzystamy ze wskazówek Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. Trudno jest nam zrozumieć, że to właśnie one prowadzą do prawdziwego szczęścia. Oczywiście zaprezentowany w nich ideał jest piękny i raczej mu nie zaprzeczamy, ale jak to w życiu bywa, ideał ideałem, a codzienność wymaga innych wyborów. Często tak myślimy i na skutek tego nasze poszukiwanie szczęścia zdaje się nie mieć końca. Droga, którą wskazuje nam dzisiaj Jezus, nie jest prosta, ale jeśli rzeczywiście Mu ufamy, to możemy być pewni, że doprowadzi nas do celu. Bóg pragnie, abyśmy byli szczęśliwi. Właśnie po to Jezus wskazał nam drogę prowadzącą do szczęścia. Sami jednak musimy zdecydować, czy nią pójdziemy.

Duchu Święty, przemieniaj nasze umysły, abyśmy zrozumieli, co przyczynia się do naszego prawdziwego szczęścia i naucz nas podążać ku niemu.

 • Jutro, czyli w poniedziałek, ostatni dzień kolędyna ulicy Wrzosowej od godziny 14:30.
 • W związku z zakończeniem kolędy, która była czasem bardzo miłych i serdecznych spotkań w Waszych domach rodzinnych, pragnę wyrazić gorącą i z serca płynącą wdzięczność wobec wszystkich parafian, których odwiedziłem, za każdy gest życzliwości, gościnności i otwartości oraz za wszystkie ofiary.
 • We czwartek – 2 lutego – obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego. W tym dniu czcimy Chrystusa Pana  – Światłość Świata (symbolizują to świece) i Jego Matkę pod nazwą Matki Bożej Gromnicznej. Tradycyjnie w czasie Mszy Świętej będzie poświęcenie świec zwanych gromnicami, które przynosimy ze sobą. Można będzie też nabyć je w zakrystii przed Mszą Świętą. Msze Święte w tym dniu o godzinie 10:00 i 17:00.
 • Komunikat Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego Metropolity Warmińskiego na Dzień  Życia Konsekrowanego 2 lutego 2017 roku: W Uroczystość Ofiarowania Pańskiego przeżywamy razem z całym Kościołem Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Będzie to czas szczególnej wdzięczności okazanej Panu Bogu za wszystkie osoby konsekrowane, które przyjęły od Niego łaskę życia w duchu rad ewangelicznych: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Módlmy się w tym dniu w intencji osób, które należą do instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, aby radowały się nowymi powołaniami oraz znajdowały w swoim środowisku wsparcie finansowe i duchowe. Konkretnym wyrazem takiej pomocy na terenie Archidiecezji Warmińskiej będą ofiary zbierane w dniu 2 lutego br. na rzecz dwóch klasztorów kontemplacyjnych w Spręcowie i Szczytnie. Klasztory te utrzymują się z własnej pracy, nie mają żadnych innych źródeł utrzymania i często zmagają się z trudnościami materialnymi. Wesprzyjmy Siostry Karmelitanki ze Spręcowa i Siostry Klaryski Kapucynki ze Szczytna naszymi ofiarami, za które Siostry odwdzięczą się nam swoją modlitwą.
 • W piątek – 3 lutego – wypada liturgiczne wspomnienie Świętego Błażeja, patrona od chorób gardła. Ku jego czci będzie poświęcenie świec oraz specjalne błogosławieństwo dla każdego indywidualnie.
 • W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek i I sobota lutego. W piątek przed południem odwiedziny chorych, po południu okazja do Spowiedzi od godziny 16:30.
 • Zmiana tajemnic różańcowych w następną niedzielę po Mszy Świętej o godzinie 9:00. Jest to jednocześnie niedziele adoracji Najświętszego Sakramentu na Mszy Świętej 0 godzinie 9:00 i 11:00.
 • Jutro Mszy Świętej nie będzie, w pozostałe dni o godzinie 17:00 i w czwartek dodatkowo o godzinie 10:00.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.

III Niedziela zwykła

Mt 4, 12-23

Posłany do grzeszników

Jezus nie został posłany do sprawiedliwych, ale do grzeszników, nie do zdrowych, ale do chorych. Ta prawda bardzo mocno wybrzmiewa na kartach nowego Testamentu. Bóg nie odrzuca nikogo, nawet największego grzesznika. Dla każdego istnieje możliwość zbawienia, którą Bóg pragnie zrealizować. Kto lub co więc daje nam prawo do tego, aby innym zbawienia odmawiać? Co więcej, jaki grzech może nas samych oddzielić od Boga? Nie ma takiego grzechu, który by nie mógł być przebaczony. Bóg jest bogaty w miłosierdzie. Niech ta prawda nieustannie rozświetla nasze wewnętrzne ciemności.

