Parafia p.w. Bł. Anieli Salawy w Olsztynku

XXX Niedziela zwykła

Łk 18, 9-14

Lekcja pokory

Faryzeusz nie rozmawia z Bogiem, lecz z samym sobą. Nie jest więc to modlitwa. To jedynie katalog własnych zalet, apoteoza własnej doskonałości. Bez wątpienia dziesięciny, posty i przykazania stanowiły wielkie dobro w jego życiu. Zostały one jednak w sposób niewłaściwy przewartościowane, stając się punktem odniesienia wobec innych ludzi. To świadczy o wielkiej pysze faryzeusza, wynoszącej go nie tylko ponad innych ludzi, ale również ponad samego Boga. Jego postawa świadczy, że On jest mu niepotrzebny. Do doskonałości może dojść sam, bez łaski Bożej. Postawa celnika była zgoła inna, jak i inne było jego życie. Będąc świadomy swoich słabości , prosił o miłosierdzie, dzięki czemu odszedł usprawiedliwiony.

Chryste, dziękuję Ci za tę wielką lekcję pokory. Jest we mnie wiele z faryzeusza, który jest dumny z własnej doskonałości. Pragnę jednak stanąć przed Tobą jak celnik, prosząc o litość.

 • Bóg zapłać za ofiary złożone dziś na tacę na potrzeby misji.
 • Dziękuję za program, którego dziś wysłuchaliśmy, na temat miłosierdzia w nauczaniu Św. Jana Pawła II, przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej pod kierunkiem P. Katechetki Wioletty.
 • Zachęcam i zapraszam do wspólnej modlitwy różańcowej. Dzieci i młodzież zapraszam w czwartek.
 • W piątek Msza Św. będzie połączona ze ślubem. Różaniec jak co dzień.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • Kartki na wypominki i Mszę Świętą gregoriańską są wyłożone na półce z prasą.
 • W związku z liczeniem wiernych obecnych na Mszy Świętej w niedzielę 16 października można podać następujące dane: frekwencja wyniosła blisko 25 % (24,8 %) w stosunku do faktycznej liczby parafian aktualnie zamieszkujących na terenie parafii (20,2 % w stosunku do wszystkich zameldowanych). 370 osób zameldowanych nie mieszka na terenie parafii.
 

XXIX Niedziela zwykła

Łk 18, 1-8

Prosić wytrwale i z wiarą

Wdowa wierzyła w możliwość znalezienia sprawiedliwości u tego, kto za sprawiedliwego nie uchodził. Jej wiara pozwalała wytrwale zwracać się wciąż z tą samą prośbą. Jezus przez tę przypowieść zapewnia, że Bóg – Ojciec Sprawiedliwy – odpowie na prośby swoich wiernych. Powstaje jednak pytanie o naszą wiarę, gdy Bóg według naszego mniemania nie rozwiązuje przedstawianych spraw i żądań od ręki. Czy umiemy wówczas z wiarą oczekiwać na dobro, którego się spodziewamy? A może już dawno pogrzebaliśmy w naszych sercach wiarę nie tylko w wysłuchanie naszych próśb, ale także w sprawiedliwość Boga? Jeżeli tak jest, to juz zapewne nie tylko odrętwiały nasze ręce czy kolana, ale i nasze serca, a więc nasza miłość.

Jezu, nie wstydzę się klękać i dzień w dzień prosić mojego Ojca o potrzebne dobro. Wierzę w Jego sprawiedliwość oraz miłość. Pamiętam jednak, że to ma się stać jego wola, a nie moja.

 • Dziś wypada 38 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.
 • W ramach obchodów Dni Papieskich dziś o godzinie 17:00 w Hali Urania w Olsztynie odbędzie się koncert zespołów „Lumen” oraz „Mocni w wierze”.
 • We wtorek – 18 października – wypada liturgiczne Święto Świętego Łukasza Ewangelisty – patrona służby zdrowia. Wszystkim pracownikom tej pięknej profesji życzę Bożego ducha i błogosławieństwa w tym szczególnym posługiwaniu ludziom chorym. W tym dniu odmówimy wspólnie różaniec w intencji pracowników służby zdrowia.
 • W środę – 19 października – wypada liturgiczne wspomnienie Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki – męczennika.
 • W sobotę – 22 października wspominamy w liturgii Św. Jana Pawła II – papieża.
 • W następną niedzielę rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Ofiary zbierane na tacę będą przeznaczone na misje.
 • Kartki na wypominki i Mszę Św. gregoriańską są wyłożone na półce z prasą.
 • Zachęcam do wspólnej modlitwy różańcowej przez cały miesiąc październik.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.

XXVIII Niedziela zwykła

Łk 17, 11-19

Dziękujmy Bogu

Uzdrowienie dziesięciu trędowatych pokazuje, jak wielkich rzeczy dokonuje Bóg w życiu człowieka, jeżeli jest się posłusznym Jego słowu. Zdumiewające jest, że odkrywa to jedynie Samarytanin, który poznał, że jest uzdrowiony i wrócił do Jezusa, aby Mu dziękować. Usłyszał wtedy znamienne słowa: „Wstań, idź! Twoja wiara Cię uzdrowiła”. Wiara rzeczywiście ocala i zbawia człowieka, ponieważ daje udział w życiu Boga. Uzdrowiony Samarytanin otrzymał ten dar. Dlatego ze spokojem odszedł, bo wiedział, że został w pełni oczyszczony i zbawiony. My też powinniśmy wyrażać wdzięczność za Boży dar zbawienia w Jezusie. Posłuszeństwo słowu Bożemu jest również naszą drogą do uzdrowienia, a przede wszystkim do zbawienia.
Panie, Twoje słowo przynosi uzdrowienie i oczyszczenie ciała i duszy. Pełen wdzięczności przychodzę do Ciebie, aby dziękować za zbawczą moc, jakiej doświadczam w sakramentach.

 • Dziś w Dniu Papieskim, obchodzonym w Polsce od 16 lat, po Mszach Świętych będą zbierane dobrowolne ofiary na fundusz stypendialny dla uzdolnionej młodzieży z małych miejscowości i z rodzin najuboższych. Tegoroczny Dzień Papieski przebiega pod hasłem: „Bądźcie świadkami miłosierdzia.”
 • Jutro wydawanie żywności w godzinach od 18:00 do 19:00 –  rodzinom objętym pomocą, według ściśle określonej listy.
 • W piątek – 14 października – wypada Święto Edukacji Narodowej – Dzień Nauczyciela. Z tej okazji wszystkim nauczycielom, katechetom i wychowawcom składam najlepsze życzenia: wytrwałości, cierpliwości, spokoju, ludzkiej satysfakcji i wdzięczności oraz błogosławieństwa Bożego w pracy dydaktycznej i wychowawczej. W tym dniu w intencji wszystkich wyżej wymienionych będzie odprawione nabożeństwo różańcowe.
 • Zachęcam do wspólnej modlitwy różańcowej codziennie o godzinie 16:30, w niedziele o godzinie 8:30. Dzieci zapraszam w w czwartek, młodzież i kandydatów do bierzmowania w piątek.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.

XXVII Niedziela zwykła

Łk 17, 5-10

Ziarnko wiary

Nawet najmniejsze ziarenko wiary daje uczestnictwo w twórczej mocy Boga, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Potrzeba wielkiej pokory, aby uznać, że sami z siebie nic wielkiego uczynić nie możemy. Dlatego postawa ucznia Jezusa musi być postawą ewangelicznego sługi, który jest pracowity i wierny. On przecież orze pole, pasie stado, usługuje przy stole, a więc we dnie i w nocy pracuje w domu, zagrodzie i na polu. Jest to wzorowy przykład całkowitego zaangażowania się oraz posłusznego i ufnego przyjęcia woli Bożej. Taka właśnie ma być nasza wiara. Bóg wówczas przeobrazi nasze czyny w taki sposób, że z małego ziarnka staną się one czymś niesłychanie wielkim, znacznie większym niż przesadzenie drzewa w morze.

Chryste, wszystko pochodzi od Ciebie, zaradź mojej biedzie i słabości. Przychodzę do Ciebie z wiarą maleńką jak ziarenko, wiedząc, że dasz taki wzrost, którego nie mogę sobie wyobrazić.