Panie, Ty zbawiasz wszystkich, którzy do Ciebie wołają. Otwórz nasze oczy na Twoje światło, aby dzięki niemu rozpierzchły się nasze wewnętrzne ciemności.

 • Dziękuję „Swojskiej Nutce” pod kierownictwem p. Jerzego Tytza i Wiesława Dubickiego za koncert kolęd, którego mogliśmy dziś wysłuchać.
 • Dziś po Mszy Świętej o godzinie 17:00 odbędzie się próba chóru parafialnego, który w następną niedzielę wystąpi z koncertem podczas Mszy Świętej o godzinie 11:00.
 • W środę wypada liturgiczne Święto Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła i zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Wszystkich Chrześcijan.
 • Msze Święte w tym tygodniu: jutro Mszy Św. nie będzie, w sobotę o godzinie 17:00, w pozostałe dni o godzinie 8:00.
 • Wszystkim nauczycielom, dzieciom, młodzieży na progu ferii zimowych życzę miłego odpoczynku i samych najlepszych wrażeń.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • Porządek kolędy w tym tygodniu:
 1. Ul. Leśników – poniedziałek, godz. 09:00; cd – poniedziałek, godz. 15:00, następnie ul. Leśna 22, 26, 28, 30, ul. Sosnowa i Wiśniowa 29, 31, 33 oraz Wrzosowa 1.
 2. Ul. Wiśniowa – wtorek, godzina 15:00.
 3. Ul. Leszczynowa, Dębowa, Brzozowa i Głogowa– środa, godz. 14:30.
 4. Ul. Jagodowa – czwartek, godz. 15:00.
 5. Ul. Wrzosowa 2, 4, 6, 8, 11, 13 – piątek, godz. 14:30.
 6. Ul. Wrzosowa 3, 5 – sobota, godz. 9:30.

II Niezdziela zwykła

J 1, 29-34

Prawdziwy posłaniec

Jan Chrzciciel może być dla nas przykładem prawdziwego posłańca, który nie zapomina o swojej misji i nie czyni z samego siebie celu głoszenia i nauczania. Cieszy się on z nadejścia Tego, którego zapowiadał, choć dla niego samego oznacza to zakończenie misji. Uznanie prawdy o sobie, swoim miejscu i roli, jaką ma się do odegrania, nie zawsze jest proste. Wielokrotnie sami chcemy być w centrum zainteresowania i dążymy do tego na różne sposoby. Jednak kiedy we własnym życiu duchowym koncentrujemy się na sobie, to paradoksalnie tracimy wrażliwość nie tylko na samych siebie oraz na innych, ale także na samego Boga. To On jest tym, który głosi i który ma być głoszony. Nasza rola może być różna, ale nigdy nie może polegać na tym, że my sami zajmujemy Jego miejsce.

Boże, ukaż nam, jak prawidłowo ustawić priorytety w naszym życiu duchowym, abyśmy zawsze Ciebie stawiali w centrum i wokół Ciebie budowali całe nasze życie.

 • Bóg zapłać za ofiary składane w dniu dzisiejszym na tacę, a przeznaczone na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie. Dziękuję też obecnemu tu klerykowi.
 • W środę – 18 stycznia – rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Wszystkich Chrześcijan. Będzie on trwał do 25 stycznia.
 • Msze Święte w tym tygodniu: jutro Mszy Św. nie będzie, w sobotę o godzinie 17:00, w pozostałe dni o godzinie 8:00.
 • W następną niedzielę po Mszy Świętej o godzinie 11:00 z koncertem kolęd wystąpi „Swojska Nutka” z Klubu Seniora.
 • Porządek wizyt duszpasterskich – kolędy – w tym tygodniu:
 1. Ul. Sportowa 1, 3, 5, 7, 2, 4, 17; Akacjowa 10 – 26 i 23 – poniedziałek, godz. 13:30.
 2. Ul. Sportowa – cd. – wtorek, godz. 14:30.
 3. Ul. Mrongowiusza i Leśna (bez nr 22, 26, 28, 30) – środa, godz. 13:30.
 4. Ul. Morelowa i Malinowa – czwartek, godz. 14:30.
 5. Ul. Porzeczkowa i Malinowa cd. – piątek, godz. 15:00.
 6. Ul. Agrestowa – sobota, godz. 9:00.