 • Dziś pierwsza niedziela miesiąca – niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • Zmiana tajemnic różańcowych połączona ze wspólnym różańcem dziś o godzinie 8:30.
 • Jak co roku w pierwszą niedzielę października, po Mszy Świętej będą zbierane dobrowolne ofiary do puszek na potrzeby Caritas Archidiecezji Warmińskiej.
 • Natomiast w następną niedzielę – w Dniu Papieskim – w ramach dzieła Nowego Tysiąclecia po Mszach Świętych będą zbierane dobrowolne ofiary na fundusz stypendialny dla uzdolnionej młodzieży z małych miejscowości i z rodzin najuboższych.
 • W tym tygodniu obchodzimy I czwartek miesiąca. W tym dniu wspominając ustanowienie Eucharystii i Kapłaństwa modlimy się o nowe powołania duchowne. W czwartek na wspólny różaniec zapraszam dzieci, obowiązkowo dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej.
 • Najbliższy piątek to I piątek miesiąca – dzień poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W piątek przed południem odwiedziny chorych z Komunią Świętą. Po południu Spowiedź pierwszopiątkowa od godziny 16:00 do 16:30, do której zachęcam wszystkich, którzy obchodzą I piątki miesiąca. W szczególności zachęcam dzieci z klas III, które w tym roku były u I Komunii Świętej. W tym dniu nabożeństwo różańcowe będzie połączone z nabożeństwem pierwszopiątkowym.
 • W piątek zapraszam na wspólny różaniec młodzież przygotowującą się w tym roku szkolnym do bierzmowania. Po Mszy Świętej spotkanie.
 • W piątek również wypada liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Różańcowej. Jest to Święto patronalne Kółek Różańcowych. Zapraszam wszystkich członków Kółek Różańcowych w tym dniu na wspólny różaniec i Mszę Świętą w ich intencji.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.

XXVI Niedziela zwykła

Łk 16, 19-31

Bóg jest pomocą

Silny kontrast między bogactwem a nędzą oraz zabawą a cierpieniem zostaje zdominowany tą jedyną wartością, którą ma biedak, a nie ma jej bogacz. Jest to imię Łazarz, które oznacza „Bóg jest pomocą”. Bogacz nie ma imienia ani w tym życiu, ani w wiecznym. Nawet, gdy woła: „Ojcze Abrahamie…” patriarcha odpowiada: „Synu…” Bogacz pozostaje bezimienny, a w konsekwencji idzie w zapomnienie. Nie ma nic, co stanowiłoby o jego „ja”. Imię Łazarz natomiast wyraża bogactwo serca – wiarę, która nawet w upodleniu zapewniała, że Bóg jest pomocą. Ona sprawiła, iż nawet w najtrudniejszych sytuacjach można było słuchać Mojżesza i Proroków. Dzięki niej aniołowie zanieśli Łazarza na łono Abrahama.

Panie, Obrońco uciśnionych, w Tobie znajduje pomoc każdy, kto ufnie zwraca się do Ciebie. Wejrzyj na moją nędzę i wezwij mnie po imieniu, abym jako Twoje dziecko przyszedł do Ciebie.

 • Bóg zapłać za ofiary składane dziś na tacę na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie.
 • Natomiast w następną niedzielę po Mszach Świętych będą zbierane dobrowolne ofiary do puszek na potrzeby Caritas Archidiecezji Warmińskiej.
 • Dziś po Mszy Świętej o godzinie 11:00 odbędzie się spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się w tym roku szkolnym do I Komunii Świętej.
 • Przypominam dzieciom o obrazkach rozdawanych po Mszy Świętej. Obrazki z pieczątką są połączone z niespodzianką.
 • W sobotę rozpoczyna się październik – miesiąc wspólnej modlitwy różańcowej. Serdecznie zapraszam do tej modlitwy przez cały miesiąc codziennie o godzinie 16:30, w niedziele o 8:30.
 • Zmiana tajemnic różańcowych w następną niedzielę połączona ze wspólnym różańcem o godzinie 8:30.
 • Następna pierwsza niedziela miesiąca to także niedziela Adoracji Najświętszego Sakramentu na Mszach Świętych o godzinie 9:00 i 11:00.
 • Składam serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone we wrześniu na rzecz inwestycji parafialnych i wszystkim osobom zaangażowanym w zbiórkę tych ofiar. Msza Święta w intencji ofiarodawców w środę o godzinie 17:00.
 • W poniedziałek i czwartek Msze Święte o godzinie 8:00.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.

XXV Niedziela zwykła

Łk 16, 1-13

Przebacz swoim winowajcom

Pochwała nieuczciwego rządcy, który wpierw trwoni majątek swego pana, a potem zmniejsza zobowiązania, wydaje się być zaskakująca. Co naprawdę on zrobił, że został pochwalony i wskazany jako przykład? Jego pytanie: „Ile jesteś winien (ofeileis) mojemu panu?” przywodzi na myśl wezwanie z Modlitwy Pańskiej w wersji Łukasza: „…przebaczamy każdemu winnemu (ofeilonti) nam”. Zaskakująca pochwała nieuczciwego rządcy jest zatem dla nas wezwaniem, abyśmy nie zwlekali z przebaczeniem naszym winowajcom, dzięki czemu nasz dług (czyli grzechy) zostanie przekreślony przez samego Pana (czyli Chrystusa). A że mamy problemy z takim przebaczaniem, to może właśnie dlatego Jezus zostawił nam tak trudną przypowieść…

Jezu, jesteś moim Panem i tylko Tobie chcę służyć. Wiem, że ta służba polega na okazywaniu miłości wszystkim ludziom, również nieprzyjaciołom. Dopomóż mi, abym umiał im przebaczać.

 • Ofiary zbierane na tacę w następną niedzielę będą przeznaczone na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie.
 • Dziś odbędą się Dożynki Wojewódzkie w Skansenie, które rozpoczną się Mszą Św. o godzinie 12:00 pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Koadiutora Józefa Górzyńskiego.
 • W następną niedzielę po Mszy Świętej o godzinie 11:00 odbędzie się spotkanie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych.
 • We wtorek i czwartek Msze Święte o godzinie 8:00.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.

XXIV Niedziela zwykła

Łk 15, 1-32

Miłosierny Ojciec czeka

Święty Jan Paweł II w encyklice „Dives in misericordia” napisał: „Ten syn to poniekąd człowiek wszystkich czasów”. Czytając w tym roku już po raz trzeci tę znaną przypowieść, spróbujmy na miarę swoich możliwości zastanowić się, to znaczy wejść w siebie i zrozumieć, że potrzebujemy nawrócenia. Patrząc na młodszego syna, powinniśmy uwierzyć, że także na nas czeka miłosierny Ojciec, który wzruszy się głęboko na widok naszej nędzy i wyciągnie ręce, gdy zdecydujemy się powrócić do Niego. I my otrzymaliśmy od Boga tę część majątku, czyli wolność, która bardzo często prowadzi nas w dalekie strony, czyli daleko od Niego. Trwonimy ją wówczas, żyjąc rozrzutnie w grzechu, przez co stajemy się żałosnymi świniopasami i niewolnikami grzechu.

Jezu, ufam Tobie. Pomóż mi powstać z grzechów, abym szczerze pragnął powrócić do domu rodzicielskiego i nie zginął z nędzy i głodu. Niech doznam radości z odnalezionego zbawienia.

 • Dziś w Gietrzwałdzie odbywają się uroczystości odpustowe w 139 rocznicę Objawień Najświętszej Marii Panny i 50-te Dożynki Archidiecezjalne.
 • W następną niedzielę – 18 września – na terenie naszej parafii, w Skansenie, odbędą się już po raz szósty Dożynki Wojewódzkie, które rozpoczną się Mszą Św. o godzinie 12:00 pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Koadiutora Józefa Górzyńskiego. W związku z powyższym w następną niedzielę nie będzie Mszy Świętej o godzinie 11:00 w naszym kościele, zapraszam natomiast do Skansenu. W tym dniu wstęp do Skansenu jest wolny.
 • Spotkanie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych za dwa tygodnie – 25 września po Mszy Świętej o godzinie 11:00.
 • W poniedziałek i wtorek Msze Święte o godzinie 8:00.
 • Dyżur w punkcie Caritas w najbliższy piątek w godzinach od 18:00 do 19:00.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • Dziś będą rozdawane dzieciom obrazki i książeczki do ich wklejania.

XXIII Niedziela zwykła

Łk 14, 25-33

Być uczniem Jezusa

Dziś słyszymy bodajże najtrudniejsze słowa zapisane w Ewangelii. Jak to bowiem możliwe, aby Jezus – Bóg, który jest Miłością, mógł postawić jako warunek pójścia za Nim nienawiść wobec najbliższych? Jak to możliwe, aby Ten, który powiedział: miłuj bliźniego jak siebie samego, teraz kazał mieć samego siebie w nienawiści? Jakimi uczuciami ostatecznie ma kierować się uczeń Chrystusa? Czego żąda Jezus od swoich uczniów? Miłości niepodzielnej, bo ona nie znosi podziałów. Mamy miłować Jezusa całym sercem, umysłem i ze wszystkich sił. On pozostawił nam tego przykład, gdy mając w nienawiści samego siebie, wziął krzyż i na nim skonał. W ten sposób pokazał, że ten, kto wyrzeka się wszystkiego, wszystko otrzyma.

Chryste, Boże, który jesteś miłością, Ty stawiasz wielkie wymagania tym, którzy pragną iść za Tobą, ale udzielasz jeszcze większej łaski, aby być do tego zdolnym. Miłuję Cię z całego serca.

 • Dziś w naszej parafii odpust ku czci Błogosławionej Anieli Salawy.
 • Zmiana tajemnic różańcowych dziś po Mszy Świętej o godzinie 9:00.
 • Liturgiczna Uroczystość Narodzenia Najświętszej Marii Panny – Matki Bożej Gietrzwałdzkiej wypada we czwartek, 8 września.
 • Główne uroczystości 139 rocznicy Objawień Najświętszej Marii Panny Gietrzwałdzkiej oraz 50 Dożynki Archidiecezjalne w następną niedzielę – 11 września o godzinie 11:00. Uroczystej Mszy Świętej przy Źródełku będzie przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Wojciech Ziemba, Metropolita Warmiński, przy udziale Księdza Arcybiskupa Zbigniewa Stankiewicza, Metropolity Rygi, który wygłosi kazanie oraz z udziałem Księdza Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego Koadiutora Archidiecezji Warmińskiej a także  Opata Generalnego  Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich.
 • W tym dniu tradycyjnie idzie pielgrzymka piesza z Olsztynka do Gietrzwałdu. Wyjście spod kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa o godzinie 4:00.
 • Za dwa tygodnie – 18 września – Mszą Świętą o godzinie 12:00 rozpoczną się już po raz szósty Dożynki Wojewódzkie w Skansenie. W związku  z tym w dniu tym nie będzie Mszy Świętej o godzinie 11:00 w naszym kościele.
 • Dziś będą rozdawane dzieciom książeczki do wklejania obrazków.
 • Zgodnie z zapowiedzią dziś pod koniec Mszy Świętej o godzinie 11:00 będzie poświęcenie przyborów szkolnych przyniesionych przez pierwszoklasistów.
 • W najbliższy czwartek zapraszam kandydatów do bierzmowania na Mszę Świętą i spotkanie po Mszy Świętej.
 • W sobotę Msze Święte ślubne o godzinie 15:30 i 17:00.

Kroniki parafialne

Z okazji 20-lecia naszej parafii udostępniamy całość kronik parafialnych, a także prezentację przygotowaną z okazji dzisiejszego święta.

Kroniki

XXII Niedziela zwykła

Łk 14, 1. 7-14

Naśladować Boskiego Mistrza

Bardzo często widzimy, że wielu ludzi, przepychając się, zajmuje pierwsze miejsca, choć w sposób ewidentny nie są one dla nich. Tak jest w Kościele, polityce, miejscu pracy, na uczelni, a także w sporcie. Dlaczego tak się dzieje? Człowiekowi trudno jest zaakceptować, że wyższe miejsce może się należeć komuś innemu. Uczeń Chrystusa powinien naśladować swojego Boskiego Mistrza, który jest cichy i pokorny sercem. On, zstępując z nieba, stał się sługą wszystkich. Dzięki temu został przez Boga Ojca wyniesiony do chwały nieba, gdzie zasiada jako Król. I nas, jeżeli będziemy szli tą drogą pokory i miłości, spotka wielki zaszczyt i usłyszymy słowa zapraszające nas na ucztę w niebie: „Przyjacielu, zajmij lepsze miejsce”.

Jezu, tak często pochłania mnie zazdrość, że znów ktoś zajął lepsze, wyższe miejsce. Ożyw moje serce lekarstwem pokory, a wtedy pełną radość odnajdę w służbie ubogim braciom.


 • W czwartek, 1 września wypada 77 rocznica wybuchu II wojny światowej – jest to dzień pamięci ofiar tej wojny. Obchody rocznicy odbędą się w tym dniu na Cmentarzu Ofiar Faszyzmu w Sudwie i będą połączone z nabożeństwem w intencji poległych o godzinie 11:30.
 • 1 września to także w  naszej Warmińskiej Archidiecezji Święto Matki Bożej Pokoju w Stoczku Warmińskim, jest to dzień modlitw o pokój na świecie.
 • Kończy się czas wakacji i zasadniczo urlopów. Wyrażamy wdzięczność Bogu za ten czas odpoczynku. Wszystkim dzieciom, młodzieży, nauczycielom, wychowawcom i katechetom życzę Bożego błogosławieństwa i wytrwałości w nauce oraz nauczaniu. Msza Święta w intencji wszystkich wymienionych wyżej w następną niedzielę o godzinie 11:00.
 • Na tę Mszę Świętą szczególnie zapraszam pierwszoklasistów z przyborami szkolnymi, które podczas Mszy Świętej zostaną poświęcone.
 • Tradycyjnie w niedziele po Mszach Świętych będą rozdawane dzieciom obrazki nawiązujące do Ewangelii. Dzieci przygotowujące się w ty roku szkolnym do I Komunii Świętej zbierają obrazki obowiązkowo.
 • W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek i I sobota września. W piątek przed południem odwiedziny chorych, po południu Spowiedź Święta od godziny 16:30. Zachęcam do spowiedzi na rozpoczęcie nowego roku szkolnego i do praktyki 9 I piątków miesiąca.
 • Zmiana tajemnic różańcowych w następną niedzielę po Mszy Świętej o godzinie 9:00.
 • Odpust parafialny ku czci Bł. Anieli Salawy – patronki naszej parafii, połączony z obchodami 20-lecia parafii i 25-lecia beatyfikacji naszej patronki odbędzie się w przyszłą niedzielę – 4 września.Główna Msza Święta dziękczynna będzie odprawiona o godzinie 11:00. Przed tą Mszą Świętą, o godzinie 10:30, przedstawiony zostanie program słowno-wokalny w wykonaniu naszego parafialnego chóru, poświęcony naszej patronce. Pod koniec Mszy Świętej zaśpiewamy dziękczynne Te Deum i odmówimy Litanię ku czci Błogosławionej Anieli Salawy. Od razu po Mszy Świętej krótka prezentacja 20-letniej historii naszej parafii. Bezpośrednio po uroczystościach w naszej świątyni zapraszam wszystkich (obecność obowiązkowa!) na wspólny piknik-festyn w ogrodzie nad stawem, przy muzyce. Dla dzieci są przewidziane konkursy, gry i zabawy na parkingu przed kościołem (stąd parking będzie nieczynny dla samochodów o godzinie 11:00); dla dorosłych też „coś” będzie. Jako dar dla parafii od parafian z okazji tego jubileuszu będą 4 białe ornaty. Dobrowolną ofiarę na ten cel będzie można złożyć w czasie festynu.
 • Bóg zapłać za ofiary złożone w sierpniu na rzecz inwestycji parafialnych i wszystkim osobom zaangażowanym w zbiórkę tych ofiar. Msza Święta w intencji ofiarodawców będzie odprawiona jutro o godzinie 17:00.
 • W minionym tygodniu odszedł do wieczności nasz parafianin z Sudwy, ś.p. Kazimierz Stefańczyk, lat 58. Wieczny odpoczynek racz zmarłemu dać Panie.